| |     slovenščina | english  
Naslovna
Poseta predsednice Narodne skupštine Republike Srbije Maje Gojković Republici Sloveniji, 02. i 03.07.2019.

Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Maja Gojković boravila je u poseti Republici Sloveniji, 02. i 03.07.2019, prilikom koje se susrela sa predsednikom Državnog zbora Republike Slovenije Dejanom Židanom, predsednikom Republike Slovenije Borutom Pahorom i predsednikom Državnog sveta Republike Slovenije Alojzom Kovšcom.

Tokom navedenih razgovora obostrano su konstatovani dobri politički odnosi dve zemlje, kojima značajno doprinosi i aktivna saradnja dva parlamenta.

Drugi dan posete realizovan je u Prekomurju, gde su organizovane posete uspešnim kompanijama "Lušt" i "Ocean Orchids", kao i turističkom centru EXPANO. 

 

 

 

 

 

 Odluke o sufinansiranju projekata

Obaveštavamo da su 19. juna 2019. godine donete Odluke o sufinansiranju projekata koji svojim kvalitetom doprinose očuvanju i jačanju veza matične države i dijaspore i matične države i Srba u regionu.

Odluke se mogu preuzeti na sledećim linkovima:
http://www.dijaspora.gov.rs/wp-content/uploads/2019/06/ODLUKA-DIJASPORA-2019.pdf
http://www.dijaspora.gov.rs/wp-content/uploads/2019/06/ODLUKA-REGION-2019-1.pdfPoseta polaznika Diplomatske akademije Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije, Ljubljana, 13-14.06.2019.

Polaznici Diplomatske akademije Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije boravili su u poseti Ljubljani, 13. i 14.06.2019. Tokom boravka u Ljubljani, za polaznike Diplomatske akademije u Ambasadi je organizovan prijem, prilikom kojeg je ambasadorka Republike Srbije u Republici Sloveniji Zorana Vlatković upoznala je sa bilateralnim odnosima dve zemlje.

Sa strane zemlje - domaćina, organizovan je prijem kod političkog direkotora Ministarstva inostranih poslova Republike Slovenije Mateja Marna i održano je predavanje nacionalnog koordinatora za Zapadni Balkan Petra Grka.

Polaznici Diplomatske akademije posetili su i predstvaništvo Evropske unije, gde je predavanje održao šef Predstavništva  Zoran Stančič.  

 

 

 Svečanost u spomen palim borcima NOB na Cviblju u Žužemberku - polaganje venca

Kod spomeničkog kompleksa palim borcima NOB na Cviblju u Žužemberku, 09. maja 2019. godine, održana je svečanost u spomen na borce NOB koji su živote izgubili u Drugom svetskom ratu na području Suve krajine.
Među stradalim borcima iz osamnaest zemalja, čija su imena ispisana na spomeniku, značajan je broj i boraca iz Srbije.
U ime Ambasade Republike Srbije u Ljubljani venac na spomenik palim borcima na Cviblju položila je konzul Ivana Jakšić Matović.Realizacija projekta „Mlade ambasadorke“ u organizaciji Ministarstva inostranih poslova Republike Slovenije

Na Dan Evrope, 9. maja 2019. godine, pod pokroviteljstvom Ministarstva inostranih poslova Republike Slovenije, održan je prvi događaj u okviru projekta „Mlade ambasadorke“, sa kojim se učenicama srednjih škola u Sloveniji želi približiti uloga i aktivnosti žena na području spoljnih poslova i diplomatije i podstaći ih ka razmišljanju o ostvarivanju profesionalne karijere na području međunarodnih odnosa.
U projektu učestvuje deset učenica srednjih škola iz različitih gradova Slovenije, koje su se ovom prilikom upoznale sa svojim mentorkama, slovenačkim i stranim ambasadorkama akreditovanim u Ljubljani.
Na početku realizacije projekta, njegove učesnice pozdravio je ministar inostranih poslova Slovenije Miro Cerar, a prva zajednička aktivnost bila je prisustvo svečanoj sednici Odbora za evropske poslove Državnog zbora Slovenije, nakon čega su se susrele i sa predsednikom Državnog zbora Dejanom Židanom.
Prvi događaj u okviru projekta završen je obilaskom Кuće Evropske unije, na poziv šefa Predstavništva Evropske komisije Zorana Stančiča, gde ih je pozdravila evropska komesarka za mobilnost i saobraćaj Violeta Bulc.
Sledeći događaj u okviru projekta „Mlade ambasadorke“ planiran je u junu o. g.

Ambasadorka Republike Srbije u Republici Sloveniji Zorana Vlatković biće tokom realizacije projekta mentorka učenici Lani Gajić.
Kоnkursi zа sufinаnsirаnjе prојеkаtа kојi svојim kvаlitеtоm dоprinоsе оčuvаnju i јаčаnju vеzа mаtičnе držаvе i diјаspоrе i mаtičnе držаvе i Srbа u rеgiоnu

Оdlukаmа оd 8. mаrtа 2019. gоdinе, Uprаvа zа sаrаdnju sа diјаspоrоm i Srbimа u rеgiоnu Мinistаrstvа spоlјnih pоslоvа Rеpublikе Srbiје је rаspisаlа kоnkursе zа sufinаnsirаnjе prојеkаtа kојi svојim kvаlitеtоm dоprinоsе оčuvаnju i јаčаnju vеzа mаtičnе držаvе i Srbа u rеgiоnu i mаtičnе držаvе i diјаspоrе. Kоnkursi su оtvоrеni оd 13. mаrtа dо 1. аprilа 2019. gоdinе.


Svе infоrmаciје о kоnkursimа i prоcеduri priјаvlјivаnjа dоstupnе su nа linku:

http://www.dijaspora.gov.rs/uprava-za-dijasporu-konkursi/ .Deseta konferencija srpske medicinske dijaspore, Beograd, 20-22. jun 2019. godine

Оbаvеštаvаmо dа ćе sе pоd pоkrоvitеlјstvоm Nј.K.V. Princа Аlеksаndrа i Princеzе Kаtаrinе Kаrаđоrđеvić, u pеriоdu оd 20. dо 22. јunа 2019. gоdinе, u Bеоgrаdu оdržаti Dеsеtа kоnfеrеnciја srpskе mеdicinskе diјаspоrе. Svеčаnо оtvаrаnjе Kоnfеrеnciје zаkаzаnо је zа 20. јun 2019. gоdinе u 9.00 čаsоvа u bеоgrаdskоm hоtеlu „Hiltоn“. Priјеm zа svе učеsnikе оdržаćе sе 20. јunа 2019. gоdinе u Krаlјеvskоm dvоru, nаkоn čеgа ćе biti prirеđеnа vеčеrа u čаst prеdаvаčа i pаrtnеrа pоmеnutоg skupа.

Cilј Kоnfеrеnciје је dа sе srpski lеkаri iz inоstrаnstvа i mеđunаrоdni stručnjаci оkupе nа јеdnоm mеstu u misiјi pоdrškе srpskоm zdrаvstvеnоm sistеmu, prоmоvišući sоlidаrnоst, priјаtеlјstvо i rаzmеnu znаnjа.

Pоrеd Мinistаrstvа spоlјnih pоslоvа Rеpublikе Srbiје, оrgаnizаciјu Kоnfеrеnciје pоdržаli su i Мinistаrstvо zdrаvlја Rеpublikе Srbiје, Svеtskа zdrаvstvеnа оrgаnizаciја, Меdicinski fаkultеt, Univеrzitеtskа dеčiја klinikа, Lеkаrskа kоmоrа Srbiје i Krаlјеvski mеdicinski оdbоr.Svečana akademija povodom 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve, Maribor, 26.01.2019.

U subotu, 26.01.2019, u Narodnom pozorištu u Mariboru održana je svečana akademija povodom 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve i 600 godina od rođenja grofice Katarine Kantakuzine Branković, prve pravoslavne hrišćanke u Sloveniji.
Akademija je organizovana pod počasnim pokroviteljstvom predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića i predsednika Republike Slovenije Baruta Pahora. Organizator Akademije bila je Mitropolija Zagrebačko-ljubljanska - Crkvena opština u Mariboru, u saradnji sa Rosa produkcijom iz Maribora i uz podršku Ambasade Srbije u Ljubljani.

 Obaveštenje o ukidanju viza za ulazak u R. Srbiju za državljane Federacije Sv. Kits i Nevis i Republike Palau, nosioce svih vrsta pasoša

Obaveštavamo da je Vlada Republike Srbije, na sednici održanoj 18. januara 2019. godine, donela Odluku o ukidanju viza za državljane Federacije Sv. Kits i Nevis i Republike Palau, nosioce svih vrsta pasoša, prema kojoj državljani ovih država mogu da ulaze, tranzitiraju i borave na teritoriji R. Srbije do 90 dana od datuma ulaska u R. Srbiju, u periodu od 180 dana, ukoliko ne postoje smetnje iz člana 15. Zakona o strancima.

Odluka je objavljena u „Službenom glasniku RS broj 3/2019 od 18. januara 2019. godine i stupa na snagu 25. januara 2019. godine.Kоnkurs zа finаnsirаnjе ili sufinаnsirаnjе prоjеkаtа u оblаsti kulturnih dеlаtnоsti Srbа u inоstrаnstvu u 2019. gоdini


Мinistаrstvо kulturе i infоrmisаnjа Rеpublikе Srbiје rаspisаlо је 10. јаnuаrа 2019. gоdinе Kоnkurs zа finаnsirаnjе ili sufinаnsirаnjе prојеkаtа u оblаsti kulturnih dеlаtnоsti Srbа u inоstrаnstvu u 2019. gоdini. Rоk zа pоdnоšеnjе kоnkursnih priјаvа је 1. mаrt 2019. gоdinе. Теkst Kоnkursа mоžеtе prеuzеti оvdе.Kоnkurs zа sufinаnsirаnjе prојеkаtа u оblаsti prеvоđеnjа rеprеzеntаtivnih dеlа srpskе knjižеvnоsti u inоstrаnstvu u 2019. gоdini

Оbаvеštаvаmо dа је Мinistаrstvо kulturе i infоrmisаnjа Rеpublikе Srbiје rаspisаlо Kоnkurs zа sufinаnsirаnjе prојеkаtа u оblаsti prеvоđеnjа rеprеzеntаtivnih dеlа srpskе knjižеvnоsti u inоstrаnstvu u 2019. gоdini, kојi је оtvоrеn dо 1. mаrtа 2019. gоdinе.
Теkst kоnkursа i priјаvni fоrmulаr mоgu sе prеuzеti оvdе.Sedmi novogodišnji koncet KPŠHD Vuk Karadžić iz Radovljice, Jesenice, 12.01.2019.

U Jesenicama je 12.01.2019, u sali pozorišta "Tone Čufar", održan sedmi novogodišnji koncert  KPŠHD Vuk Karadžić iz Radovljice.

Ispred Ambasade prisustvovala je konzul Ivana Jakšić - Matović, koja se, uz gradonačelnika Jesenica Blaža Račiča, obratila prisutnima. 

 Projekcija filma "Srbija u velikom ratu", Ljubljana, 03.12.2018.

Povodom 100. godišnjice od završetka Prvog svetskog rata u Ljubljani je 03.12.2018. u prostorijama Kulturno-pastoralnog centra Srpske pravoslavne crkve, pred više od 100 zvanica iz domaćih institucija, diplomatskog kora, dijaspore i javnog života, održana je projekcija filma "Srbija u velikom ratu".
 

 

 Održan 25. Diplomatski bazar u Ljubljani

U Ljubljani je 2. decembra 2018. godine održan tradicionalni 25. Diplomatski bazar u organizaciji slovenačkog Međunarodnog udruženja žena. Kao i svake godine, pored ostalih diplomatsko-konzularnih predstavništava, učestvovala je i Ambasada Republike Srbije, kojom prilikom je predstavila srpske proizvode i brendove, kao i suvenire najpoznatijih srpskih fudbalskih klubova - Crvene Zvede i Partizana. 

 

 Susret ambasadore Srbije u Slovenije Zorane Vlatković sa ministrom kulture Slovenije Dejanom Prešičekom

Ambasadorka Srbije u Sloveniji Zorana Vlatković susrela se 23. novembra 2018. godine sa ministrom kulture Slovenije Dejanom Prešičekom. Tom prilikom su bilateralni odnosi dve zemlje ocenjeni kao dobri i izraženo očekivanja da će se preoostala pitanja rešiti aktivnim pristupom dve strane. Obeležavanje primirja u Prvom svetskom ratu

Povodom obeževanja Dana primirja u Prvom svetskom ratu, ambasadorka Srbije u Sloveniji Zorana Vlatković položila je 11. novembra 2018. godine lovorov venac na spomen-kosturnicu ratnika stradalih u Prvom svetskom ratu na ljubljanskom groblju Žale.  OBAVEŠTENJE - neradni dan

Zbog državnog praznika u Republici Srbiji, Dana primirja u Prvom svetskom ratu, Ambasada i (Konzularno odeljenje) neće raditi u ponedeljak, 12. novembra 2018. godine.OBAVEŠTENJE - ukidanje viza za državljane Antigva i Barbuda, Grenada, Komonvelt Dominika i Trinidad i Tobago

Vlada Republike Srbije, na sednici održanoj 25. oktobra 2018. godine, donela je Odluku o ukidanju viza za državljane Antigva i Barbuda, Grenada, Komonvelt Dominika i Trinidad i Tobago, nosioce svih pasoša, prema kojoj oni mogu da ulaze, tranzitiraju i borave na teritoriji Republike Srbije, najduže do 90 dana od datuma ulaska u Republiku Srbiju, u periodu od 180 dana, ukoliko ne postoje smetnje iz člana 15. Zakona o strancima Republike Srbije. Odluka je objavljena u "Službenom glasniku Republike Srbije" br. 81/2018 od 26.10.2018. godine i stupila je na snagu 03.11.2018. godine.

Državljani navedenih zemalja, nosioci svih pasoša, koji žele da uđu i borave na teritoriji Republike Srbije u periodu koji je duži od 90 dana ili da se školuju, žive, zaposle, bave medijskom delatnošću ili nekim drugim aktivnostima, dužni su da podnesu zahtev za vizu pre ulaska na teritoriju Republike Srbije. Ambasadorka Srbije u Sloveniji Zorana Vlatković posetila Osnovnu školu "Narodni heroj Maks Pečar" u Črnučama kod Ljubljane

Ambasadorka Srbije u Sloveniji Zorana Vlatković posetila je 19. oktobra 2018. godine Osnovnu školu "Narodni heroj Maks Pečar" u Črnučama kod Ljubljane. Tom prilikom razgovarala je da direktorkom škole Zlatkom Vlastom Zgonc i uručila knjige na srpskom jeziku za đake mlađih razreda.

Nakon razgovora, ambasadorka Zorana Vlatković je zajedno sa direktorkom obišla osnovnu školu.
Susret ambasadorke Srbije u Sloveniji Zorane Vlatković sa predsednikom Državnog zbora Slovenije Dejanom Židanom

Ambasadorka Srbije u Sloveniji Zorana Vlatković susrela se sa predsednikom Državnog zbora Republike Slovenije Dejanom Židanom, 18. oktobra 2018. godine. Ambasadorka Zorana Vlatković čestitala je predsedniku Državnog zbora Republike Slovenije Dejanu Židanu na izboru, a tokom razgovora razmenjeni su pogledi o ukupnim odnosima dve zemlje, sa posebnim akcentom koji je stavljen na parlamentarnu saradnju.Obaveštenje o odluci Vlade Islamske republike Iran kojim se stavlja van snage Odluka o bezviznom režimu za državljane Republike Srbije, nosioce običnih pasoša

Ambasda IR Iran u Beogradu, prenela je informaciju da je Vlada IR Iran, na osnovu reciprociteta, donela Odluku o stavljanju van snage Odluke o bezviznom režimu za državljanje R.Srbije, nosioce običnih pasoša. Odluka stupa na snagu 25. oktobra 2018. godine i od tog datuma, državljanima R.Srbije za ulazak i boravak na teritoriji IR Iran, viza je potrebna.POZIV ZA DODELU STIPENDIJA U OKVIRU PROJEKTA "SRBIJA ZA SRBE IZ REGIONA" - PRODUŽENJE ROKA

Obaveštavamo da je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije produžilo rok za prijavljivanje za dodelu stipendija za školsku 2018/2019 u okvri Projekta "Srbija za Srbe iz regiona". Rok je produžen do 25.10.2018. godineObaveštenje o prestanku važenja Odluke o ukidanju viza za ulazak u Republiku Srbiju za državljanje Islamske republike Iran

Na osnovu odluke Vlade Republike Srbije, na sednici održanoj 08. oktobra 2018. godine, doneta je Odluka o prestanku važenja Odluke o ukidanju viza za ulazak u Republiku Srbiju za državljane Islamske Republike Iran, nosioce običnih pasoša. Odluka je objavljena u "Službenom glasniku Republike Srbije" br. 75 od 09.10.2018. godine i stupa na snagu i počinje da se primenjuje 17.10.2018. godine. Od tog datuma državljanima Islamske republike Iran, nosiocima običnih pasoša, za ulazak, tranzit i boravak na teritoriji Republike Srbije, viza je potrebna.POZIV ZA PRIJAVLJIVANJE za dodelu stipendija za školsku 2018/2019. godinu u okviru projekta "SRBIJA ZA SRBE IZ REGIONA"

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije objavilo je konkurs za dodelu 18 stipendija za školsku 2018/2019. godinu za osnovne, master i doktorske studije namenjen mladim pripadnicima srpskog naroda iz država u regionu. Stipendije se dodeljuju u okviru projekta "Srbija za Srbe u regionu".

Uslovi za prijavu kandidata i prijava za konkurs nalaze se u dopisu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Konkursna dokumentacija dostavlja se Ambasadi Republike Srbije u Ljubljani.

Rok za prijavu je 30. septembar 2018. godine.Srpski poslovni klub otvoren u Sloveniji

Ekonomska saradnja prvi put premašila milijardu evra

Srpsko-slovenački poslovni klub u toj zemlji zvanično je danas počeo da radi. Ova poslovna asocijacija, okupljaće najveće regionalne kompanije, koje su investirale ili planiraju da ulažu u obe zemlje, poput Fruktala, Merkatora, Komtrejda, Delte, NLB banke, Gorenja, MK grupe i dr. 

Predsednik privredne komore Srbije Marko Čadež tom prilikom je istakao da je ekonomska saradnja izmedju Srbije i Slovenije izbalansirana i na najvišem nivou i da još ima prostora za rast.

"Ukupna robna razmena između Srbije i Slovenije  prvi put je premašila milijardu evra i beleži povećanje od 9,2% u odnosu na prošlu godinu. Trend rasta je očigledan, a ono što je važno da kompanije nastavljaju da re-investiraju i zapošljavaju. Uskoro ćemo imati još nekoliko srpskih investicija u Sloveniju, ne samo u turizmu i hotelijerstvu, već i u bankarskom sektoru, kao i drugim oblastima poput IT. Takođe, postoji veliko interesovanje malih i srednjih preduzeća na oba tržišta tako da će PKS pojačati svoje aktivnosti u ovoj zemlji kako bismo još više pomogli ekonomsku saradnju", istakao je Čadež.

Ambasadorka Srbije u Sloveniji Zorana Vlatković, naglasila je da je od velike važnosti podrška diplomatije ekonomskoj saradnji izmedju dve zemlje.
"Srpski i slovenački privrednici se odlično poznaju, imamo dobre poslovne odnose, ali jedan od zadataka diplomatiije je da pomogne u uspostavljanju novih kontakata i promovisanju naše zemlje kao odlične investicione destinacije, što se upravo i radi osnivanjem jednog ovakvog poslovnog kluba, " rekla je ambasadorka Srbije.

Svečanom otvaranju prisustvovao je i ekonomski savetnik Predsednika Republike Srbije Danilo Cicmil, a prvi predsednik Slovenačko-srpske biznis asocijacije je Goran Medić generalni direktor Fruktala, koji je u vlasništvu srpske kompanije Nektar, a potpredsednik kluba je Tomaž Kavčič, počasni konzul Srbije i najpoznatiji kuvar u Sloveniji.

 OBAVEŠTENJE - neradni dan

Obaveštavamo da Ambasada (i Konzularno odeljenje) neće raditi u ponedeljak 25. juna 2018. godine zbog državnog praznika u R. Sloveniji.OBAVEŠTENJE - ukidanje viza za državljane R. Azerbejdžan, nosioce običnih pasoša

Vlada R. Srbije, na sednici održanoj 24. maja 2018. godine, donela je odluka o ukidanju viza za državljane R. Azerbejdžan, nosice običnih posoša, prema kojoj oni mogu da ulaze, tranzitiraju i borave na teritoriji R. Srbije, najduže do 90 dana od datuma ulaska u R. Srbiju, u periodu od 180 dana, ukoliko ne postoje smetnje iz čl. 11. Zakona o strancima. Odluka je objavljena u „Službenom glasniku R. Srbije“ br. 39/2018 od 25. maja 2018. godine i stupa na snagu i počinje da se primenjuje 02. juna 2018. godine.OBAVEŠTENJE - ukidanje viza za državljane R. Burundi, nosioce običnih pasoša

Vlada R. Srbije, na sednici održanoj 24. maja 2018. godine, donela je odluka o ukidanju viza za državljane R. Burundi, nosice običnih posoša, prema kojoj oni mogu da ulaze, tranzitiraju i borave na teritoriji R. Srbije, najduže do 30 dana od datuma ulaska u R. Srbiju, u periodu od godinu dana, ukoliko ne postoje smetnje iz čl. 11. Zakona o strancima. Odluka je objavljena u „Službenom glasniku R. Srbije“ br. 39/2018 od 25. maja 2018. godine i stupa na snagu i počinje da se primenjuje 02. juna 2018. godine.

Državljani R. Burundi, nosioci običnih pasoša, koji žele da uđu i borave na teritoriji R.Srbije u periodu koji je duži od 30 dana, ili da se školuju, žive, zaposle se, bave se medijskom delatnošću ili nekim drugim aktivnostima, dužni su da podnesu zahtev za vizu pre ulaka na teritoriju R. Srbije. Ukoliko žele da uđu u R. Srbiju, a već su boravili 30 dana bez vize, od dana ulaska u R. Srbiju u periodu od godinu dana, u skladu sa Odlukom Vlade, za sledeći ulazak u R. Srbiju treba da podnesu zahtev za vizu.Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede R. Srbije Branislav Nedimović učestvovao na međunarodnoj konferenciji povodom prvog obeležavanja Svetskog dana pčela na Brdu kod Kranja

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede R. Srbije Branislav Nedimović, 19. maja 2018. godine, učestvovao je na međunarodnoj konferenciji organizovanoj u saradnji FAO i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ishrane R. Slovenije. Konferencija je organizovana u okviru prvog obeležavanja Svetskog dana pčela ustanovljenog na osnovu slovenačke inicijative.

 


Opširnije...
Izložba "Nematerijalno kulturno nasleđe Srbije" otvorena u Ljubljani

Izložba Nematerijalno kulturno nasleđe Srbije Centra za nematerijalno kulturno nasleđe Srbije pri Etnografskom muzeju u Beogradu gostuje u Slovenačkom etnografskom muzeju u Ljubljani, a svečano je otvorena 15. maja 2018. godine.


Opširnije...
OBAVEŠTENJE - Stupanje na snagu Zakon o dopunama Zakona o državljanstvu R. Srbije

Obaveštavamo da je stupio na snagu Zakon o dopunama Zakona o državljanstvu R. Srbije dana 03.04.2018. godine. Članom 3. ovog zakona propisano je da u državljanstvo R. Srbije može biti primljen državljanin SFRJ ili državljanin druge republike ranije SFRJ, odnosno državljanin druge države nastale na teritoriji SFRJ, koji je na dan 31. decembra 2016. godine i na dan podnošenja zahteva ima prijavljeno prebivalište u R.Srbiji. Zahtev se može podneti u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu navedenog zakona, odnosno do 03.04.2019. godine.OBAVEŠTENJE - neradni dani

Obaveštavamo da Ambasada (i Konzularno odeljenje) neće raditi u petak 27. aprila, utorak 1. maja i sredu 2. maja 2018. godine zbog državnih praznika u R. Sloveniji i R. Srbiji.Ministar za evropske integracije R. Srbije Jadranka Joksimović učestvovala na samitu Procesa saradnje u Jugoistočnoj Evropi

Ministar za evropske integracije R. Srbije Jadranka Joksimović učestvovala je na samitu Procesa saradnje u Jugoistočnoj Evropi (PSuJIE), koji je održan 24. aprila 2018. godine na Brdu kod Kranja.


Opširnije...
Učešće potpredsednika Vlade R. Srbije i ministra trgovine, turizma i telekomunikacija Rasima Ljajića na regionalnom ministarskom sastanku u vezi sa funkcionisanjem Agrokora

Potpredsednik Vlade R. Srbije i ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić učestvovao je na regionalnom ministarskom sastanku u vezi sa funkcionisanjem Agrokora, koji je održan 17. aprila 2018. godine na Bledu.

Na sastanku, organizovanom na inicijativu ministra za ekonomski razvoj i tehnologiju Slovenije Zdravka Počivalšeka, prisustvovali su, pored ministra Ljajića i resorni ministri/predstavnici resornih ministarstava Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Hrvatske.Predsednica Narodne skupštine R. Srbije Maja Gojković učestvovala na plenarnom zasedanju Parlamentarne skupštine Procesa saradnje u Jugoistočnoj Evropi (Ljubljana, 13. i 14. april 2018. godine)

Predsednica Narodne skupštine R. Srbije Maja Gojković učestvovala je na petom plenarnom zasedanju Parlamentarne skupštine Procesa saradnje u Jugoistočnoj Evropi (PS PSuJIE), koje je održano 13. i 14. aprila 2018. godine u Ljubljani.

 


Opširnije...
OBAVEŠTENJE - podnošenje zahteva za izdavanje novih biometrijskih putnih isprava

Obaveštavamo sve državljane Republike Srbije sa boravkom u Republici Sloveniji da mogu podneti zahteve za izdavanje novih biometrijskih putnih isprava tri meseca ranije pre isteka njihove važnosti, imajući u vidu da se u 2018. godini očekuju velike gužve za zamenu istih, zbog isticanja zakonskog roka od deset godina važenja izdatih prvih biometrijskih putnih isprava Republike Srbije.

Ukoliko bude velikih gužvi, Konzularno odeljenje zakazivaće prijem stranaka kako za podnošenje zahteva, tako i uručivanje putnih isprava.OBAVEŠTENJE - neradni dani

Obaveštavamo da Ambasada (i Konzularno odeljenje) neće raditi u petak, 6. aprila 2018. godine i u ponedeljak 9. aprila 2018. godine zbog proslave Uskrsa u R. Srbiji.OBAVEŠTENJE - neradni dan

Obaveštavamo da Ambasada (i Konzularno odeljenje) neće raditi u ponedeljak, 2. aprila 2018. godine zbog proslave Uskrsa u R. Sloveniji.Konkursi za sufinansiranje projekta koji svojim kvalitetom doprinose očuvanju i jačanju veza matične države i dijaspore, kao i matične države i Srba u regionu

Ministarstvo spoljnih poslova, Uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu, raspisalo je Konkurse za sufinansiranje projekta koji svojim kvalitetom doprinose očuvanju i jačanju veza matične države i dijaspore, kao i matične države i Srba u regionu. Konkursi su otvoreni od 12. marta do 30. marta 2018. godine.

Informacije, uslovi i način realizacije Konkursa mogu se naći na sledećim linkovima, i to -

zа dijasporu:

http://www.dijaspora.gov.rs/konkurs-za-sufinansiranje-projekata-organizacija-iz-dijaspore/

za Srbe u regionu:

http://www.dijaspora.gov.rs/konkurs-za-sufinansiranje-projekata-organizacija-iz-regiona/OBAVEŠTENE - Vlada R. Srbije donela Odluku o ukidanju viza za državljane Gruzije, nosioce običnih pasoša

Vlade R. Srbije, na sednici održanoj 08. marta 2018. godine, donela je Odluku o ukidanju viza za državljane Gruzije, nosice običnih posoša, prema kojoj oni mogu da ulaze, tranzitiraju i borave na teritoriji R. Srbije najduže do 30 dana od datuma ulaska u R. Srbiju, ukoliko ne postoje smetnje iz čl.11. Zakona o strancima.

Odluka je objavljena u „Službenom glasniku R. Srbije“ br. 18/2018 od 09.03.2018. godine i stupa na snagu danom objavljivanja, odnosno 09.03.2018. godine.OBAVEŠTENJE - Vlada R. Kolumbije ukinula vize za državljane R. Srbije

Vlada R. Kolumbije donela je Odluku o ukidanju viza za državljane R. Srbije, nosioce svih pasoša, za ulazak i boravak na teritoriji R. Kolumbije do 90 dana, uz mogućnost produžetka dodatnih 90 dana, u periodu od 180 dana u jednoj kalendarskoj godini. Odluka je stupila na snagu 14. februara 2018. godine.OBAVEŠTENJE - Vlada Sent Vinsenta i Grenadina ukinula vize za državljane R. Srbije

Vlada Sent Vinsenta i Grenadina donela je Odluku o ukidanju viza za državljane R. Srbije, nosioce svih pasoša, za ulazak i boravak na teritoriji St. Vinsenta i Grenadina do 30 dana, u periodu od godinu dana. Odluka je stupila na snagu 21. februara 2018. godine.Ministar kulture i informisanja R. Srbije Vladan Vukosavljević susreo se sa ministrom kulture R. Slovenije Antonom Peršakom

Ministar kulture i informisanja R. Srbije Vladan Vukosavljević sastao se sa ministrom kulture R. Slovenije Antonom Peršakom u Ljubljani, 9. marta 2018. godine.


Opširnije...
OBAVEŠTENJE-neradni dani

Obaveštavamo da Ambasada (i Konzularno odeljenje) neće raditi u četvrtak, 15. i petak, 16. februara 2018. godine zbog proslave Dana državnosti Republike Srbije.OBAVEŠTENJE o ukidanju viza za državljane Komonvelta Bahami, Barbadosa, Jamajke, Svetog Vinsenta i Grenadini, Republike Paragvaj i Republike Kolumbija, nosioce svih pasoša

Na sednici Vlade R.Srbije, održanoj 6. februara 2018. godine, doneta je odluka o ukidanju viza za državljane Komonvelta Bahami, Barbadosa, Jamajke, Svetog Vinsenta i Grenadini, Republike Paragvaj i Republike Kolumbija, nosice svih posoša, prema kojoj oni mogu da ulaze, tranzitiraju i borave na teritoriji R.Srbije, najduže do 30 dana od datuma ulaska u R.Srbiju, u periodu od godinu dana, ukoliko ne postoje smetnje iz čl.11. Zakona o strancima. Odluka je objavljena u „Službenom glasniku R. Srbije“ br. 10/2018 od 07.02.2018. godine i stupa na snagu 15.02.2018. godine.

Državljani navedenih zemalja, nosioci svih pasoša, koji žele da uđu i borave na teritoriji R.Srbije u periodu koji je duži od 30 dana, ili da se školuje, žive, zaposle se, bave se medijskom delatnošću ili nekim drugim aktivnostima, dužni su da podnesu zahtev za vizu pre ulaka na teritoriju R.Srbije. Ukoliko žele da uđu u R.Srbiju, a već su boravili 30 dana bez vize, od dana ulaska u R.Srbiju u periodu od godinu dana, u skladu sa Odlukom Vlade, za sledeći ulazak u R.Srbiju treba da podnesu zahtev za vizu.Obeležavanje Sretenja - Dana državnosti Republike Srbije u Republici Sloveniji 2018. godine

Povodom Sretenja - Dana državnosti R. Srbije Ambasada je, 13. februara 2018. godine, u hotelu „Interkontinental” u Ljubljani priredila svečani prijem kojem je prisustvovalo oko 200 zvanica - predstavnika političkog, kulturnog i javnog života Slovenije, predstavnika srpske nacionalne zajednice i Srpske pravoslavne crkve u Sloveniji, kao i diplomatskog kora. Prijemu je prisustvovao i predsednik Državnog saveta Slovenije Alojz Kovšca.


Opširnije...
OBAVEŠTENJE-neradni dan

Obaveštavamo da Ambasada (i Konzularno odeljenje) neće raditi 8. februara 2018. godine zbog državnog praznika u R. Sloveniji.Učešće turističkih organizacija iz R. Srbije na Međunarodnom sajmu turizma Natour Alpe-Adria 2018 u Ljubljani

Turističke organizacije iz R. Srbije predstavile su turističke potencijale pojedinih krajeva Srbije na Međunarodnom sajmu turizma Natour Alpe-Adria, koji je održan u Ljubljani od 31. januara do 3. februara 2018. godine.

Na štandu Turističke organizacije Vojvodine predstavile su se i turističke organizacije Beograda, Pančeva, Sombora, Niša, Kruševca, Trstenika, Bačke Palanke i Novog Bečeja.

Izlagače iz R. Srbije posetila je ambasador R. Srbije u R. Sloveniji Zorana Vlatković.Sporazum između Vlade R.Srbije i Vlade R. Gvatemale o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša - stupanje na snagu

Sporazum između Vlade R.Srbije i Vlade R. Gvatemale o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša, potpisan u Beogradu, novembra 2016. godine, stupio je na snagu 17. januara 2018. godine.

Od tog datuma, državljani obe države, nosioci diplomatskih i službenih pasoša, imaju pravo na ulazak, tranzit i boravak na teritoriji države druge strane bez vize, u trajanju od devedeset dana od datuma ulaska.Zajednička sednica vlada Republike Srbije i Republike Slovenije održana na Brdu kod Kranja

Zajednička sednica vlada Republike Srbije i Republike Slovenije održana je na Brdu kod Kranja, 1. februara 2018. godine.


Opširnije...
Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata u oblasti prevođenja reprezentativnih dela srpske književnosti u inostranstvu u 2018. godini

Ministarstvo kulture i informisanja raspisalo je Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata u oblasti prevođenja reprezentativnih dela srpske književnosti u inostranstvu u 2018. godini.

Konkurs je otvoren od 23. januara 2018. do 16. marta 2018. godine.

Tekst konkursa, obrasce za prijavljivanje i ostalu dokumentaciju, kao i kontakt osobe za pribavljanje bližih informacija u vezi sa predmetnim konkursom možete pronaći OVDE.Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata u oblasti kulturnih delatnosti Srba u inostranstvu u 2018. godini

Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije raspisalo je Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata u oblasti kulturnih delatnosti Srba u inostranstvu u 2018. godini.

Konkurs je otvoren od 25. januara 2018. do 16. marta 2018. godine.

Tekst konkursa, obrasce za prijavljivanje i ostalu dokumentaciju, kao i kontakt osobe za pribavljanje bližih informacija u vezi sa predmetnim konkursom možete pronaći OVDE.Odluka o ukidanju viza za državljane R. Surinam, nosioce svih pasoša

Vlada R.Srbije, na sednici održanoj 28. decembra 2017. godine, donela je Odluku o ukidanju viza za državljane R.Surinam, nosice svih posoša, prema kojoj oni mogu da ulaze, tranzitiraju i borave na teritoriji R. Srbije, najduže do 30 dana od datuma ulaska u R.Srbiju, u periodu od godinu dana, ukoliko ne postoje smetnje iz čl.11. Zakona o strancima. Odluka je objavljena u „Službenom glasniku R. Srbije“ br. 199/2017 od 29.12.2017. godine i stupa na snagu i počinje da se primenjuje 05.01.2018. godine.

Državljani R. Surinam, nosioci svih pasoša, koji žele da uđu i borave na teritoriji R.Srbije u periodu koji je duži od 30 dana, ili da se školuju, žive, zaposle se, bave se medijskom delatnošću ili nekim drugim aktivnostima, dužni su da podnesu zahtev za vizu pre ulaka na teritoriju R.Srbije. Ukoliko žele da uđu u R. Srbiju, a već su boravili 30 dana bez vize, od dana ulaska u R. Srbiju u periodu od godinu dana, u skladu sa Odlukom Vlade, za sledeći ulazak u R. Srbiju treba da podnesu zahtev za vizu.OBAVEŠTENJE - neradni dani za vreme božićnih i novogodišnjih praznika

Obaveštavamo da Ambasada (i Konzularno odeljenje) zbog novogodišnjih i božićnih praznika u R. Srbiji i R. Sloveniji neće raditi: u ponedeljak 25. decembra i u utorak 26. decembra 2017.g, u ponedeljak 1. januara i utorak 2. januara 2018.g.OBAVEŠTENJE - ukidanje viza za državljane R. Gvineje Bisao

Vladа R.Srbije, na sednici održanoj 8. decembra 2017. godine, donela je odluka o ukidanju viza za državljane R.Gvineje Bisao, nosice svih posoša, prema kojoj oni mogu da ulaze, tranzitiraju i borave na teritoriji R.Srbije, najduže do 30 dana od datuma ulaska u R.Srbiju, u periodu od godinu dana, ukoliko ne postoje smetnje iz čl.11. Zakona o strancima. Odluka je objavljena u „Službenom glasniku R. Srbije“ br. 111/2017 od 11.12.2017. godine i stupa na snagu 19.12.2017. godine.

Državljani R.Gvineje Bisao, nosioci svih pasoša, koji žele da uđu i borave na teritoriji R.Srbije u periodu koji je duži od 30 dana, ili da se školuje, žive, zaposle se, bave se medijskom delatnošću ili nekim drugim aktivnostima, dužni su da podnesu zahtev za vizu pre ulaka na teritoriju R.Srbije. Ukoliko žele da uđu u R.Srbiju, a već su boravili 30 dana bez vize, od dana ulaska u R.Srbiju u periodu od godinu dana, u skladu sa Odlukom Vlade, za sledeći ulazak u R.Srbiju treba da podnesu zahtev za vizu.Ambasador Zorana Vlatković prisustvovala radnom ručku ambasadora zemalja članica EU i zemalja kandidata za članstvo u EU

Ambasador Zorana Vlatković prisustvovala je radnom ručku koji je, pod okriljem estonskog predsedavanja Savetom EU, organizovan u Ljubljani za ambasadore zemalja članica EU i zemalja kandidata za članstvo u EU akreditovanim u R. Sloveniji.

Počasni gost na radnom ručku bio je predsednik Vlade R. Slovenije Miro Cerar.

 Jugoslovensko dramsko pozorište sa predstavom "Tako je (ako vam se tako čini)" gostovalo u Ljubljani

Jugoslovensko dramsko pozorište iz Beograda sa predstavom "Tako je (ako vam se tako čini)", gostovalo je u SNG Drama u Ljubljani, 8. decembra 2017. godine.


Opširnije...
Ambasador Zorana Vlatković učestvovala na okruglom stolu "Zapadni Balkan i EU: svetlo na kraju tunela?"

Ambasador Zorana Vlatković učestvovala je na okruglom stolu na temu "Zapadni Balkan i EU: svetlo na kraju tunela?", koji je održan 7. decembra 2017. godine u organizaciji Centra za evropske perspektive i Ministarstva inostranih poslova Slovenije.


Opširnije...
Održan 24. Diplomatski bazar u Ljubljani

U Ljubljani je, 3. decembra 2017. godine, održan tradicionalni 24. Diplomatski bazar u organizaciji slovenačkog Međunarodnog udruženja žena. Kao i svake godine, na Diplomatskom bazaru je, pored ostalih diplomatsko-konzularnih predstavništava, učestvovala i Ambasada Republike Srbije u Republici Sloveniji, kojom prilikom je predstavila srpske tradicionalne proizvode i brendove.


Opširnije...
Odluka o ukidanju viza za ulazak u IR Iran za državljane R. Srbije, nosioce običnih pasoša

Vlada IR Irana donela je odluka o ukidanju viza za državljane R. Srbije, nosice običnih posoša, prema kojoj mogu da ulaze, tranzitiraju i borave na teritoriji IR Iran najduže do 30 dana u periodu od godinu dana.

Odluka je stupila na snagu 1. novembra 2017. godine.Susret ambasadora Zorane Vlatković sa evropskim poslanikom Francom Bogovičem

Ambasador Zorana Vlatković susrela se, 17. novembra 2017.g, sa Francom Bogovičem slovenačkim poslanikom u Evropskom parlamentu.

U razgovoru je istaknut značaj evropskih integracija za dalje reformske procese u R. Srbiji, kao i potreba održavanja dobre dinamike u otvaranju pregovaračkih poglavlja u procesu pristupanja. Takođe, reči je bilo i o mogućnostima dalje saradnje u smislu prenošenja slovenačkih iskustava iz perioda približavanja EU nadležnima u R. Srbiji, posebno onima koji se pristupanjem EU bave na operativnom nivou.Počasnom konzulu Republike Srbije u Republici Sloveniji (u Vipavi) Tomažu Kavčiču uručena obeležja konzulata

Vlada Republike Srbije usvojila je predlog za imenovanje Tomaža Kavčiča za počasnog konzula Republike Srbije u Republici Sloveniji (u Vipavi). Tim povodom ambasador Zorana Vlatković, 16. novembra 2017. godine, uručila je Tomažu Kavčiču zvanična obeležja i službeni pečat konzulata u Vipavi, čime su ispunjeni uslovi za početak vršenja funkcije počasnog konzula.


Opširnije...
Učešće vajara iz R. Srbije na festivalu rezbarenja skulptura u ledu u Ljubljani

Vajar Bojan Grujić, prvi je umetnik iz Republike Srbije koji je uzeo učešće na Festivalu rezbarenja skulptura u ledu "Ledena dežela", koji se svake zime tradicionalno održava u Ljubljani i koji privlači veliku pažnju posetilaca. Tema ovogodišnjeg festivala su mitska bića iz narodnih predanja.

Umetnika iz R. Srbije, tokom izrade skulpture Kosmodeja, šumskog duha iz narodnih bajki Lužičkih Srba, posetila je ambasador Zorana Vlatković.Obeležavanje Dana primirja u Prvom svetskom ratu

Povodom obeležavanja Dana primirja u Prvom svetskom ratu, 11. novembra 2017. godine, u 11 časova, konzul Ivana Jakšić Matović je u ime Ambasade Republike Srbije položila lovorov venac na Spomen kosturnicu ratnika stradalih u Prvom svetskom ratu, koja se nalazi na groblju Žale u Ljubljani.

Venac je položen u znak pijeteta prema 79 Srba čiji su posmrtni ostaci sahranjeni u tom zdanju.Učešće članova stalne delegacije Narodne skupštine Republike Srbije pri Parlamentarnoj skupštini NATO na 96. Rouz Rot seminaru u Ljubljani

Članovi stalne delegacije Narodne skupštine Republike Srbije pri Parlamentarnoj skupštini NATO, narodni poslanici Dragan Šormaz (šef delegacije), Vladimir Đukanović i Žarko Mićin učestvovali su na 96. Rouz Rot seminaru Parlamentarne skupštine NATO, koji je održan u Ljubljani od 7-9. novembra 2017. godine.


Tokom trodnevnog seminara različiti govornici su iznosili ocene i viđenja u vezi sa situacijom na Zapadnom Balkanu i daljim perspektivama u kontekstu evroatlantskih integracija regiona, a njihova izlaganja pratila je živa diskusija među učesnicima seminara.

 OBAVEŠTENJE - neradni dani

Zbog državnih praznika u Republici Sloveniji Ambasada (i Konzularno odeljenje) neće raditi u utorak 31. oktobra i sredu 1. novembra 2017. godine.Susret ambasadora Zorane Vlatković sa evropskim poslanikom Igorom Šoltesom

Ambasador Zorana Vlatković susrela se, 27. oktobra 2017. godine, sa Igorom Šoltesom, slovenačkim poslanikom u Evropskom parlamentu.

Glavna tema razgovora bile su evropske integracije R. Srbije i reformski procesi koji se u R. Srbiji sprovode s tim u vezi. U tom kontekstu, reči je bilo i o daljoj politici proširenja Evropske Unije.Susret ambasadora Zorane Vlatković sa evropskim poslanikom Tanjom Fajon

Ambasador Zorana Vlatković susrela se, 27. oktobra 2017. godine, sa Tanjom Fajon, slovenačkim poslanikom u Evropskom parlamentu.

U razgovoru su razmenjena mišljenja o evropskoj perspektivi R. Srbije i situaciji u regionu, uz zajedničku konstataciju da stabilnost i napredak Zapadnog Balkana doprinose ukupnoj stabilnosti Evrope.

 Svečanost u spomen palim borcima NOB na Cviblju u Žužemberku - polaganje venca

Kod spomeničkog kompleksa palim borcima NOB na Cviblju u Žužemberku, 21. oktobra 2017. godine, održana je svečanost u spomen borcima NOB koji su živote izgubili u Drugom svetskom ratu na području Suve krajine.

Među stradalim borcima iz osamnaest zemalja, čija su imena ispisana na spomeniku, bio je i značajan broj boraca iz Srbije.

Prisutne je pozdravio gradonačelnik Žužemberka Franc Škufca, a počani govornik bio je predsednik Državnog saveta R. Slovenije Mitja Bervar.

U ime Ambasade R. Srbije u Ljubljani venac na spomenik palim borcima na Cviblju položila je konzul Ivana Jakšić Matović.Susret ambasadora Zorane Vlatković sa predsednikom Državnog zbora R. Slovenije Milanom Brglezom

Ambasador Zorana Vlatković, u okviru kurtoaznih susreta sa zvaničnicima R. Slovenije, susrela se sa predsednikom Državnog zbora Milanom Brglezom, 12. oktobra 2017.godine.

U razgovoru je konstatovana veoma dobra parlamentarna saradnja, kao jedan od pokazatelja dobrih i prijateljskih bilateralnih odnosa. Takođe, sagovornici su razmenili mišljenja u vezi sa situacijom u regionu, konstatujući značaj regionalne saradnje i otvorenog dijaloga. Sa slovenačke strane potvrđena je dalja podrška procesu evropskih integracija Srbije.Susret ambasadora Zorane Vlatković sa predsednikom Državnog saveta R. Slovenije Mitjom Bervarom

U okviru kurtoaznih susreta sa zvaničnicima R. Slovenije amb. Zorana Vlatković susrela se sa predsednikom Državnog saveta Mitjom Bervarom, 11. oktobra 2017.godine.

Tokom razgovora konstatovani su veoma dobri bilateralni odnosi između R. Srbije i R. Slovenije, kao i postojanje obostrane želje za njihovim daljim unapređenjem u svim oblastima. U tom smislu potvrđena je i dalja slovenačka podrška evropskim integracijama R. Srbije.Predsednik Pokrajinske vlade AP Vojvodine Igor Mirović u poseti Sloveniji

Predsednik Pokrajinske vlade AP Vojvodine Igor Mirović boravio je u radnoj poseti Sloveniji 12. i 13. septembra 2017. godine.

Predsednik Pokrajinske vlade prisustvovao je otvaranju jubilarnog 50. Međunarodnog sajma zanatstva i preduzetništva u Celju, na čijim se marginama susreo sa ministrom za ekonomski razvoj i tehnologiju R. Slovenije Zdravkom Počivalšekom.

Tokom boravka u Sloveniji Predsednik Pokrajinske vlade I. Mirović posetio je i kompaniju "Siliko" u Vrhniki, poznatog slovenačkog proizvođača tehničkih proizvoda od elastomera i termoplasta.Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova R. Srbije dr Nebojša Stefanović predsedavao sastankom Komiteta ministara Konvencije o policijskoj saradnji u Jugoistočnoj Evropi

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova R. Srbije dr. Nebojša Stefanović predsedavao je sastankom Komiteta ministara Konvencije o policijskoj saradnji u Jugoistočnoj Evropi, održanom 7. septembra 2017. godine na Brdu kod Kranja.


Opširnije...
Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indonezije o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša – stupanje na snagu

Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indonezije o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša, potpisan u Džakarti, 27. aprila 2016. godine, stupio je na snagu 02. septembra 2017. godine. Od tog datuma, državljani obe države, nosioci diplomatskih i službenih pasoša, imaju pravo na ulazak, tranzit i boravak na teritoriji države druge strane bez vize, u trajanju do 30 dana od datuma ulaska.Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Tajland o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša – stupanje na snagu

Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Tajland o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša, potpisan u Beogradu, 04. decembra 2015. godine, stupio je na snagu 08. septembra 2017. godine. Od tog datuma, državljani obe države, nosioci diplomatskih i službenih pasoša, imaju pravo na ulazak, tranzit i boravak na teritoriji države druge strane bez vize, u trajanju do 90 (devedeset) dana od datuma ulaska.Učešće predsednika Vlade Republike Srbije Ane Brnabić na Bledskom strateškom forumu

Predsednik Vlade Republike Srbije Ana Brnabić učestvovala je, 4. septembra 2017. godine, na Bledskom strateškom forumu, koji je ove godine nosio naziv "Nova realnost". O novoj realnosti u kojoj se nalazi međunarodna zajednica i njenoj budućnosti premijer Ana Brnabić diskutovala je na uvodnom panelu Bledskog strateškog foruma - "Panelu lidera", zajedno sa prvim potpredsednikom  Evropske komisije Fransom Timermansom, generalnim sekretarom OECD Angel Guriom i bivšim predsednikom Republike Slovenije Danilom Tirkom.


Opširnije...
Učešće prvog potpredsednika Vlade i ministra spoljnih poslova Republike Srbije Ivice Dačića na Bledskom strateškom forumu

Prvi potpredsednik Vlade i ministar spoljnih poslova Republike Srbije Ivica Dačić učestvovao je na Bledskom strateškom forumu, koji je održan 4. i 5. septembra 2017. godine.

Prvi potpredsednik Vlade i MSP uzeo je učešće na panelu posvećenom Zapadnom Balkanu, kojim se tradicionalno zatvara Bledski strateški forum.


Opširnije...
Učešće ministra državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije Branka Ružića na Bledskom strateškom forumu

Ministar državne uprave i loklane samouprave Republike Srbije Branko Ružić učestvovao je na Bledskom strateškom forumu, 4. septembra 2017. godine. Ministar Ružić prisustvovao je "Digitalnom ručku", koji je, na marginama Bledskog strateškog foruma, organizovalo slovenačko Ministarstvo za javnu upravu, a na kome je razgovarano o procesu digitalizacije u regionu.

Takođe, na marginama Foruma, Ministar Ružić je razgovarao sa ministrom informacionog društva i administracije Makedonije Damjanom Mančevskim o mogućnostima razmene iskustava i primera dobre prakse u oblasti reforme državne uprave.Odluka o ukidanju viza za ulazak u Republiku Srbiju za državljane R. Indije, nosioce običnih pasoša

Vlada Republike Srbije donela je Odluku o ukidanju viza za državljane Republike Indije, nosioce običnih pasoša, prema kojoj oni mogu da ulaze, tranzitiraju i borave na teritoriji R. Srbije, najduže do 30 dana od datuma ulaska u R. Srbiju, u periodu od godinu dana, ukoliko ne postoje smetnje iz člana 11. Zakona o strancima.

Odluka stupa na snagu 02.09.2017. godine.Odluka o ukidanju viza za ulazak u Republiku Srbiju za državljane IR Iran, nosioce običnih pasoša

Vlada Republike Srbije donela je Odluku o ukidanju viza za državljane Islamske Republike Iran, nosioce običnih pasoša, prema kojoj oni mogu da ulaze, tranzitiraju i borave na teritoriji R. Srbije, najduže do 30 dana od datuma ulaska u R. Srbiju, u periodu od godinu dana, ukoliko ne postoje smetnje iz člana 11. Zakona o strancima.

Odluka stupa na snagu 02.09.2017. godine.Praksa za novinare iz regiona

Udruženje novinara - UNS raspisuje konkurs za novinare srpskih medija i predstavnike organizacija i udruženja Srba iz regiona za studijski boravak i desetodnevnu besplatnu obuku u UNS i redakcijjama u Srbiji. Praksa će se doržati u oktobru 2017. godine, uz podršku Ministarstva spoljnih poslova Republiek Srbije - Uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu.

Potreban uslov je da kandidati žive u zemljama regiona i da rade u medijima ili udruženjima/organizacijama u regionu koje pripremaju informativni sadržaj na srpskom jeziku.

Biografiju i motivaciono pismo (ne duže od 1500 karaktera) treba poslati na elektronsku adresu vesna.masalovic@uns.rs do 1. oktobra 2017. godine.Ambasador Zorana Vlatković predala akreditivna pisma predsedniku Republike Slovenije Borutu Pahoru

Ambasador Republike Srbije u Republici Sloveniji Zorana Vlatković predala je akreditivna pisma predsedniku Republike Slovenije Borutu Pahoru, 30. avgusta 2017. godine.

U razgovoru, koji je usledio nakon predaje akreditivnih pisama, konstatovan je visok nivo ukupnih bilateralnih odnosa Srbije i Slovenije, uz izražen obostrani interes za njihovim daljim unapređenjem i produbljivanjem.Delegacija Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede R. Srbije učestvovala na 12. poljoprivredno-trgovinskom forumu u okviru Mehanizma Kina-CIEZ u Sloveniji

Delegacija Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede R. Srbije, na čelu sa državnim sekretarom Velimirom Stanojevićem, učestvovala je na 12. poljoprivredno-trgovinskom forumu u okviru Mehanizma saradnje Kina-CIEZ, koji je održan od 24-27. avgusta 2017. godine u Sloveniji.


Opširnije...
Predsednik Grupe prijateljstva sa Slovenijom u Narodnoj skupštini R. Srbije Milija Miletić u poseti Državnom zboru R. Slovenije

Predsednik Grupe prijateljstva sa Slovenijom u Narodnoj skupštini R. Srbije Milija Miletić posetio je, 25.avgusta 2017. godine, Državni zbor Republike Slovenije i sastao se sa predsednikom Grupe prijateljstva sa Srbijom u Državnom zboru Marijanom Dolinšekom.


Opširnije...
POZIV ZA PRIJAVLJIVANJE za dodelu stipendija za školsku 2017/2018. godinu u okviru projekta "SRBIJA ZA SRBE IZ REGIONA"

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja R. Srbije raspisalo je konkurs za dodelu stipendija Vlade R. Srbije u okviru projekta "Srbija za Srbe iz regiona", kojim su obuhvaćeni zainteresovani pripadnici srpske nacionalne zajednice u regionu (Sloveniji, Mađarskoj, Rumuniji, Bugarskoj, Makedoniji i Albaniji) starosti od 18 do 35 godina.

Prijave na konkurs se mogu podneti do 18. septembra 2017. godine, a konkursna dokumentacija se dostavlja nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu.

Tekst konkursa možete pronaći OVDE, a prijavni formular OVDE.OBAVEŠTENJE - neradni dan

Obaveštavamo da Ambasada (i Konzularno odeljenje) neće raditi 15. avgusta 2017. godine, zbog državnog praznika u R. Sloveniji.Tribina "Oluja 1995-2017" održana u Ljubljani

U znak sećanja na progon i tragično stradanje Srba u hrvatskoj vojnoj akciji "Oluja", u Ljubljani je, 3. avgusta 2017. godine, u organizaciji Nacionalnog saveta Srba Slovenije i Saveza srpskih društava Slovenije, uz podršku Ambasade,  organizovana tribina "Oluja 1995-2017".


Opširnije...
Nastup gudačkog kvarteta Beogradske filharmonije na Ljubljanskom festivalu

Gudački kvartet Beogradske filharmonije održao je koncert u okviru Ljubljanskog festivala, 27. jula 2017. godine.

Gudački kvartet iz Beograda izveo je komad kompozitora L. Bokerinija zajedno sa poznatim španskim virtuozom na flauti Klaudijem Arimanijem, dok je u drugom delu koncerta kvartet samostalno izveo kompoziciju za gudački kvartet u f-molu L. Van Betovena.

Sjajno izvođenje gudačkog kvarteta Beogradske filharmonije u Ljubljani brojna publika ispratila je snažnim ovacijama.Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Kirgiske Republike o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša - stupanje na snagu

Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Kirgiske Republike o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša, potpisan u Beogradu, 2. decembra 2015. godine, stupio je na snagu 13. jula 2017. godine.

Od datuma stupanja na snagu, državljani obe države, nosioci diplomatskih i službenih pasoša, imaju pravo na ulazak, tranzit i boravak na teritoriji države druge strane bez vize, u trajanju od 90 (devedeset) dana od datuma ulaska.Predaja kopija akreditivnih pisama u Ministarstvu inostranih poslova R. Slovenije

Novoimenovani ambasador Republike Srbije u Republici Sloveniji Zorana Vlatković predala je kopije akreditivnih pisama državnom sekretaru Ministarstva inostranih poslova Republike Slovenije Dariji Bavdaž Kuret, 26. jula 2017. godine.Oproštajni susret ambasadora A. Radovanovića sa predsednikom Državnog saveta R. Slovenije M. Bervarom

Ambasador Aleksandar Radovanović, povodom okončanja dužnosti ambasadora u R. Sloveniji, susreo se sa predsednikom Državnog saveta R. Slovenije Mitjom Bervarom, 26. juna 2017. godine.

U razgovoru su potvrđeni veoma dobri bilateralni odnosi između Srbije i Slovenije i razmotrene mogućnosti unapređenja saradnje u oblastima iz domena nadležnosti Državnog saveta.Oproštajni susret ambasadora A. Radovanovića sa predsednikom Državnog zbora R. Slovenije M. Brglezom

Ambasador Aleksandar Radovanović, povodom okončanja dužnosti ambasadora u Republici Sloveniji, susreo se sa predsednikom Državnog zbora Republike Slovenije Milanom Brglezom, 20. juna 2017. godine.

Prilikom oproštajnog susreta konstatovan je uspon u parlamentarnoj saradnji između dve zemlje, uz izražen obostrani interes za njenim daljim jačanjem i unapređenjem.

Istaknut je značaj parlamenata u procesu pristupanja država kandidata Evropskoj uniji, u kom smislu je predsednik Državnog zbora M. Brglez izrazio čvrstu podršku slovenačke strane evropskim integracijama Srbije i u narednom periodu.Oproštajni susret ambasadora A. Radovanovića sa gradonačelnikom Ljubljane Z. Jankovićem

Ambasador Aleksandar Radovanović, povodom okončanja dužnosti u Republici Sloveniji, susreo se sa gradonačelnikom Ljubljane Zoranom Jankovićem, 14. juna 2017. godine.

Ssuret je bio prilika da se u prijateljskoj atmosferi konstatuju veoma dobre i prijateljske veze između Beograda i Ljubljane, što predstavlja jedan od segmenata ukupnih dobrih odnosa između Srbije i Slovenije.„Izbrisani“ – OBAVEŠTENJE

Zahtev/tužba za naknadu štete zbog izbrisa može se podneti do 18. juna 2017. godine

Zakon o naknadi štete osobama koje su bile izbrisane iz registra stalnog boravka u Repiblici Sloveniji stupio je na snagu 18. decembra 2013. godine, a njegova primena je počela 18. juna 2014. godine.

U skladu sa odredbama navedenog zakona, rok za podnošenje zahteva/tužbe za naknadu štete zbog izbrisa je tri godine od stupanja na snagu Zakona, odnosno do 18. juna 2017. godine, ili tri godine od dana regulisanja statusa (u slučaju da po zahtevu lica za dobijanje stalnog boravka ili za prijem u državljanstvo R. Slovenije nije pravnosnažno odlučeno u trenutku donošenja Zakona).

Zakon predviđa dva načina na koji se može ostvariti naknada štete: upravni postupak – podnošenjem zahteva nadležnoj upravnoj jedinici i sudski – podnošenjem tužbe nadležnom sudu. U upravnom postupku „izbrisanim“ licima je priznato pravo na paušalnu naknadu štete u iznosu od 50 evra mesečno za period od izbrisa pa do ponovnog regulisanja statusa u R. Sloveniji (dobijanje dozvole stalnog boravka ili prijema u državljanstvo), dok je u sudskom postupka naknada ograničena na iznos koji je tri puta veći od onog koji bi ostvarili u upravnom postupku.

„Izbrisani“, koji nisu zadovoljni iznosom naknade štete koji je predviđen slovenačkim zakonom, mogu podneti tužbu za naknadu štete Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu, pod uslovom da pre toga iscrpe sva pravna sredstva u R. Sloveniji.Oproštajni susret ambasadora A. Radovanovića sa ministrom inostranih poslova R. Slovenije K. Erjavecom

Ambasador Aleksandar Radovanović, povodom okončanja dužnosti ambasadora Republike Srbije u Republici Slovenije, susreo se sa ministrom inostranih poslova Slovenije Karlom Erjavecom, 5. juna 2017. godine.

U razgovoru je izraženo zadovoljstvo zbog veoma dobrih bilateralnih odnosa Srbije i Slovenije, konstatovan pozitivan trend u razvoju saradnje dve zemlje i izražen interes za dodatnim unapređenjem odnosa, intenzivnim dijalogom i razmenom poseta na visokom i operativnom nivou.8. Konferencija srpske medicinske dijaspore, Beograd, 21-23. jun 2017. godine

http://serbiandiasporamedical.rs/wp/Sastanak lidera zemalja učesnica Brdo-Brioni procesa

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić učestvovao je na sastanku lidera zemalja učesnica Brdo-Brioni procesa, koji je održan na Brdu kod Kranja, 3. juna 2017. godine.

Izvor: STA

U okviru sastanka lidera iz regiona organizovan je i susret ministara inostranih poslova zemalja učesnica Brdo-Brioni procesa, kome je prisustvovao v.d. predsednika Vlade i ministar spoljnih poslova Republike Srbije Ivica Dačić.


Opširnije...
Odluka o ukidanju viza za ulazak u Republiku Srbiju za državljane Republike Peru, nosioce običnih pasoša

Vlada Republike Srbije donela je Odluku o ukidanju viza za državljane Republike Peru, nosioce običnih pasoša, prema kojoj oni mogu da ulaze, tranzitiraju i borave na teritoriji Republike Srbije najduže do 90 dana u periodu od šest meseci od datuma ulaska u R. Srbiju, ukoliko ne postoje smetnje iz člana 11. Zakona o strancima.

Odluka stupa na snagu 20. maja 2017. godine.Obeležavanje Dana pobede nad fašizmom u Drugom svetskom ratu

Povodom Dana pobede nad fašizmom u Drugom svetskom ratu, 9. maja 2017. godine, kod spomeničkog kompleksa na Cviblju, kod Žužemberka, održana je svečanost u spomen palim borcima NOB i međunarodnih partizanskih jedinica koji su živote izgubili na području Suve krajine tokom Drugog svetskog rata.

Među stradalim borcima iz osamnaest država čija su imena ispisana na spomeniku bio je i značajan broj boraca iz Srbije.

U ime Ambasade R. Srbije u Ljubljani venac na spomenik palim borcima na Cviblju položila je konzul Stana Končarević.

 OBAVEŠTENJE - neradni dani

Obaveštavamo da Ambasada (i Konzularno odeljenje) neće raditi u četvrtak 27. aprila, ponedeljak 1. maja i utorak 2. maja 2017. godine zbog državnih praznika u R. Sloveniji i R. Srbiji.Poseta ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja R. Srbije Aleksandra Vulina Sloveniji

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin boravio je u Sloveniji u okviru studijske posete 6. klase polaznika visokih studija bezbednosti i odbrane Škole nacionalne odbrane zemljama regiona, 24. aprila 2017. godine.


Opširnije...
Gostovanje Reflektor teatra iz Beograda u Ljubljani

Nezavisna omladinska produkcija iz Beograda - Reflektor teatar gostovala je sa predstavom "Žudnja" u Mini teatru u Ljubljani, 22. aprila 2017. godine.

Izvođene predstave "Žudnja", u režiji Vojislava Arsića,  okupilo je u Mini teatru brojne predstavnike kulturnog života Slovenije, koji su ovacijama pozdravili talentovane glumce Reflektor teatra.Studijska poseta Tanje Miščević, šefa Pregovaračkog tima Srbije za pristupanje EU i članova Pregovaračkog tima Sloveniji

Šef Pregovaračkog tima Srbije za pristupanje EU Tanja Miščević i članovi Pregovaračkog tima boravili su u studijskoj poseti Sloveniji od 18. do 21. aprila 2017. godine.


Opširnije...
Gostovanje Reflektor teatra iz Beograda u Ljubljani - NAJAVA

Omladinsko pozorište Reflektor teatar iz Beograda gostovaće 22. aprila 2017. godine u 20.00 časova sa predastavom "Žudnja" u Mini teatru, u Ljubljani.

Više informacija o predstavi možete pronaći OVDE.Zakon o regulisanju javnog duga R. Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji R. Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ - STUPANJE NA SNAGU

Zakon o regulisanju javnog duga R. Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji R. Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ stupio je na snagu 30.12.2016. godine, čime je obezbeđen pravni osnov za isplatu stare devizne štednje, bez obzira na državljanstvo štediše.

Prijava potraživanja se podnosi direktno Upravi za javni dug R. Srbije (lično ili poštom), na propisanom obrascu,a može se podneti u roku od godinu dana od dana objavljivanja poziva za prijavu potraživanja, koji je, 23. februara 2017. godine, objavljen u sredstvima javnog informisanja u R. Srbiji i na teritoriji bivše SFRJ. (U R. Sloveniji poziv je objavljen u dnevnom listu "Finance".) Tekst pomenutog poziva možete preuzeti OVDE.

Tekst zakona, uredbe i propisanih obrazaca mogu se preuzeti sa sajta Uprave za javni dug - OVDE.OBAVEŠTENJE - neradni dani

Obaveštavamo da Ambasada (i Konzularno odeljenje) neće raditi u petak, 14. aprila i ponedeljak, 17. aprila 2017. godine zbog proslave uskršnjih praznika u R. Srbiji i R. Sloveniji.Gostovanje Narodnog pozorišta Kikinda sa predstavom "Ždrelo" u Sloveniji

Narodno pozorište Kikinda, 29. i 30. marta 2017.g, gostuje u Sloveniji sa predstavom „Ždrelo“, Žanine Mirčevske, u režiji Snežane Trišić. Predstava „Ždrelo“ izvedena je 29. marta u Slovenačkom narodnom pozorištu Celje dok je 30. marta predviđeno izvođenje predstave u Kranju, u Prešernovom pozorištu, u okviru 47. Nedelje slovenačke drame.

Sjajna glumačka ekipa, koju je predvodio glumac Marko Gvero, privukla je značajnu pažnju i osvojila snažne ovacije publike u Sloveniji.OBAVEŠTENJE o načinu glasanja na izborima za predsednika Republike Srbije 2. aprila 2017. godine

Građani se o načinu glasanja na predstojećim izborima za predsednika Republike Srbije, koji će biti održani 2. aprila 2017.godine, mogu informisati iz video zapisa objavljenog na sajtu Republičke izborne komisije.

Pomenuto video obaveštenje možete pogledati na sledećem linku: https://youtu.be/tBKMm9NOMmg.Međunarodni javni konkurs za izradu najboljeg idejnog rešenja za spomen-obeležje Zoranu Đinđiću na Studenstskom trgu u Beogradu

Gradska uprava Grada Beograda, Sekretarijat za kulturu, objavio je Javni međunarodni konkurs za izradu idejnog rešenja za spomen-obeležje Zoranu Đinđiću na Studentskom trgu u Beogradu.

Tekst konkursa na srpskom i engleskom jeziku sa biografskim podacima Z. Đinđića možete pronaći OVDE.Javni poziv za nacionalna priznanja 2017

Ministarstvo spoljnih poslova – Uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u reginu, objavilo je Javni poziv za podnošenje predloga za dodelu nacionalnih priznanja za izuzetan doprinos, rezultate i zasluge u oblasti ostvarivanja saradnje i jačanja veza matične države i dijaspore, kao i matične države i Srba u regionu. Javni poziv je otvoren od 13. marta do 30. aprila 2017. godine.

Detaljne informacije u vezi sa pomenutim javnim pozivom i podnošenjem predloga za dodelu nacionalnih priznanja možete pronaći OVDE.Konkurs za sufinansiranje projekata 2017

Ministarstvo spoljnih poslova, Uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu, raspisalo je Konkurse za sufinansiranje projekta koji svojim kvalitetom doprinose očuvanju i jačanju veza matične države i Srba u regionu i matične države i dijaspore. Konkursi su otvoreni od 13. marta do 03. aprila 2017. godine.

Predmet konkursa je sufinansiranje projekata koji imaju za cilj: 1) upotrebu, učenje, čuvanje i negovanje srpskog jezika i ćiriličkog pisma, čuvanje i negovanje srpskog kulturnog, etničkog, jezičkog i verskog identiteta; 2) unapređenje ekonomske saradnje Republike Srbije i Srba u regionu.

Detaljne informacije o pomenutim konkursima možete pronaći OVDE.IZBORI ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE SRBIJE 2017 - OBAVEŠTENJE ZA UPIS U BIRAČKI SPISAK PODATKA O TOME DA ĆE BIRAČ GLASATI U INOSTRANSTVU

Povodom predstojećih izbora za predsednika Republike Srbije koji su raspisani za 02. april 2017. godine Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave R. Srbije izdalo je Obaveštenje za upis u birački spisak podatka o tome da će birač glasati u inostranstvu.

S tim u vezi obaveštavamo sve državljane Republike Srbije, koji imaju boravište u Republici Sloveniji, da preko Ambasade Republike Srbije u Ljubljani mogu podneti zahtev da se u jedinstveni birački spisak upiše podatak da će na predstojećim izborima za predsednika Republike Srbije glasati u inostranstvu, odnosno u Ambasadi Republike Srbije u Ljubljani. 

Zahtev se može podneti do 11. marta 2017. godine, lično, poštom ili elektronskim putem (faksom ili mejlom). Uz zahtev (uredno popunjen i potpisan) potrebno je priložiti kopiju važećeg ličnog dokumenta izdatog od nadležnog organa R.Srbije (pasoš, lična karta, vozačka dozvola).

U inostranstvu mogu glasati birači koji su u Republici Srbiji upisani u jedinstveni birački spisak. Uvid u jedinstveni birački spisak, radi provere upisa, može se izvršiti na internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave – http://www.mduls.gov.rs.

Obrazac Zahteva za upis u birački spisak podatka da će birač glasati u inostranstvu možete preuzeti OVDE.

Ukoliko lice nije upisano u jedinstveni birački spisak, istovremeno sa zahtevom za upis podatka da će glasati u inostranstvu, treba podneti i zahtev za upis u jedinstveni birački spisak.

Obrazac Zahteva za upis u jedinstveni birački spisak možete preuzeti OVDE.

Adresa: Ambasada Republike Srbije u Ljubljani, Slomškova 1, 1000 Ljubljana.

Faks:(01)4342688;(01)4342689

E-Mail:embassy.ljubljana@mfa.rs; konzularno.ljubljana@mfa.rs

Sva dodatna obaveštenja mogu se dobiti na telefon:+386 1 43 80 110.Prvi sastanak Slovenačko-srpskog poslovnog kluba BASS

U zamku Zemono, 3. marta 2017. godine, održan je prvi sastanak Slovenačko-srpskog poslovnog kluba (BASS - Business Association of Slovenia and Serbia).

Sastanku su, osim predsednika kluba Gorana Medića, potpredsednika Tomaža Kavčiča i ambasadora Aleksandra Radovanovića, prisustvovali i predstavnici slovenačkih i srpskih kompanija, koje su već pokazale interes za aktivnijim angažovanjem u BASS, kao i predstavnik Ministarstva inostranih poslova Slovenije.


Opširnije...
Zvanična poseta prvog potpredsednika Vlade i ministra spoljnih poslova R. Srbije Ivice Dačića R. Sloveniji

Prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić boravio je u sredu, 22. februara 2017. godine, u zvaničnoj poseti Republici Sloveniji, na poziv svog slovenačkog kolege Karla Erjaveca.


Opširnije...
OBAVEŠTENJE - neradni dani

Obaveštavamo da Ambasada (i Konzularno odeljenje) neće raditi u sredu, 15. i četvrtak, 16. februara 2017. godine zbog proslave Dana državnosti Republike Srbije.OBAVEŠTENJE

Obaveštavamo da zbog državnog praznika u R. Sloveniji Ambasada (i Konzularno odeljenje) neće raditi u sredu 8. februara 2017. godine.7. zasedanje Mešovitog komiteta za ekonomsku saradnju između Srbije i Slovenije

U Ljubljani je 25. i 26. januara 2017. godine održano 7. zasedanje Mešovitog komiteta za ekonomsku saradnju između R. Srbije i R. Slovenije.

Na čelu delegacije R. Srbije bio je Stevan Nikčević, državni sekretar u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, dok je delegaciju R. Slovenije predvodio dr Robert Kokalj, šef Sektora za Ekonomsku i javnu diplomatiju u Ministarstvu inostranih poslova R. Slovenije - šefovi obe delegacije su i kopredsedavajući Mešovitog komiteta za ekonomsku saradnju između Srbije i Slovenije.


Opširnije...
Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata u oblasti prevođenja reprezentativnih dela srpske književnosti u 2017. godini

Ministarstvo kulture i informisanja raspisalo je Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata u oblasti prevođenja reprezentativnih dela srpske književnosti u inostranstvu u 2017. godini.

Rok za podnošenje konkursnih prijava je 28. februar 2017. godine.

Tekst konkursa, obrasci za prijavljivanje i ostala dokumentacija, kao i kontakt osobe za pribavljanje bližih informacija u vezi sa predmetnim konkursom možete pronaći OVDE.Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje kulturnih delatnosti Srba u inostranstvu u 2017. godini

Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije raspisalo je Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata u oblasti kulturnih delatnosti Srba u inostranstvu u 2017. godini.

Rok za podnošenje konkursnih prijava je 28. februar 2017. godine.

Tekst konkursa, obrasci za prijavljivanje i ostala dokumentacija, kao i kontakt osobe za pribavljanje bližih informacija u vezi sa predmetnim konkursom možete pronaći OVDE.Ministar državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije Ana Brnabić boravila u radnoj poseti Republici Sloveniji

Ministar državne uprave i lokalne samouprave R. Srbije Ana Brnabić je sa delegacijom boravila u radnoj poseti Sloveniji, 17. januara 2017. godine.

Ministar A. Brnabić se tokom boravka u Sloveniji susrela sa ministrom za javnu upravu R. Slovenije Borisom Koprivnikarom, kojom prilikom su, nakon razgovora delegacija Srbije i Slovenije, dva ministra potpisala Mermorandum o razumevanju u oblasti digitalizacije javne uprave. Takođe, ministar A. Brnabić prisustvovala je i prezentaciji slovenačkih iskustava u centralizaciji državnih informacionih sistema.Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine o međusobnom ukidanju viza za nosioce običnih pasoša

Obaveštavamo da Sporazum između Vlade R. Srbije i Vlade NR Kine o međuosbnom ukidanju viza za nosioce običnih pasoša stupa na snagu 15. januara 2017. godine.

Od tog datuma, državljani obe države, nosioci običnih pasoša, imaju pravo na ulazak, tranzit i boravak na teritoriji države druge strane bez vize, u trajanju od 30 (trideset) dana od datuma ulaska.OBAVEŠTENJE - neradni dani

Obaveštavamo da zbog predstojećih novogodišnjih praznika u Republici Sloveniji i Republici Srbiji Ambasada (i Konzularno odeljenje) neće raditi u ponedeljak 2. januara i u utorak 3. januara 2017. godine.OBAVEŠTENJE - neradni dan

Zbog državnog praznika u Republici Sloveniji, Ambasada (i Konzularno odeljenje) neće raditi 26. decembra 2016. godine.Ministarski sastanak EU-Zapadni Balkan u oblasti pravosuđa i unutrašnjih poslova, Brdo kod Kranja, 15. i 16. decembar 2016. godine

Na Brdu kod Kranja, 15. i 16. decembra 2016. godine, održan je Ministarski sastanak EU-Zapadni Balkan u oblasti pravosuđa i unutrašnjih poslova.

Na ministarskom sastanku u oblasti unutrašnjih poslova, kao i na 16. sastanku Komiteta ministara Konvencije o policijskoj saradnji u Jugositočnoj Evropi, koji je održan na marginama Ministarskog sastanka EU-Zapadni Balkan, Republiku Srbiju predstavljao je Milosav Miličković, državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova.

Na ministarskom sastanku u oblasti pravosuđa Republiku Srbiju predstavljao je Čedomir Backović, pomoćnik ministra pravde.

 


Opširnije...
Gostovanje pozorišta Atelje 212 iz Beograda u SITI Teatru u Ljubljani

U SITI teatru u Ljubljani gostovalo je pozorište "Atelje 212" iz Beograda sa predstavom "Volvo kamioni", 12. decembra 2016. godine. Predstavu je ispratio veliki broj gledalaca, koji su izuzetnu glumačku ekipu pozdravili snažnim aplauzima.Gostovanje Jugoslovenskog dramskog pozorišta iz Beograda u ljubljanskoj Drami

Jugoslovensko dramsko pozorište iz Beograda gostovalo je u SNG Drama u Ljubljani, na velikoj sceni, sa predstavom "Hamlet"  11. decembra 2016. godine.

Predstava „Hamlet“, u režiji Aleksandra Popovskog, odigrana je pred prepunom dvoranom „Drame“, a sjajnu glumačku ekipu, koju je predvodio Nebojša Glogovac u ulozi Hamleta, publika je ispratila snažnim aplauzima.Održan 23. Diplomatski bazar u Ljubljani

U Ljubljani je, 4. decembra 2016. godine, održan tradicionalni 23. Diplomatski bazar u organizaciji slovenačkog Međunarodnog udruženja žena. Kao i svake godine, na Diplomatskom bazaru je, pored ostalih diplomatsko-konzularnih predstavništava, učestvovala i Ambasada Republike Srbije u Republici Sloveniji, kojom prilikom je predstavila srpske tradicionalne proizvode i brendove.


Opširnije...
Decembar, mesec Srbije u CEF - Center of Excellence in FinanceUčešće Turističke organizacije Srbije i Turističke organizacije Zlatibora na sajmu „Priroda i zdravlje“ u Ljubljani

Turistička organizacija Srbije i Turistička organizacija Zlatibora učestvovale su na sajmu „Priroda i zdravlje“, koji je održan od 24-27. novembra 2016. godine u Ljubljani. Dve turističke organizacije su posetiocima predstavile turističku ponudu čitave Srbije i posebno Zlatibora, sa akcentom na predstavljanju mogućnosti za aktivan odmor u prirodi, kao i banjskih potencijala.


Opširnije...
Sedma medijska konferencija dijaspore i Srba u regionu

Konferencija novinara i medija dijaspore i Srba u regionu koju organizuje Udruženje novinara Srbije, uz podršku Ministarstva spoljnih poslova - Uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu, biće održana 27. decembra 2016. godine u 11.00 časova u Pres centru Udruženja novinara Srbije (Knez Mihajlova 6, Beograd).

Konferencija će biti posvećena jačanju online kapaciteta organizacija i udruženja Srba u dijaspori i regionu, njihovoj ulozi u informisanju i promovisanju srpske zajednice u inostranstvu, prednostima korišćenja online medija, kao i značaju usavršavanja za rad na internetu.

Na konferenciji će biti predstavljeno istraživanje o internet nastupu i zastupljenosti na mrežama udruženja i organizacija Srba u dijaspori i regionu, kao i predlozi za unapređenje. U okviru konferencije biće organizovana i radionica na temu kreiranja sadržaja, promocije na društvenim mrežama i vidljivosti sajta.

Prijave se mogu slati do utorka, 20. decembra 2016. godine na elektronsku adresu pc@uns.org.rs.

Koordinator konferencije u Udruženju novinara Srbije je Vesna Masalović  vesna.masalovic@uns.rs, a koordinator konferencije u Upravi za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu je Nikolina Milatović Popović nikolina.milatovic@dijaspora.gov.rs.Promocija Zlatibora u Ljubljani

Turistička organizacija Zlatibora predstaviće turističku ponudu Zlatibora u Ljubljani u petak, 25. novembra 2016. godine u 12 časova u prostorijama Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, Dalmatinova ulica br. 4.

Na promociji će biti predstavljena ukupna turistička ponuda planinskog centra, mogućnosti za saradnju i aktulenosti u vezi sa nastupajućom zimskom sezonom.Praksa za novinare i predstavnike srpskih organizacija i udruženja iz regiona

Udruženje novinara Srbije (UNS), uz podršku Ministarstva spoljnih poslova – Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu, raspisuje konkurs za novinare medija na srpskom jeziku i predstavnike srpskih organizacija i udruženja iz regiona za studijski boravak i desetodnevnu besplatnu obuku u redakcijama u Srbiji.

Bliže informacije o konkursu i praksi, čija je realizacija planirana u decembru 2016. godine, možete saznati OVDE.Obeležavanje Dana primirja u Prvom svetskom ratu

Povodom obeležavanja Dana primirja u Prvom svetskom ratu, 11. novembra 2016. godine, u 11 časova, konzul Stana Končarević je u ime Ambasade Republike Srbije položila lovorov venac na Spomen kosturnicu ratnika stradalih u Prvom svetskom ratu, koja se nalazi na groblju Žale u Ljubljani.

Venac je položen u znak pijeteta prema 79 Srba čiji su posmrtni ostaci sahranjeni u tom zdanju.

     

 OBAVEŠTENJE-neradni dan

Zbog državnog praznika u Republici Srbiji, Dana primirja u Prvom svetskom ratu, Ambasada (i Konzularno odeljenje) neće raditi 11. novembra 2016. godine.OGLAS ZA PRUŽANjE USLUGA U CILjU OTUDjENjA NEPOKRETNOSTI – OTUDjENjA DIPLOMATSKE NEPOKRETNE IMOVINE U NjUJORKU (SJEDINjENE AMERIČKE DRŽAVE), TOKIJU (JAPAN), BONU (NEMAČKA) I BERNU (ŠVAJCARSKA)

OGLAS ZA PRUŽANjE USLUGA U CILjU OTUDjENjA NEPOKRETNOSTI – OTUDjENjA DIPLOMATSKE NEPOKRETNE IMOVINE U NjUJORKU (SJEDINjENE AMERIČKE DRŽAVE), TOKIJU (JAPAN), BONU (NEMAČKA) I BERNU (ŠVAJCARSKA) je objavljen u u dnevniku "The Financial Times" i nedeljniku "The Economist".


Opširnije...
Spisak advokata u R. Sloveniji

Imajući u vidu učestalost obraćanja stranaka Ministarstvu spoljnih poslova R. Srbije radi pribavljanja kontakt podataka inostranih advokata koji govore srpski i engleski jezik, upućujemo naše državljane zainteresovane za angažovanje advokata u R. Sloveniji na imenik koji je dostupan na sajtu Advokatske komore Slovenije http://www.odv-zb.si/imenik/imenik-odvetnikov.

Napominjemo da se ne radi o advokatima koje preporučuje Ambasada Republike Srbije u Ljubljani, odnosno da ovo diplomatsko-konzularno predstavništvo ne snosi odgovornost za eventualnu nekompetentnost angažovanih advokata ili za mogući neuspeh u postupku u kojem su angažovani.Susret ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja R. Srbije Mladena Šarčevića i ministra obrazovanja, nauke i sporta R. Slovenije Maje Makovec Brenčič

Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije Mladen Šarčević susreo se sa ministarom obrazovanja, nauke i sporta Republike Slovenije Majom Makovec Brenčič, u Ljubljani 28. oktobra 2016. godine.


Opširnije...
Učešće Centra za grafiku i vizuelna istraživanja - Akademija iz Beograda u izložbi Međunarodnog grafičkog likovnog centra u LjubljaniZajednička sednica vlada R. Srbije i R. Slovenije održana u Beogradu

Treća zajednička sednica vlada R. Srbije i R. Slovenije održana je u Beogradu 24. oktobra 2016. godine.

Na sednici su razmatrane dalje mogućnosti za unapređenje bilateralne saradnje između dve zemlje na različitim poljima, a plenarnom zasedanju je prethodio susret dva premijera, kao i bilateralni susreti resornih ministara Srbije i Slovenije.


Opširnije...
18. sastanak Mešovitog komiteta za raspodelu diplomatske i konzularne imovine bivše SFRJ (Brdo kod Kranja, 20. i 21. oktobar 2016. godine)

Na Brdu kod Kranja je 20. i 21. oktobra 2016. godine održan 18. sastanak Mešovitog komiteta za raspodelu diplomatske i konzularne imovine bivše SFRJ.

Delegaciju R. Srbije predvodio je ovlašćeni predstavnik R. Srbije za raspodelu diplomatske i konzularne imovine bivše SFRJ i generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova R. Srbije Veljko Odalović, a delegaciju su činili predstavnici Ministarstva spoljnih poslova i Republičke direkcije za imovinu R. Srbije.

Dvodnevni sastanak ovlašćenih predstavnika okončan je potpisivanjem rezolucije kojom su određeni dalji koraci država-sukcesora po pitanjima koja raspodela diplomatsko-konzularne imovine bivše SFRJ obuhvata.

Održavanje narednog sastanka Mešovitog komiteta za raspodelu diplomatske i konzularne imovine bivše SFRJ planirano je u Beogradu.Izložba Muzeja istorije Jugoslavije iz Beograda u Muzeju novejše zgodovine u Ljubljani

U Muzeju novejše zgodovine u Ljubljani, 11. oktobra 2016.g, svečano je otvorena izložba Muzeja istorije Jugoslavije iz Beograda „Nikada im nije bilo bolje“, koja predstavlja modernizaciju svakodnevnog života građana u bivšoj SFRJ.

Izložbu je otvorio ministar kulture R. Slovenije Anton Peršak, u prisustvu ambasadora Aleksandra Radovanovića, Nede Knežević direktora Muzeja istorije Jugoslavije i Ane Panić autora izložbe.


Opširnije...
Sporazum između Ministarstva spoljnih poslova i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja R. Srbije o organizovanju obrazovno-vaspitnog rada na srpskom jeziku u inostranstvu

Između Ministarstva spoljnih poslova i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja R. Srbije zaključen je novi Sporazum o organizovanju obrazovno-vaspitnog rada na srpskom jeziku u inostranstvu.

Tekst sporazuma možete pronaći OVDE.Održana osnivačka skupština Nacionalnog saveta Srba Slovenije

U nedelju, 01. oktobra 2016. godine, u Cankarjevom domu u Ljubljani održana je osnivačka skupština Nacionalnog saveta Srba Slovenije (NSSS), osnovanog sa ciljem uspostavljanja bolje povezanosti i organizovanosti srpske nacionalne zajednice u R. Sloveniji, te sa ciljem ostvarivanja kulturnih, nacionalnih i drugih interesa pripadnika srpske nacionalne zajednice.


Opširnije...
Karavan Go Belgrade posetio Ljubljanu

Promotivna kampanja – karavan „Go Belgrade“, Turističke organizacije Beograda, koja podrazumeva promociju turističke ponude Beograda u 13 gradova, predstavljena je u Ljubljani 23. i 24. septembra 2016. godine.

Predstavljanje turističkih potencijala Beograda u Ljubljani obuhvatalo je konferenciju za medije – koja je priređena u Gradskoj kući Ljubljane, večeru - na kojoj su predstavljene kulinarska i umetnička ponuda Skadarlije i veliku prezentaciju sveobuhvatne turističke ponude Beograda na otvorenom – u centru Ljubljane, u pešačkoj zoni na Tromostovlju.

 


Opširnije...
Poziv za učešće na Sajmu knjiga

Uprava za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu Ministarstva spoljnih poslova organizuje tradicionalni štand dijaspore i Srba iz regiona na ovogodišnjem 61. Međunarodnom sajmu knjiga.

Uprava za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu Ministarstva spoljnih poslova upućuje poziv autorima, udruženjima pisaca, književnim klubovima, izdavačima, bibliotekarima, knjižarima iz regiona i dijaspore da se prijave za promotivni nastup u okviru štanda Uprave u hali 4 Beogradskog sajma.

Ovogodišnji 61. Međunarodni beogradski sajam knjiga biće održan od 23. oktobra do 30. oktobra 2016. godine.

Uz prijavu je potrebno navesti: ime i prezime autora ili ime organizacije; naziv i kratak opis dela ili programa promocije;  kratku biografiju i bibliografiju; najmanje jedan primerak knjige poslati na adresu: Uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu (za sajam knjiga) Vase Čarapića 20, 11000 Beograd. 

Prijave slati do 10. oktobra 2016. godine na elektronske adrese: d.mitrovic@dijaspora.gov.rs i m.kacuric@dijaspora.gov.rs. Kontakt osobe su Danijela Mitrović i Miroslava Kaćurić, telefoni +381 (11) 3202971, +381 (11) 3202945.Učešće prvog potpredsednika Vlade i ministra spoljnih poslova R. Srbije Ivice Dačića na Bledskom strateškom forumu

Prvi potpredsednik Vlade i ministar spoljnih poslova R. Srbije Ivica Dačić učestvovao je na 11. Bledskom strateškom forumu, održanom 5. i 6. septembra 2016. godine.

Prvi potpredsednik Vlade i ministar spoljnih poslova I. Dačić prisustvovao je svečanom otvaranju Bledskog strateškog foruma, uzevši učešće i kao panelista na panelu "Zapadni Balkan: da li je EU i dalje faktor privlačenja", kojim je ovogodišnji Bledski strateški forum zatvoren.


Opširnije...
Učešće delegacije AP Vojvodine na Međunarodnom poljoprivrednom sajmu - AGRA u Gornjoj Radgoni

U Gornjoj Radgoni, 20. avgusta 2016. godine, svečano je otvoren tradicionalni Međunarodni poljoprivredni sajam - AGRA, čemu je prisustvovala i delegacija AP Vojvodine, na čelu sa Ivanom Đokićem, potpredsednikom pokrajinske vlade i pokrajinskim sekretarom za privredu i turizam, kao i ambasador Aleksandar Radovanović.

 


Opširnije...
OBAVEŠTENJE - neradni dan

Obaveštavamo da Ambasada (i Konzularno odeljenje) neće raditi u ponedeljak, 15. avgusta 2016. godine, zbog praznika u R. Sloveniji.Obeležavanje Dana sećanja na stradanje i progon Srba - poziv

Dana 4. avgusta 2016. godine u 20 časova na Platou ispred hrama Svetog Ćirila i Metodija u naselju Busije u Opštini Zemun biće održana državna manifestacija radi obeležavanja Dana sećanja na stradanje i progon Srba, koja će podrazumevati verski obred, komemorativni program i obraćanje visokih državnih zvaničnika.

Organizacioni odbor za obeležavanje Dana sećanja na stradanje i progon Srba upućuje poziv predstavnicima srpske nacionalne zajednice da prisustvuju pomenutom događaju.

 Otkriven spomenik Vuku Stefanoviću Karadžiću u Ljubljani

U Ljubljani je, 8. jula 2016. godine, svečano otkriven spomenik reformatoru srpskog književnog jezika Vuku Stefanoviću Karadžiću.

Spomenik su otkrili gradonačelnik Beograda Siniša Mali i gradonačelnik Ljubljane Zoran Janković.


Opširnije...
Nacionalni tim Prve pomoći Crvenog krsta Srbije osvojio prvo mesto na evropskom takmičenju FACE 2016 u Ljubljani

Nacionalni tim Prve pomoći Crvenog krsta Srbije osvojio je prvo mesto na evropskom takmičenju u pružanju prve pomoći - FACE 2016, koje je održano u Ljubljani, 2. jula 2016. godine.

Ekipa iz Republike Srbije odnela je pobedu u konkurenciji 20 timova iz 19 nacionalnih društava Crvenog krsta i Crvenog polumeseca.Obaveštenje o izmenama propisa koji se odnose na pribavljanje podataka

U Republici Srbiji su 08. juna 2016. godine stupili na snagu novi propisi koji regulišu pribavu podataka neophodnih za odlučivanje u postupcima pred državnim organima. Odredbama čl. 9, 103 i 207. novog Zakona o opštem upravnom postupku predviđeno je da je organ, koji vrši uvid u podatke o činjenicama neophodnim za odlučivanje o kojima se vodi službena evidencija u Republici Srbiji, dužan da po službenoj dužnosti pribavi te podatke.

Državni organi će ubuduće od stranaka moći da zahtevaju dostavljanje samo onih podataka koji su neophodni radi njihove identifikacije, kao i dokumenata koji potvrđuju činjenice o kojima se ne vodi službena evidencija.

Stranka ima pravo, na izričit zahtev, da sama pribavi podatke. U tom slučaju, zahtev za pokretanje postupka smatraće se neurednim ukoliko stranka ne podnese potrebne podatke u roku neophodnom za odlučivanje.Poseta grupe studenata i mladih menadžera iz R. Srbije institucijama EU u Briselu i lokalnim samoupravama i kompanijama u R. Sloveniji u organizaciji Kancelarije slovenačkog poslanika u Evropskom parlamentu Franca Bogoviča

U organizaciji Kancelarije slovenačkog poslanika u Evropskom parlamentu Franca Bogoviča, uz podršku Srpske asocijacije menadžera, a pod pokroviteljstvom Ministarstva omladine i sporta R. Srbije, u periodu od 20-23. juna 2016. godine, grupa mladih menadžera i studenata iz R. Srbije boravila je u poseti evropskim institucijama u Briselu i poseti R. Sloveniji.


Opširnije...
Visoka tehnička škola u Ljubljani na srpskom jeziku

Savez srpske dijaspore Slovenije, Podružnica Visoke tehničke škole Zrenjanin - Centar za visoke strukovne studije u Ljubljani raspisao je KONKURS za upis studenata u prvu godinu osnovnih strukovnih studija školske 2016/2017 godine, na srpskom jeziku. Bliže informacije o uslovima konkursa možete pogledati na sajtu: www.vts-zr.edu.rs i sajtu: http://srpska-dijaspora.org.Sastanak PPV i ministra trgovine, turizma i telekomunikacija RS Rasima Ljajića sa ministrom za ekonomski razvoj i tehnologiju Slovenije Zdravkom Počivalšekom, Ljubljana 09.06.2016.godine

U Ljubljani je 09.06.2016. godine održan sastanak delegacije Republike Srbije na čelu sa PPV i ministrom trgovine, turizma i telekomunikacija R.Ljajićem sa delegacijom R. Slovenije na čelu sa ministrom za ekonomski razvoj i tehnologiju Slovenije Z.Počivalšekom.

Tokom sastanka razmatrana je međusobna ekonomska saradnja dve zemlje, posebno u oblasti turizma (sa fokusom na banjski turizam), povećanja obima investicija u ovoj oblasti kao i unapređenje zajedničkog nastupa na trećim tržištima.

Posle sastanka ministri su održali konferenciju za štampu.Prvi sastanak na visokom nivou o koordinacionom mehanizmu za saradnju u oblasti šumarstva u okviru Mehanizma saradnje Kina-CIEZ, Brdo kod Kranja, 24. maja 2016. godine

Na Brdu kod Kranja, 24. maja 2016. godine, održan je prvi sastanak na visokom nivou o koordinacionom mehanizmu za saradnju u oblasti šumarstva u okviru Mehanizma saradnje Kina-CIEZ.

U ime R. Srbije, na skupu je učestvovao Saša Stamatović, v.d. direktora Uprave za šume u okviru Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine.


Opširnije...
Donacija knjiga na srpskom jeziku Školskom centru Kranj

Školskom centru Kranj je, 19. maja 2016. godine, uručena donacija knjiga na srpskom jeziku za potrebe školske biblioteke, koje su pribavljene uz pomoć Zavoda za udžbenike Republike Srbije, Univerzitetske biblioteke „Svetozar Marković“ i Narodne biblioteke Srbije.

U ime Ambasade, Školski centar Kranj je posetila i donaciju uručila Milica Pavlović, drugi sekretar.

Tom prilikom, nadležni u školskom centru su organizovali obilazak tog - petog po veličini, školskog centra u Sloveniji i razgovor sa direktorom Jožeom Drenovecom.Izložba "Kopitar i Vuk" svečano otvorena u Ljubljani

U Narodnoj univerzitetskoj biblioteci u Ljubljani, 12. maja 2016. godine, svečano je otvorena izložba „Kopitar i Vuk“, nastala u saradnji Muzeja jezika iz Tršića i pomenute biblioteke.

Na otvaranju izložbe počasni govor održao je Gorazd Žmauc, ministar za Slovence u inostranstvu (trenutno obavlja i funkciju ministra kulture), a goste su pozdravili i ambasador Aleksandar Radovanović i Ivo Svetina predsednik Društva slovenačkih pisaca.

foto: Milan Štupar


Opširnije...
KONKURS za sufinansiranje projekata

Ministarstvo spoljnih poslova, Uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu, raspisala je konkurse za sufinansiranje projekata koji svojim kvalitetom doprinose očuvanju i jačanju veza matične države i Srba u regionu i matične države i dijaspore. Konkursi su otvoreni do 26. maja 2016.

Predmet konkursa je sufinansiranje projekata koji imaju za cilj:  upotrebu, učenje, čuvanje i negovanje srpskog jezika i ćiriličkog pisma, čuvanje i negovanje srpskog kulturnog, etničkog, jezičkog i verskog identiteta i unapređenje ekonomske saradnje Republike Srbije i Srba u regionu. 

Sve bliže informacije možete saznati OVDE.STUPANJE NA SNAGU Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Liban o ukidanju viza za nosioce diplomatskih, specijalnih i službenih pasoša

Obaveštavmo da će Sporazum između Vlade R. Srbije i Vlade R. Liban o ukidanju viza za nosioce diplomatskih, specijalnih i službenih pasoša stupiti na snagu 28. maja 2016. godine.

Od navedenog datuma, državljani obe države - nosioci diplomatskih, specijalnih i službenih pasoša, imaju pravo na ulazak, tranzit i boravak na teritoriji države druge strane bez vize, u trajanju do 90 dana.Obeležavanje Dana pobede nad fašizmom u Drugom svetskom ratu

Povodom Dana pobede nad fašizmom u Drugom svetskom ratu, 9. maja 2016. godine, kod grobnice i spomenika palim borcima u NOB na Cviblju, kod Žužemberka, održana je svečanost u spomen palim borcima NOB u Drugom svetskom ratu u Suhoj krajini, među kojima su bili borci iz Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Rusije, Austrije, Italije, Litvanije i Mađarske.

        

 U ime Ambasade Republike Srbije venac je položila konzul Stana Končarević.OBAVEŠTENJE-neradni dani

Obaveštavamo da Ambasada (i Konzularno odeljenje) neće raditi 29. aprila i 2. i 3. maja 2016. godine zbog praznika u R. Srbiji i R. Sloveniji.OBAVEŠTENJE-neradni dan

Obaveštavamo da Ambasada (i Konzularno odeljenje) neće raditi u sredu, 27. aprila 2016. godine, zbog praznika u R. Sloveniji.Izložba „Nikola Tesla – čovek budućnosti“

U Cankarjevom domu u Ljubljani, 11. aprila 2016. godine, otvorena je izložba posvećena životu i delu Nikole Tesle pod nazivom „Nikola Tesla – čovek budućnosti“.

 


Opširnije...
OBAVEŠTENJE - neradni dan

Obaveštavamo da Ambasada (i Konzularno odeljenje) neće raditi u ponedeljak, 28. marta 2016. godine, zbog praznika u R. Sloveniji (proslava Uskrsa).Zvanična poseta načelnika Generalštaba Vojske Srbije generala Ljubiše Dikovića R. Sloveniji

Načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Ljubiša Diković boravio je u zvaničnoj poseti R. Sloveniji od 16. do 18. marta 2016. godine.

 

 


Opširnije...
Bilateralne političke konsultacije između Ministarstva spoljnih poslova R. Srbije i Ministarstva inostranih poslova R. Slovenije

U Ljubljani su, 15. marta 2016. godine, održane bilateralne političke konsultacije između Ministarstva spoljnih poslova R. Srbije i Ministarstva inostranih poslova R. Slovenije na nivou pomoćnika ministra.

Srpsku delegaciju predvodio je v.d. pomoćnika ministra za bilateralnu saradnju ambasador Goran Aleksić, a slovenačku v.d. generalnog direktora za zajedničku spoljnu i bezbednosnu politiku Tomaž Lovrenčič.

 

 


Opširnije...
OBAVEŠTENJE – PARLAMENTARNI IZBORI U REPUBLICI SRBIJI

Povodom izbora za narodne poslanike Narodne skupštine Republike Srbije koji su raspisani za 24. april 2016. godine Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave R. Srbije izdalo je Obaveštenje za upis u birački spisak podatka o tome da će birač glasati u inostranstvu.

S tim u vezi obaveštavamo sve državljane Republike Srbije, koji imaju boravište u Republici Sloveniji, da na predstojećim parlamentarnim izborima mogu da glasaju u Ambasadi Republike Srbije u Ljubljani, ukoliko podnesu zahtev da se u jedinstveni birački spisak Republike Srbije upiše podatak da će glasati u inostranstvu.

Zahtev se može podneti Ambasadi R.Srbije u Ljubljani, do 02. aprila 2016. godine, lično, poštom ili elektronskim putem (faksom ili mejlom). Uz zahtev je potrebno priložiti kopiju važećeg ličnog dokumenta izdatog od nadležnog organa R.Srbije (pasoš, lična karta, vozačka dozvola).

U inostranstvu mogu glasati birači koji su u Republici Srbiji upisani u jedinstveni birački spisak. Uvid u jedinstveni birački spisak, radi provere upisa, može se izvršiti na internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave – http://www.mduls.gov.rs.

Obrazac Zahteva za upis u birački spisak podatka da će birač glasati u inostranstvu možete preuzeti ovde LINK.

Ukoliko lice nije upisano u jedinstveni birački spisak, istovremeno sa zahtevom za upis podatka da će glasati u inostranstvu, treba podneti i zahtev za upis u jedinstveni birački spisak.

Obrazac Zahteva za upis u u jedinstveni birački spisak možete preuzeti ovde LINK.

Adresa: Ambasada Republike Srbije u Ljubljani, Slomškova 1, 1000 Ljubljana.
Faks: +386 1 43 42 688; +386 1 43 42 689
E-Mail: embassy.ljubljana@mfa.rs
            konzularno.ljubljana@mfa.rs
Sva dodatna obaveštenja mogu se dobiti na telefon: +386 1 43 80 110Učešće gradonačelnika Beograda Siniše Malog na manifestaciji „Ljubljana-zelena prestonica Evrope 2016“

Gradonačelnik Beograda Siniša Mali i pomoćnik gradonačelnika Beograda Irena Vujović boravili su u Ljubljani, 10. marta 2016. godine, radi učešća na manifestaciji „Ljubljana-zelena prestonica Evrope 2016“.

Gradonačelnik Beograda učestvovao je na moderiranoj debati „Gradovi budućnosti – kako biti deo rešenja, a ne problema“, koja je organizovana u okviru pomenute manifestacije.

U debati su, pored gradonačelnika Beograda, učestvovali i gradonačelnici Budimpešte, Istanbula, Sofije i Ljubljane – razmenivši poglede u vezi sa održivim rešenjima za budućnost, čija se primena planira u navedenim gradovima. Akcenat je prvenstveno stavljen na zaštitu životne sredine, javne zelene površine i njihovo održavanje, kao i poboljšanje kvaliteta života građana. Prisutne je pozdravila evropski komesar za saobraćaj Violeta Bulc.

Gradonačelnik Beograda Siniša Mali informisao je o projektima koji se u Beogradu planiraju sa ciljem modernizacije grada i poboljšanja kvaliteta života građana, posebno predstavivši projekat „Beograd na vodi“.K O N K U R S Ministarstva kulture i informisanja za sufinansiranje projekata iz oblasti javnog informisanja pripadnika srpskog naroda u zemljama regiona u 2016. godini

Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije raspisalo je Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti javnog informisanja pripadnika srpskog naroda u zemljama regiona u 2016. godini.

Sve bliže informacije o uslovima Konkursa i rokovima za prijavljivanje možete saznati OVDE.

 Besplatna obuka za 10 novinara iz dijaspore i regiona

Udruženje novinara Srbije (UNS) poziva novinare iz dijaspore i regiona koji u svojim sredinama rade za medije na srpskom jeziku da se prijave na Konkurs za besplatno pohađanje onlajn obuke koju sprovodi Škola veb novinarstva.

Bliže informacije o uslovima Konkursa i rokovima za prijavljivanje možete saznati OVDE.Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata u oblasti kulturnih delatnosti Srba u inostranstvu u 2016. godini

Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije raspisalo je Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata u oblasti kulturnih delatnosti Srba u inostranstvu u 2016. godini.

Tekst konkursa i obrasci za prijavljivanje mogu se pronaći OVDE.

Rok za podnošenje konkursnih prijava je 28. mart 2016. godine.

Za dodatne informacije o konkursu zainteresovani se mogu obratiti Mladenu Veskoviću u Ministarstvu kulture i informisanja putem elektronske pošte mladen.veskovic@kultura.gov.rs ili putem telefona +381 11 3398 026. Bilateralne konsultacije iz oblasti bezbednosne politike sa Slovenijom

Održane su redovne bilateralne političke konsultacije iz oblasti bezbednosne politike između Ministarstva spoljnih poslova R.Srbije i Ministarstva za inostrane poslove R.Slovenije u Ljubljani, 25. februara 2016. godine. Slovenačku delegaciju predvodila je v.d. generalnog direktora za multilateralu, razvojnu saradnju i međunarodno pravo amb. Sanja Štiglic, a srpsku v.d. pomoćnika ministra spoljnih poslova amb. Branimir Filipović.


Opširnije...
OBAVEŠTENJE-Knjiga žalosti

U prostorijama Ambasade biće otvorena Knjiga žalosti povodom tragične pogibije Slađane Stanković i Jovice Stepića, službenika Ambasade Republike Srbije u Državi Libiji.

Knjiga žalosti će biti otvorena u ponedeljak, 22. februara 2016. g. od 13 do 15 časova i u utorak, 23. februara 2016.g. od 10 do 12 časova i od 13 do 15 časova.Izložba umetnika Joškina Šiljana u Galeriji likovnih stvaralaca Trebnje

U Galeriji likovnih stvaralaca Trebnje, u saradnji sa Muzejom naivne i marginalne umetnosti iz Jagodine, 11. februara 2016. godine, otvorena je izložba slikara iz R. Srbije Joškina Šiljana.

Izložba pod nazivom "Beleg, zapisi babe Mileve", koja je privukla značajnu pažnju posetilaca već na samom otvaranju, biće na ogled u galeriji u Trebnju do 22. maja 2016. godine.OBAVEŠTENJE - neradni dani

Obaveštavamo da Ambasada (i Konzularno odeljenje) neće raditi 15. i 16. februara 2016. godine zbog Dana državnosti Republike Srbije (Sretenja).OBAVEŠTENJE-neradni dan

Ambasada (i Konzularno odeljenje) neće raditi 8. februara 2016. godine zbog državnog praznika u R. Sloveniji.Kurs srpskog jezika preko skajpa (Skype)

Kancelarija za saradnju sa dijasporom Grada Niša objavila je poziv za besplatni tromesečni kurs srpskog jezika preko skajpa (Skype). Kompletan poziv i prijavu možete pronaći ovde.NERADNI DANI - OBAVEŠTENJE

Obaveštavamo da zbog predstojećih novogodišnjih i božićnih praznika u Republici Sloveniji i Republici Srbiji Ambasada (i Konzularno odeljenje) neće raditi 25.12.2015.g, 1.01. i 7.01.2016. godine.Poseta ministra odbrane Republike Srbije Bratislava Gašića Republici Sloveniji

Ministar odbrane Republike Srbije Bratislav Gašić boravio je  u zvaničnoj poseti Republici Sloveniji, 1. i 2. decembra 2015. godine.

Ministar Gašić tokom boravka u Sloveniji susreo se sa ministrom odbrane Republike Slovenije Andrejom Katič, koja je bila domaćin posete, predsednikom Republike Slovenije Borutom Pahorom, a posetio je i NATO centar odličnosti za planinsko ratovanje u Sloveniji, gde mu je bio predstavljen i 132. planinski puk Slovenačke vojske.


Opširnije...
Održan 22. Diplomatski bazar u Ljubljani

U Ljubljani je, 28. novembra 2015. godine održan tradicionalni 22. Diplomatski bazar u organizaciji slovenačkog Međunarodnog udruženja žena.

Kao i svake godine, na Diplomatskom bazaru je, pored ostalih diplomatsko-konzularnih predstavništava, učestvovala i Ambasada Republike Srbije u Republici Sloveniji, kojom prilikom je predstavila srpske tradicionalne proizvode i brendove.


Opširnije...
Konkurs za sufinansiranje projekata koji svojim kvalitetom doprinose očuvanju i jačanju veza matične države i Srba u regionu

Republika Srbija, Ministarstvo spoljnih poslova, Uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu,  raspisala je konkurse za sufinansiranje projekata koji svojim kvalitetom doprinose očuvanju i jačanju veza matične države i Srba u regionu (1) i matične države i dijaspore (2).

Konkursi su otvoreni do 26. novembra 2015. godine.

Detaljne informacije o uslovima konkursa možete saznati OVDE.Zvanična poseta predsednika Narodne skupštine Republike Srbije Maje Gojković Republici Sloveniji

Predsednik Narodne skupštine Republike Srbije Maja Gojković boravila je u zvaničnoj poseti Republici Sloveniji, 11. novembra 2015. godine.


Opširnije...
Obeležavanje Dana primirja u Prvom svetskom ratu

Povodom obeležavanja Dana primirja u Prvom svetskom ratu, 11. novembra 2015. godine, u 11 časova, konzul Stana Končarević je u ime Ambasade Republike Srbije položila lovorov venac na Spomen kosturnicu ratnika stradalih u Prvom svetskom ratu, koja se nalazi na groblju Žale u Ljubljani.

Venac je položen u znak pijeteta prema 79 Srba čiji su posmrtni ostaci pohranjeni u tom zdanju.

 

 OBAVEŠTENJE-neradni dan

Zbog državnog praznika u Republici Srbiji, Dana primirja u Prvom svetskom ratu, Ambasada (i Konzularno odeljenje) neće raditi 11. novembra 2015. godine.Učešće Tirističke organizacije Srbije na sajmu "Priroda & Zdravlje"

Turistička organizacija Srbije predstavila se na Sajmu "Priroda & Zdravlje", koji je održan od 5. do 8. novembra 2015. godine na Gospodarskom razstavišču u Ljubljani.

Pored TOS na sajmu su se predstavili i Turistička organizacija Zlatibora, SB "Čigota", Prolom banja i Atomska banja Gornja Trepča.

Izlagače iz Republike Srbije posetio je ambasador Aleksandar Radovanović.

 THE TRUTH - NO KOSOVO UNESCO

 

 Ambasador Aleksandar Radovanović položio je venac na spomenik borcima Drugog svetskog rata u Žužemberku

U subotu, 24. oktobra 2015. godine, kod spomenika i grobnice palim borcima NOB na Cviblju u Žužemberku održana je centralna svečanost u spomen palim borcima NOB u Drugom svetskom ratu u Suhoj krajini, među kojima su bili borci iz Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Rusije, Austrije, Italije, Litvanije i Mađarske.

Na svečanosti je memorijalni govor održao predsednik R. Slovenije Borut Pahor, a vence su položili delegacije R. Slovenije, Generalštaba Vojske R. Slovenije, Glavnog odbora Saveza boraca za očuvanje tekovina NOB Slovenije, predstavnici ambasada Rusije i Italije i drugi.

U ime Ambasade Republike Srbije venac je položio ambasador A. Radovanović.

 

 Prezentacija Beograda u Ljubljani

U organizaciji Turističke organizacije Beograda u cilju što bolje i kvalitetnije promocije i predstavljanja turističke privrede, kulture i umetnosti Beograda i Srbije, 23. oktobra 2015. godine u Ljubljani je organizovana velika prezentacija sveobuhvatne turističke ponude Beograda.


Opširnije...
Prezentacija Beograda u Ljubljani, 23. oktobra 2015. godine

U organizaciji Turističke organizacije Beograda, a uz pomoć Turističke zajednice Ljubljane, 23. oktobra 2015. godine biće organizovana velika prezentacija sveobuhvatne turističke ponude Beograda, koja će se održati na otvorenom prostoru ispred turističko-informativnog centra, između Mestne kuće i Prešernovog trga, u vremenskom intervalu od 12-21h.


Opširnije...
Why "Kosovo" is ineligible for memebership in UNESCO?

 • Because the request for its membership is a serious breach of the international law, the Constitution of UNESCO, the legally binding UN Security Council resolution 1244 (1999) and the Charter of the UN whose Article 25 says that „The Members of the UN agree to accept and carry out the decisions of the Security Council in accordance with the present Charter“.

• Because according to the UN Security Council resolution 1244, which reaffirms the sovereignty and territorial integrity of the Federal Republic of Yugoslavia (now Serbia), Kosovo and Metohija is an integral part of the Republic of Serbia, under the administration of the UN. Since Kosovo cannot be considered a State, it does not fulfill the basic requirement for membership set out by the UNESCO Constitution.

• Because unilateral attempts such as this one seriously harm and disrupt the dialogue between Belgrade and Pristina, under the auspices of the European Union in which mutually acceptable solutions for many complex issues have been devised so far. The issue of the Serbian cultural heritage and the property of the Serbia Orthodox Church has not yet been discussed within the dialogue where it belongs.

• Because this is an unacceptable politicization of UNESCO which should not overtake the competences of the UN Security Council as the highest authority for the preservation of the international peace and security. UNESCO should not serve as an instrument for the affirmation of an illegal and unilaterally declared independence of a part of the territory of one UN member state. The primary goal of UNESCO is to promote universal values of humanity through education, science and culture not to make political decisions with regard to the statehood.

• Because this would be a dangerous precedent, harmful for many states. This would open the door for other entities to follow the same path thus threatening territorial integrity and sovereignty of other member states.

• Because this issue is polarizing the membership of UNESCO.

• Because, besides not being a state, Pristina does not have moral credibility for membership. Anyone aspiring to UNESCO membership must prove not only in words but as well in deeds its commitment to the goals of the UNESCO Constitution, which certainly is incompatible with deliberate, systematic, vandal demolition of Serbian cultural and historic monuments with the aim to remove the traces of centuries-long existence of Serbs in this area as well as the impunity of the perpetrators of such barbaric acts unworthy of the 21st century. These acts are comparable only to the acts of destruction of cultural heritage by terrorist groups in the Middle East and elsewhere that the world is witnessing and UNESCO is strongly condemning.

• Because four Serbian orthodox monasteries are inscribed on the UNESCO List of World Heritage in danger although the armed conflict in Kosovo is over for many years now. In danger from whom?

• Because the inclusion of this item in the provisional agenda of the 197th session of the UNESCO Executive board raises serious concerns about the compliance with procedure and the respect of the established UNESCO rules. Just to mention that that even publishing of the document on the unacceptability of Kosovo’s application for UNESCO membership from the standpoint of the international law, prepared by Serbian Delegation to UNESCO, as an official document, as we requested, was refused. And the only intention was the voice of Serbia also to be heard.

• Because we all would have to live with the negative consequences of such an irresponsible decision from the lesioning of the international law up to the fate of the Serbian cultural heritage in the province of Kosovo and Metohija which not only belongs to the Serbian people but also represents a part of the historical and civilizational heritage of modern Europe and the world.Predstava "Razbijeni krčag" na Borštnikovim srečanjima u Mariboru

Predstava "Razbijeni krčag" Jugoslovenskog dramskog pozorišta iz Beograda gostovala je 19. oktobra 2015. godine na prestižnom pozorišnom festivalu Borštnikova srečanja (Borštnikovi susreti) u Mariboru.

Predstava "Razbijeni krčag", u režiji Igora Vuka Torbice, izvedena je pred prepunom dvoranom SNG Maribor, a sjajnu glumačku ekipu publika je ispratila snažnim aplauzima.

 Poseban namenski račun za prikupljanje donacija za migrante - OBAVEŠTENJE

Obaveštavamo da je otvoren poseban namenski račun za prikupljanje donacija za migrante.

- Dinarski namenski podračun kod Uprave za trezor za pomoć migrantima:

840-0000003961721-84 - Generalni sekretarijat Vlade - Donatorska sredstva za migrante;

- Devizni namenski multivalutni račun kod Narodne banke Srbije Ministarstvo finansija - Uprava za trezor - namenski multivalutni devizni račun za uplatu sredstava za prikupljanje donatorske i humanitarne pomoći za migrante:

01-504642-100193230-000000-0000

IBAN kod: RS35908504642019323074.

Instrukciju za uplatu donacija u evrima možete videti OVDE.Zvanična poseta predsednika Republike Srbije Tomislava Nikolića Republici Sloveniji

Predsednik Republike Srbije Tomislav Nikolić boravio je u zvaničnoj poseti Republici Sloveniji 8. i 9. oktobra 2015. godine.


Opširnije...
Akcija prikupljanja humanitarne pomoći za prihvat izbeglica u R. Srbiji

Povodom povećanog priliva izbeglica u R. Srbiju Vlada R. Srbije pokrenula je inicijativu prikupljanja humanitarne pomoći u inostranstvu, radi obezbeđivanja što boljih uslova za privremeni prihvat i smeštaj izbeglica na svojoj teritoriji.

Informacije u vezi sa procedurom za uvoz humanitarne pomoći u R. Srbiju, kao i spisak potrebne robe možete videti ovde.Poseta ambasadora Aleksandra Radovanovića Centru za evropsku perspektivu

Ambasador Aleksandar Radovanović posetio je Centar za evropsku perspektivu i odazvao se pozivu za učešće u inicijativi te institucije povodom Evropske godine razvoja 2015, koja podrazumeva sadnju preko dvesta stabala drveća, koje će -  kiseonikom koji proizvede, simbolično povećati vidljivost međunarodne razvojne saradnje.

Nakon razgovora sa izvršnim direktorom CEP Gorazdom Justinekom, tokom kojeg je konstatovan visok nivo saradnje između te ustanove i institucija u Republici Srbiji i značajan broj do sada realizovanih projekata u sferi pružanja tehničke pomoći u procesu evropskih integracija, ambasador Radovanović zasadio je drvo Ambasade Srbije i na taj način dao svoj doprinos inicijativi CEP.Učešće dijaspore i Srba u reginu na predstojećem Sajmu knjiga u Beogradu

Uprava za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu Ministarstva spoljnih poslova organizuje tradicionalni štand dijaspore i Srba iz regiona na Sajmu knjiga u Beogradu, koji će se održati od 25. oktobra do 1. novembra 2015. godine.

Više informacija o štandu i uslovima prijavljivanja za učešće možete saznati ovde, uz napomenu da se prijave mogu slati do 5. oktobra 2015. godine.Konferencija novinara i medija dijaspore i Srba u regionu

Konferencija novinara i medija dijaspore i Srba u regionu, koju organizuju Ministarstvo spoljnih poslova – Uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu i Udruženje novinara Srbije, biće održana 23. oktobra 2015. godine u Beogradu. Više informacija možete saznati ovde.

Konferencija će biti posvećena projektnom sufinansiranju medija dijaspore i regiona, prelasku štampanih izdanja na onlajn platforme i mogućim modelima finansiranja medija. Biće organizovana i radionica na temu projektnog sufinsiranja medija.

Zainteresovani novinari i mediji svoje prijave mogu poslati do 15. oktobra 2015. godine na mejl pc@uns.org.rsUčešće predsednika Vlade Republike Srbije Aleksandra Vučića na Bledskom strateškom forumu

Predsednik Vlade Republike Srbije Aleksandar Vučić učestvovao je na desetom Bledskom strateškom forumu, 31. avgusta 2015. godine. 

Predsednik Vlade A. Vučić, kao panelista, uzeo je učešće na "Panelu lidera: Novi globalni poredak: konfrontacija ili partnerstvo?", kojim je i otvoren ovogodišnji Bledski forum.

 


Opširnije...
Učešće predsednika Vlade Republike Srbije Aleksandra Vučića na Bledskom strateškom forumu

Predsednik Vlade Republike Srbije Aleksandar Vučić učestvovaće na  desetom Bledskom strateškom forumu, koji će se održati 31. avgusta i 1. septembra 2015. godine.

Premijer Vučić, kao panelista, uzeće učešće na "Panelu lidera - Novi globalni poredak: konfrontacija ili partnerstvo?", kojim će biti otvoren Bledski strateški forum. Ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine dr Snežana Bogosavljević-Bošković prisustvovala Ministarskoj konferenciji u Ptuju i svečanom otvaranju 53. međunarodnog poljoprivrednog sajma AGRA u Gornjoj Radgoni

Ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine u Vladi Republike Srbije dr Snežana Bogosavljević-Bošković učestvovala je na Ministarskoj konferenciji u Ptuju, 21. avgusta 2015. godine i prisustvovala svečanom otvaranju 53. međunarodnog poljoprivrednog sajma AGRA u Gornjoj Radgoni, 22. avgusta 2015. godine.


Opširnije...
Sporazum između Vlade R. Srbije i Vlade R. Moldavije o ukidanju viza za državljane dveju zemalja - STUPANJE NA SNAGU

Sporazum između Vlade R. Srbije i Vlade R. Moldavije o ukidanju viza za državljane dveju zemalja, koji je sačinjen u Bukureštu 23. decembra 2014. godine, na snagu će stupiti 6. avgusta 2015. godine.

Državljani dveju zemalja, nosioci važećih biometrijskih pasoša, nemaju obavezu pribavljanja vize za ulazak, izlazak i prelaz preko teritorije, kao i za boravak na teritoriji države druge strane, u periodu od 90 dana, u okviru perioda od šest meseci, računajući od dana prvog ulaska.Pripreme muške seniorske košarkaške reprezentacije Srbije u Sloveniji i susret sa MIP R.Slovenije K.Erjavecom

Juče, 21. jula o.g., predstavnici Ambasade RS u Ljubljani, na čelu sa ambasadorom A.Radovanovićem, posetili su mušku seniorsku reprezentaciju Srbije, koja se od 20. jula do 6. avgusta o.g. nalazi na pripremama u Kranjskoj Gori.

Reprezentaciju Srbije, na inicijativu i u organizaciji Ambasade, juče je posetio i PPV i MIP R.Slovenije Karl Erjavec.

Stručni štab reprezentacije Srbije, u neformalnom razgovoru, informisao je o planu boravka reprezentacije u Sloveniji, te pohvalio veoma dobre uslove za pripreme koje imaju u Kranjskoj Gori.

Ministar Erjavec izrazio je zadovoljstvo zbog činjenice da se reprezentacija Srbije priprema u Soveniji, a posebno zbog mogućnosti da se susretne sa našim selektorom Aleksandrom Djordjevićem - čija je igračka karijera dobro poznata. Poželeo je reprezentaciji uspešan rad i što bolji rezultat na predstojećem Evropskom prvenstvu.OBAVEŠTENJE - Beogradski investicioni dani, 21-22.septembar 2015. godine

Privredna komora Beograda, Centralno evropski forum za razvoj-CEDEF i Skupština grada Beograda organizuju investicioni forum pod nazivom Beogradski investicioni dani, koji će biti održan 21-22. septembra 2015. godine, u Beogradu.

Forum predstavlja poslovnu platformu privredne saradnje, koja će okupiti kompanije, investitore, banke, fondove, privredne komore, diplomatski kor, granska udruženja, gradove, regije i klastere jugoistočne, centralne i zapadne Evrope, Rusije, zemalja Kaspijskog basena, Kine i Bliskog Istoka.

Centralne teme pomenutog foruma biće investiranje u oblasti industrije, poljoprivrede, obnovljivih izvora energije, informacionih tehnologija, nekretnina i zdravstvenog turizma.

Registracija se može izvršiti na sajtu www.belgradeinvestmentdays.org.Odluka o ukidanju viza za ulazak u Republiku Srbiju za državljane Katara, Kuvajta, Omana i Bahreina - stupanje na snagu

Vlada Republike Srbije je usvojila Odluku o ukidanju viza za ulazak u Republiku Srbiju za državljane Katara, Kuvajta, Omana i Bahreina.

Odluka stupa na snagu 30. juna 2015. godine.OBAVEŠTENJE

Obaveštavamo da zbog Dana državnosti Republike Slovenije Ambasada i konzularno odeljenje neće raditi 25. juna 2015. godine.U Privrednoj komori Slovenije predstavljene investicione mogućnosti u šest gradova i opština u Republici Srbiji

Privredna komora Slovenije, u sardnji sa Srpsko-slovenačkim poslovnim klubom i Stalnom konferencijom gradova i opština Srbije, organizovala je, u svojim prostorijama, 11. juna 2015. godine, predstavljanje investicionih mogućnosti u šest gradova i opština u Republici Srbiji.

Priliku da predstave svoje potencijale imali su Šabac, Novi Pazar, Svilajnac, Vlasotince, Bač i Žitište, a u prethodnim godinama se na sličnim skupovima potencijalnim slovenačkim investitorima predstavilo oko trideset gradova i opština u Republici Srbiji.OBAVEŠTENJE Javnog preduzeća "Putevi Srbije" o promeni obrasca za propusnice u okviru humanitarnih delatnosti

Javno preduzeće "Putevi Srbije" obaveštava da je došlo do promene obrasca Zahteva za izdavanje propusnica za besplatan prevoz u okviru humanitarnih akcija.

U Zahtevu za besplatan prolaz auto-putevima pod naplatom, u rubrici "Relacija" umesto imena grada potrebno je navesti ulazne/izlazne naplatne stanice, budući da se, ukoliko se u pomenutoj rubrici ne navede naziv naplatne stanice, Zahtev neće uzimati u razmatranje.

Mapa naplatnih stanica u Srbiji može se preuzeti na internet adresi:

http://www.putevi-srbije.rs/index.php?lang=sr&ltemid=271

Ime grada u koji se planira putovanje upisuje se u rubrici "Opis akcije", dok rubrika "Specifikacija robe koja se prevozi" mora da sadrži konkretno navedenu humanitarnu pomoć materijalne prirode.

Zahtev za izadavanje propusnica za besplatan prevoz u okviru humanitarne akcije potrebno je da bude poslat najkasnije tri dana ranije u odnosu na odlazak na humanitarnu akciju.

Novi obrazac Dozvole za besplatan prolazak vozila u okviru humanitarnih akcija podrazumeva dnevnu propusnicu za jedno vozilo u toku jednog kalendarskog dana, te se u slučaju realizacije humanitarne akcije u više dana, za svaki pojedinačni dan izdaje dnevna propusnica za planiranu humanitarnu akciju.OBAVEŠTENJE - Prenos novca sa inostranstvom posredstvom Pošte Srbije

 

 
 

Pošta Srbije je uvela uslugu prenosa novca sa inostranstvom na osnovu zaključenih ugovora sa poštanskim upravama Francuske, Rusije, Ukrajine, Belorusije i Crne Gore, uz korišćenje softvera Svetskog poštanskog saveza.

Ova usluga je uvedena u cilju olakšanja prenosa doznaka iz inostranstva, a namenjena je svim građanima koji žive ili su na privremenom radu u inostranstvu, a koji žele da pošalju novac u Srbiju.

Iz navedenih zemalja, novac se u Republiku Srbiju može poslati preko mreže pošta. Više informacija se može naći na sajtovima poštanskih uprava tih zemalja.

Prednosti navedene usluge:

• novac se u Republici Srbiji može podići u više od 1.200 pošta, na teritoriji cele zemlje. Link ka spisku pošta, koji sadrži adresu i radno vreme pošta je:

http://www.posta.rs/dokumenta/lat/posalji/ovlascene-poste-za-medjunarodnu-postansku-uputnicu.pdf

• za isplatu je potreban samo važeći lični dokument, a nije potrebno popunjavanje obrazaca

• isplata novca u Republici Srbiji se vrši u dinarima, po kursu koji je objavljen na sajtu JP „Pošta Srbije“

• slanje novca plaća pošiljalac, ne postoji obaveza otvaranja računa u banci, ni za pošiljaoca ni za primaoca

• Opšti uslovi za vršenje usluga su dostupni na:

http://www.posta.rs/struktura/eng/posalji/medjunarodna-postanska-uputnica.asp

• za slanje novca iz Republike Srbije u navedene zemlje, cena je izuzetno povoljna

U toku su pregovori sa Poštom Republike Srpske, Hrvatske, Portugalije i UAE o uspostavljanju sistema prenosa novca.

 Konkurs Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije za izbor honorarnih nastavnika za ostvarivanje obrazovno-vaspitnog rada na srpskom jeziku u inostranstvu

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije raspisalo je Konkurs za izbor honorarnih nastavnika za ostvarivanje obrazovno-vaspitnog rada na srpskom jeziku u inostranstvu.

Konkurs je otvoren do 20. juna 2015. godine.

Uslove konkursa možete videti OVDE.

 Obaveštenje o gašenju namenskog računa Ambasade Republike Srbije u Ljubljani

Obaveštavamo da je namenski račun Ambasade Republike Srbije u Ljubljani, koji se koristio za uplate sredstava za saniranje posledica elementarnih nepogoda (poplava) u Republici Srbiji (br. računa SI56 0510 0801 3848 682 kod banke “ABANKA VIPA d.d.“) ugašen.

Ubuduće se sredstva za pomoć Srbiji mogu uplaćivati na redovni račun Ambasade Republike Srbije u Ljubljani.

Instrukcija za uplatu:

Primalac: AMBASADA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI SLOVENIJI

Banka: ABANKA VIPA d.d.

Broj računa: SI56 0510 0801 0967 297

SWIFT: ABANSI2X

Svrha uplate: sredstva za pomoć Srbiji"Samit 100" u Portorožu

U Portorožu je, od 1-2. juna 2015. godine, održan "Samit 100" biznis lidera Jugoistočne Evrope, sa ciljem razmatranja mogućih zajedničkih projekata i povećanja konkurentnosti regiona.


Opširnije...
Okrugli sto "Srbija na putu ka EU", 21. maj 2015. godine, Ljubljana

U organizaciji Franca Bogoviča, slovenačkog poslanika u Evropskom parlamentu, u Ljubljani je, 21. maja 2015. godine, održan Okrugli sto "Srbija na putu ka EU".

O evropskim integracijama Srbije govorili su Jadranka Joksimović, ministar bez portfelja zadužen za evropske integracije u Vladi Republike Srbije; Dejvid Mekalister, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju; Ksenija Milenković, v.d. direktora Kancelarije za evropske integracije; Franc But, nekadašnji ambasador Republike Slovenije u Republici Srbiji; Milan Petrović, predsednik SAM - Srpska asocijacija menadžera i Franc Bogovič, slovenački poslanik u Evropskom parlamentu i domaćin skupa.


Opširnije...
Poseta Jadranke Joksimović, ministra bez portfelja zaduženog za evropske integracije u Vladi Republike Srbije Ljubljani

Jadranka Joksimović, ministar bez portfelja zadužen za evropske integracije u Vladi Republike Srbije, boravila je u poseti Republici Sloveniji, 21-22. maja 2015. godine, radi učešća na Okruglom stolu "Srbija na putu ka EU", koji je organizovao slovenački poslanik u Evropskom parlamentu, Franc Bogovič.

Boravak ministra J. Joksimović u Ljubljani, iskorišćen je i za niz bilateralnih susreta sa visokim zvaničnicima Republike Slovenije - ministrom inostranih poslova Karlom Erjavecom, ministrom za razvoj i evropsku kohezionu politiku Alenkom Smerkolj, državnim sekretarom u Ministarstvu inostranih poslova, Dragoljubom Benčinom i gradonačelnikom Ljubljane, Zoranom Jankovićem.


Opširnije...
Okrugli sto "Srbija na putu ka EU", 21. maj 2015. godine, Hotel "Slon", Ljubljana

U Ljubljani, 21. maja 2015. godine, u Hotelu "Slon" (Konferencijska dvorana Kavarna 2), sa početkom u 19 časova, biće organizovan Okrugli sto "Srbija na putu ka EU".

Na pomenutom događaju, govoriće:

gospodin Dejvid Mekalister, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju;

gospođa Jadranka Joksimović, ministar bez portfelja zadužen za evropske integracije u Vladi Republike Srbije;

gospođa Ksenija Milenković, v.d. direktora Kancelarije za evropske integracije;

gospodin Franc But, nekadašnji ambasador Republike Slovenije u Republici Srbiji;

gospodin Milan Petrović, predsednik SAM - Srpska asocijacija menadžera;

gospodin Franc Bogovič, slovenački poslanik u Evropskom parlamentu.

Goste Okruglog stola "Srbija na putu ka EU" pozdraviće Franc Bogovič, slovenački poslanik u Evropskom parlamentu - kao organizator događaja i Aleksandar Radovanović, ambasador Republike Srbije u Republici Sloveniji.Obeležavanje Dana pobede nad fašizmom u Drugom svetskom ratu

Povodom Dana pobede nad fašizmom u Drugom svetskom ratu - 9. maja, predstavnik Ambasade Republike Srbije u Republici Sloveniji, Milica Pavlović položila je venac na spomenik NOB u Žužemberku.

 Susret ambasadora Aleksandra Radovanovića sa Petrom Gašperšičem, ministrom za infrastrukturu u Vladi Republike Slovenije

Ambasador Aleksandar Radovanović susreo se, 5. maja 2015. godine, sa ministrom za infrastrukturu u Vladi Republike Slovenije, Petrom Gašperšičem. 

Teme razgovora bile su realizacija dogovora za zajedničke sednice vlada dve zemlje, која je održana na Brdu kod Kranja, 20. februara ove godine, potpisivanje Memoranduma o razumevanju - podrška realizaciji projekta „Kargo 10“, kao i mogući susreti i razmena iskustava ministra Gašperšiča sa resorno-nadležnim ministrima u Vladi Republike Srbije.Sastanak ministara inostranih poslova "Brdo procesa" održan na Brdu kod Kranja

Na Brdu kod Kranja, 23. aprila 2015. godine održan je sastanak ministara inostranih poslova "Brdo procesa" na kome je učestvovao prvi potpredsednik Vlade i ministar spoljnih poslova Republike Srbije, Ivica Dačić.

Na sastanku, čiji su domaćini bili ministri inostranih poslova Slovenije i Francuske Karl Erjavec i Lorens Fabijus, pored ministara inostranih poslova sa Zapadnog Balkana, učestvovali su i ministar inostranih poslova Italije Paolo Đentiloni i evropski komesar za susedsku politiku i pregovore o proširenju Johanes Han.


Opširnije...
Učešće prvog potpredsednika Vlade i ministra spoljnih poslova Republike Srbije, Ivice Dačića na sastanku ministara inostranih poslova "Brdo procesa"

Prvi potpredsednik Vlade i ministar spoljnih poslova Republike Srbije, Ivica Dačić učestvovaće na sastanku ministara inostranih poslova "Brdo procesa", koji će se održati na Brdu kod Kranja 23. aprila 2015. godine.Bialteralne političke konsultacije u oblasti multilaterale između Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Ministarstva spoljnih poslova Republike Slovenije

U okviru redovnog, produbljenog, dijaloga, koji Republika Srbija i Republika Slovenija vode po brojnim pitanjima, u Ljubljani su 21. aprila 2015. godine održane bilateralne političke konsultacije o multilateralnim pitanjima između Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Ministarstva za inostrane poslove Republike Slovenije. Srpsku delegaciju predvodila je amb. Mira Nikolić, v.d. pomoćnika ministra za multilateralu, a slovenačku amb. Sanja Štiglic, generalni direktor za globalne izazove i političku multilateralu.


Opširnije...
Gostovanje predstave "Gospođa Olga" Narodnog pozorišta iz Sombora u SNG Nova Gorica

Na velikoj sceni SNG Nova Gorica, u utorak 21. aprila 2015. godine, sa početkom u 20 časova, biće izvedena predstava "Gospođa Olga" Narodnog pozorišta iz Sombora.

Predstavu "Gospođa Olga", koja je prošle godine osvojila tri nagrade na Sterijinom pozorju, režirao je Gorčin Stojanović, a autor teksta je Milutin Bojić.Izložba slika Stojana Milanova u Novoj Gorici

U galeriji Černe u Novoj Gorici, 9. aprila 2015. godine, svečano je otvorena izložba slika Stojana Milanova, umetnika iz Republike Srbije.

Izložbu čini 38 slika iz poslednjeg ciklusa stvaralaštva Stojana Milanova, čije je ovo prvo gostovanje u Sloveniji.


Opširnije...
OBAVEŠTENJE

Obaveštavamo da zbog predstojećih uskršnjih praznika u Republici Sloveniji i Republici Srbiji, Ambasada (i Konzularno odeljenje) neće raditi 6. aprila, 10. aprila i 13. aprila 2015. godine.Letnja škola srpskog jezika i kulture u Valjevu u organizaciji Radionice za srpski jezik i kulturu

Radionica za srpski jezik i kulturu, specijalizovana škola za srpski jezik iz Valjeva, organizuje ove godine Letnju školu srpskog jezika i kulture u Valjevu.

Program traje tri nedelje i odvija se u dve smene od 18. jula do 8. avgusta i od 8. do 29. avgusta 2015. godine, a namenjen je mladima od 14-18 godina, kao i studentima od 19-25 godina.

Sve osnovne informacije o pomenutoj letnjoj školi mogu se naći na internet sajtu Radionice za srpski jezik i kulturu www.srpskijezik.edu.rs, a odgovori na dodatna pitanja mogu se dobiti putem e-mail adrese skola@srpskijezik.edu.rs

 ANKETA O UČENJU SRPSKOG JEZIKA

 

Ministаrstvo prosvete, nаuke i tehnološkog rаzvojа Republike Srbije, zаjedno sа Uprаvom zа sаrаdnju sа dijаsporom i Srbimа u regionu Ministаrstvа spoljnih poslovа Republike Srbije sprovodi onlаjn istrаživаnje čiji je cilj unаpređenje učenjа srpskog jezikа i ćiriličnog pismа u inostranstvu.

U tu svrhu postаvljenа su dvа obrаscа:

1. Upitnik zа škole - nаmenjen školаmа, orgаnizаcijаmа, udruženjimа, neformаlnim grupаmа i pojedincimа koji orgаnizuju rаzličite oblike nаstаve srpskog jezikа u inostаrаnstvu i

2. Upitnik zа roditelje - nаmenjen grаđаnimа srpskog poreklа koji žive u inostаrаnstvu i žele dа njihovа decа uče srpski jezik i ćirilično pismo.

Upitnici su dostupni nа sledećoj аdresi:

http://www.dijaspora.gov.rs/ucenje-srpskog-jezika-u-inostranstvu/

 Produbljivanje saradnje Radio-televizije Srbije i Radio-televizije Slovenije

Glavni i odgovorni urednik kulturno-obrazovnog programa Radio-televizije Srbije, Miodrag Zupanc posetio je 31. marta 2015. godine Radio-televiziju Slovenije, kojom prilikom je obavio razgovor sa delegacijom RTV Slovenije, na čelu sa Ljerkom Bizilj, direktorom Televizije Slovenije.

 


Opširnije...
Koncert omladinskog simfonijskog Superorkestra u Ljubljani

U Ljubljani je, u Velikoj dvorani Slovenačke filharmonije, 29. marta 2015. godine održan koncert omladinskog simfonijskog Superorkestra.


Opširnije...
Susret ambasadora Aleksandra Radovanovića sa predsednikom Državnog sveta

Ambasador Aleksandar Radovanović sastao se sa predsednikom Državnog sveta Republike Slovenije Mitjom Bervarom, 19. marta 2015. godine.

Sagovornici su konstatovali izuzetno visok nivo bilateralnih odnosa Srbije i Slovenije, razmenivši mišljenja o mogućnostima za dalje unapređenje saradnje.

Kao oblasti u kojima bi Državni svet mogao doprineti daljem produbljivanju saradnje Srbije i Slovenije izdvojene su kultura, privreda i saradnja jedinica lokalne samouprave.Premijera filma "Bićemo prvaci sveta" u Sloveniji

Film "Bićemo prvaci sveta", koji govori o počecima i uspesima jugoslovenske košarke, nakon postignutog izuzetnog uspeha u Srbiji, premijerno je prikazan u Sloveniji, 17. marta 2015. godine. 


Opširnije...
Poseta predsednika Odbora za dijasporu i Srbe u regionu Narodne skupštine Republike Srbije dr Janka Veselinovića Sloveniji

Predsednik Odbora Narodne skupštine Republike Srbije za dijasporu i Srbe u regionu dr Janko Veselinović boravio je u poseti Sloveniji od 13-15. marta 2015. godine.

Dr Janko Veselinović tokom boravka u Sloveniji imao je susrete sa državnim sekretarom u Ministarstvu kulture Republike Slovenije Antonom Peršakom, predsednikom Odbora za kulturu u Državnom zboru Republike Slovenije Draganom Matićem, direktorom Javnog sklada za kulturne delatnosti R. Slovenije Igorom Teršarom i poslanicom R. Slovenije u Evropskom parlamentu Tanjom Fajon.


Opširnije...
PROJEKAT POLITIKIN DODATAK „SRBI U SVETU“ – POZIV ZA UČEŠĆE U PROJEKTU

Obaveštavamo pripadnike srpske nacionalne zajednice u Sloveniji da je srpski list „Politika“ pokrenuo inicijativu za izdavanje posebnog mesečnog dodatka (u štampanom obliku i PDF-formatu) pod nazivom „Srbi u svetu“.

Cilj ovog projekta je čvršće povezivanje naših državljana u svetu sa maticom, promovisanje srpskog jezika, kulture i tradicije. Takođe, ideja je i informisanje javnosti u Srbiji o aktivnostima naših državljana u svetu i predstavljanje njihovih uspeha u oblasti nauke, kulture, umetnosti, preduzetništva, sporta i dr.

Zainteresovani pripadnici dijaspore i Srba u regionu bi prema koncepciji izdavanja dodatka mogli predlagati teme i slati tekstove o najznačajnijim događajima, vezanim za našu nacionalnu zajednicu. Reč je o pilot projektu za 2015. godinu, a ukoliko bi za dodatak bilo pokazano posebno interesovanje mogla bi se i povećati periodika objavljivanja.

Pozivamo pripadnike srpske nacionalne zajednice u Sloveniji da o svojoj zainteresovanosti za učešće u ovom projektu  obaveste Ambasadu elektronskim putem.Poseta predsednika Odbora za dijasporu i Srbe u regionu Narodne skupštine Republike Srbije dr Janka Veselinovića Sloveniji

Predsednik Odbora za dijasporu i Srbe u regionu Narodne skupštine Republike Srbije dr Janko Veselinović boraviće u poseti Ljubljani od 13-15. marta 2015. godine.Izložba „Na izvorima mineralnih voda“ Muzeja nauke i tehnike iz Beograda predstavljena u Sloveniji

U Tehničkom muzeju u Vrhnici, u Sloveniji, 3. marta 2015. godine, svečano je otvorena izložba Muzeja nauke i tehnike iz Beograda „Na izvorima mineralnih voda“. Pomenutom izložbom, na primeru Vrnjačke Banje, prikazan je koncept banjskog lečenja u Srbiji kroz istoriju.


Opširnije...
Predstava "Zmajeubice" Jugoslovenskog dramskog pozorišta iz Beograda gostuje u SNG Drama Ljubljana

Predstava "Zmajeubice" Jugoslovenskog dramskog pozorišta iz Beograda po tekstu Milene Marković, u režiji Ive Milošević, gostovaće na velikoj sceni SNG Drama Ljubljana, 27. februara 2015. godine, u 19.30 časova.

 

 


Opširnije...
Zvanična poseta predsednika Vlade Republike Srbije Aleksandra Vučića Republici Sloveniji i druga zajednička sednica vlada dve zemlje

Predsednik Vlade Republike Srbije Aleksandar Vučić boravio je u zvaničnoj poseti Sloveniji 20. i 21. februara 2015. godine, kojom prilikom je održana i druga zajednička sednica dve vlade.

Zvaničnu posetu visoke delegacije iz Republike Srbije pratio je i privredni forum, koji je okupio brojne srpske i slovenačke kompanije.


Opširnije...
Zvanična poseta predsednika Vlade Republike Srbije Aleksandra Vučića Republici Sloveniji i druga zajednička sednica vlada Republike Srbije i Republike Slovenije

Predsednik Vlade Republike Srbije Aleksandar Vučić boraviće u zvaničnoj poseti Republici Sloveniji, 20.februara 2015. godine. Tom prilikom biće održana druga zajednička sednica vlada Republike Srbije i Republike Slovenije.Obeležavanje Sretenja - Dana državnosti Republike Srbije u Republici Sloveniji 2015. godine

Ambasada Republike Srbije u Ljubljani je, povodom Sretenja - Dana državnosti Republike Srbije, priredila u hotelu „Slon” u Ljubljani svečani prijem kojem je prisustvovalo oko 250 zvanica - predstavnika političkog, kulturnog i javnog života Slovenije, predstavnika srpske nacionalne zajednice i Srpske pravoslavne crkve u Sloveniji, kao i diplomatskog kora.

 


Opširnije...
Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata u oblasti prevođenja reprezentativnih dela srpske književnosti u inostranstvu u 2015. godini

Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije raspisalo je 02. februara 2015. godine Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata u oblasti prevođenja reprezentativnih dela srpske književnosti u inostranstvu u 2015. godini.

Tekst konkursa, obrasci za prijavljivanje i ostala dokumentacija nalaze se na veb sajtu Ministarstva kulture i informisanja www.kultura.gov.rs. Rok za podnošenje konkursnih prijava je 31.03.2015. godine.

Za dodatne informacije o konkursu zainteresovani mogu kontaktirati Ministarstvo kulture i informisanja svakog radnog dana od 13.00 do 16.30 časova, na telefon +381 11 3398-026, ili putem mejla: mladen.veskovic@kultura.gov.rs.Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata u oblasti kulturnih delatnosti Srba u inostranstvu u 2015. godini

Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije raspisalo je 02. februara 2015. godine Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata u oblasti kulturnih delatnosti Srba u inostranstvu u 2015. godini.

Tekst konkursa, obrasci za prijavljivanje i ostala dokumentacija nalaze se na veb sajtu Ministarstva kulture i informisanja www.kultura.gov.rs. Rok za podnošenje konkursnih prijava je 31.03.2015. godine.

Za dodatne informacije o konkursu zainteresovani mogu kontaktirati Ministarstvo kulture i informisanja svakog radnog dana od 12.00 do 15.30 časova, na telefon +381 11 3398-026, ili putem mejla: mladen.veskovic@kultura.gov.rs.Poseta R. Sloveniji prof. dr Vladimira Đukića, državnog sekretara u Ministarstvu zdravlja R. Srbije

Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja R. Srbije, prof. dr Vladimir Đukić boravio je u zvaničnoj poseti Ljubljani, 4. februara 2015. godine.

Prof. dr Vladimir Đukić u Ljubljani je imao susrete sa državnim sekretarom Ministarstva zdravlja R. Slovenije dr Ninom Pirnat, generalnim direktorom Univerzitetskog kliničkog centra Ljubljana dr Simonom Vrhuncem, predstavnicima pojedinih službi pomenute medicinske ustanove, predstavnicima slovenačkog Instituta za onkologiju, kao i predstavnicima Fonda za zdravstveno osiguranje R. Slovenije. Pomenuti sastanci predstavljali su priliku za međusobnu razmenu iskustava i primera dobre prakse u oblasti zdravstva, uz izraženu obostranu želju da se saradnja ministarstava zdravlja dve zemlje, kao i relevantnih medicinskih ustanova dalje produbi i unapredi.Proslava praznika Sveti Sava u Ljubljani i Murskoj Soboti

Povodom praznika Sveti Sava, 24. januara 2015. godine, u svečanoj dvorani parohijskog doma u Ljubljani održana je Svetosavska akademija.

Svečanost je započela Svetosavskom besedom mitropolita zagrebačko-ljubljanskog, gospodina Porfirija, dok su u nastavku programa nastupili Prvi beogradski muški hor, pod dirigentskom palicom protođakona Vladimira Rumenića i KUD Mladost iz Ljubljane.

Praznik Sveti Sava proslavila je i Crkvena opština Maribor, 25. januara 2015. godine, večernjim bogosluženjem  Murskoj Soboti, koje je služio arhimandrid Danilo iz Zagreba. Po završetku bogosluženja proslava je nastavljena kraćim kulturnim programom u kome su učestvovali članovi KUD Maribor i SKD Vidovdan iz Ljubljane.

U ime Ambasade Republike Srbije u Ljubljani navedenim proslavama je prisustvovala Stana Končarević, konzul.

 Održano predavanje "Srbi u Beloj Krajini: jezik, tradicija, kulturno nasleđe"

U biblioteci u Črnomelju, 14. januara 2015. godine, dr Tanja Petrović održala je predavanje na temu "Srbi u Beloj Krajini: jezik, tradicija, kulturno nasleđe".

Dr Tanja Petrović zaposlena je u Naučno-istraživačkom centru Slovanačke akademije nauka i umetnosti, a jedna od tema njenog rada i interesovanja jesu i Srbi u Beloj Krajini, što je ujedno bila i tema njene doktorske disertacije.

Predavanje "Srbi u Beloj Krajini: jezik, tradicija, kulturno nasleđe" ispratio je značajan broj posetilaca i uglednih ličnosti.

 Fudbalska utakmica između predstavnika diplomatskog kora i Ministarstva inostranih poslova Slovenije

U Ljubljani, 4. decembra 2014. godine odigrana je fudbalska utakmica između ekipa diplomatskog kora i Ministarstva inostranih poslova Slovenije.

Utakmicom je obeleženo sećanje na tzv. „Božićno primirje“ 1914. godine, kada su nemački i britanski vojnici nakratko ostavili po strani bitku i odigrali fudbalsku utakmicu na ničijoj zemlji na bojištima Flandrije.

Na pomenutoj fudbalskoj utakmici učestvovali su i članovi kolektiva Ambasade Republike Srbije u Ljubljani.Održan 21. Diplomatski bazar u Ljubljani

U Ljubljani je, 29. novembra 2014. godine održan tradicionalni 21. Diplomatski bazar u organizaciji slovenačkog Međunarodnog udruženja žena.

Kao i svake godine, na Diplomatskom bazaru je, pored ostalih diplomatsko-konzularnih predstavništava, učestvovala i Ambasada Republike Srbije u Republici Sloveniji, kojom prilikom je predstavila srpske tradicionalne proizvode i brendove.

 


Opširnije...
Obeležavanje stogodišnjice smrti kompozitora Davorina Jenka

Povodom stogodišnjice smrti kompozitora Davorina Jenka, 24. novembra 2014. godine, u Ljubljani je priređen prigodan kulturni program u saradnji srpskih i slovenačkih institucija i umetnika.

Naime, u Arhivu Republike Slovenije otvorena je izložba posvećena slavnom kompozitoru, nastala u saradnji Arhiva Republike Srbije i Arhiva Republike Slovenije. Izložbu su otvorili ambasador Republike Srbije u Republici Sloveniji, Aleksandar Radovanović i direktor Arhiva Republike Slovenije, Bojan Cvelfar.

     


Opširnije...
Susret generalnih sekretara Ministarstava spoljnih poslova Republike Srbije i Republike Slovenije

U Ljubljani, 21. novembra 2014. godine, generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije, Veljko Odalović susreo se sa v.d. generalnog sekretara Ministarstva inostranih poslova Republike Slovenije, Stanislavom Vidovičem.

 


Opširnije...
Prva grupa učenika iz Srbije doputovala je u Sloveniju, u okviru programa "Škole u prirodi"

Prva grupa učenika iz Srbije, u okviru projekta "Škole u prirodi", namenjenog učenicima osnovnih škola sa područja Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine pogođenih poplavama, doputovala je u Sloveniju, 16. novembra 2014. godine.

Učenike je, na njihovom putu ka učeničkom domu u Tolminu, u Ljubljani dočekao i pozdravio ambasador Aleksandar Radovanović.

Predmetni projekat, koji se realizuje u saradnji Ministarstva obrazovanja, nauke i sporta Republike Slovenije i slovenačkog Centra školskih i vanškolskih aktivnosti, omogućiće deci sa poplavljenih područja da kroz aktivnosti u prirodi i druženje sa vršnjacima u Sloveniji, barem na kratko, zaborave tešku životnu situaciju koja ih je zadesila.Na sajmu "Priroda&Zdravlje" u Ljubljani predstavljena turistička ponuda Republike Srbije

Turistička organizacija Srbije predstavila je turističku ponudu Republike Srbije na sajmu "Priroda&Zdravlje", koji je od 13. do 16. novembra 2014. godine održan u Ljubljani. Na istom sajmu bile su prisutne i turističke organizacije Aleksandrovac i Bela Palanka, kao i hoteli: "Crowne Plaza", Beograd; "MK Mountain Resort", Kopaonik i "Royal Spa", Banja Koviljača.

Štand Republike Srbije na sajmu "Priroda&Zdravlje" posetio je ambasador Aleksandar Radovanović.ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Врста поступка: набавка мале вредности


1) Подаци о наручиоцу:


Наручилац Амбасада Републике Србије у Љубљани

Адреса Сломшкова 1

Место 1000 Љубљана
Интернет адреса http://www.ljubljana.mfa.gov.rs

2) Предмет  набавке:

Набавка службеног возила за потребе Амбасаде РС у Љубљани склапањем  уговора о оперативном лизингу


3) Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о  набавци:

Porsche Leasing SLO d.o.o.


4) Датум закључења уговора:

14.11.2014.
 

5) Вредност уговора о  набавци (без ПДВ-а / са ПДВ-ом):

21.573,32 евра (без ПДВ-а) / 26.319,45 евра (са ПДВ-ом)


6) Критеријум за доделу Уговора била је:

најнижа понуђена цена
 

7) Број примљених понуда: 3

8)   Највиша понуђена цена износила је:      30.961,21 евра (без ПДВ-а)
9)   Најнижа понуђена цена износила је:      21.573,32 евра  (без ПДВ-а)
10) Период важења Уговора:    48 месеци

 Promocija turističke ponude Srbije u Sloveniji

Turistička organizacija Srbije je, u cilju promocije turizma Srbije na tržištu Slovenije, u hotelu "Austria trend" u Ljubljani, 12. novembra 2014. godine, organizovala susret predstavnika hotela i turističkih agencija iz Srbije sa predstavnicima turističkih agencija iz Slovenije.

 


Opširnije...
12. sastanak Komiteta ministara Konvencije o policijskoj saradnji u Jugoistočnoj Evropi

Na Brdu kod Kranja, 11. novembra 2014. godine, održan je 12. sastanak Komiteta ministara Konvencije o policijskoj saradnji u Jugoistočnoj Evropi.

Tom prilikom razgovarano je o dosadašnjo saradnji u toj oblasti, kao i mogućnostima za njeno dalje unapređenje i proširenje.

Na čelu delegacije Republike Srbije bio je Milosav Miličković, državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije.

 


Opširnije...
Susret visokih predstavnika Republike Srbije i Republike Slovenije za pitanja sukcesije bivše SFRJ, u Ljubljani

U Ljubljani su se, 11. novembra 2014. godine, sastali visoki predstavnik Republike Srbije za pitanja sukcesije, prof. dr Rodoljub Etinski i visoka predstavnica Republike Slovenije za pitanja sukcesije dr Ana Polak Petrič, kojom prilikom su razgovarali o aktuelnim pitanjima u vezi sa sprovođenjem Sporazuma o pitanjima sukcesije bivše SFRJ.


Opširnije...
Obeležavanje Dana primirja u Prvom svetskom ratu

Povodom obeležavanja Dana primirja u Prvom svetskom ratu, 11. novembra 2014. godine, u 11 časova, Stana Končarević, konzul u Ambasadi Republike Srbije u Republici Sloveniji položila je lovorov venac kod Spomen-kosturnice ratnika stradalih u Prvom svetskom ratu koja se nalazi na groblju "Žale" u Ljubljani. Venac je položen u znak pijeteta prema 79 Srba čiji su posmrtni ostaci pohranjeni u tom zdanju.

 Konkurs za stipendije Republike Slovenije za školsku 2015/16. godinu

Republika Slovenija objavila je Konkurs za stipendije za školsku 2015/16. godinu, koje su omogućene na osnovu Protokola između Ministarstva obrazovanja, nauke i sporta Republike Slovenije i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije o saradnji u oblasti obrazovanja.

Obaveštenje i prijavni obrazac za navedeni konkurs objavljeni su na internet strani CMEPIUS - Centra za mobilnost i evropske programe obrazovanja i obuke:

http://www2.cmepius.si/en/bilateralscholarships.aspx

CMEPIUS - Centru za mobilnost i evropske programe obrazovanja i obuke je moguće dostaviti potrebnu dokumentaciju do 31.3.2015. godine.Mitropolit zagrebačko-ljubljanski Porfirije služio svetu arhijerejsku liturgiju u Ljubljani

Njegovo Visokopreosveštenstvo Mitropolit zagrebačko-ljubljanski Porfirije služio je u nedelju, 9. novembra 2014. godine, svetu arhijerejsku Liturgiju u hramu Svetih Kirila i Metodija u Ljubljani. Ovo je prva Liturgija koju je Mitropolit Porfirije služio u Ljubljani i Republici Sloveniji od kada je, 13. jula 2014. godine, ustoličen za Mitropolita zagrebačko-ljubljanskog.

Na Liturgiji u hramu Svetih Kirila i Metodija je bilo prisutno više stotina pravoslavnih vernika iz Ljubljane i drugih mesta. U ime Ambasade Republike Srbije u Ljubljani Liturgiji su prisustvovali ambasador Aleksandar Radovanović i konzuli Stana Končarević i Slaviša Tomić.Odluka o ulasku bez viza u Republiku Srbiju nosioca stranih putnih isprava, koji poseduju važeću Šengen vizu, vizu Velike Britanije i ostalih država članica Evropske unije ili vizu Sjedinjenih Američkih Država i nosioca stranih putnih isprava koji imaju regulisan boravak u državama Šengen zone, državama članicama Evropske unije ili Sjedinjenim Američkim Državama

Vlada Republike Srbije usvojila je Odluku o ulasku bez viza u Republiku Srbiju nosioca stranih putnih isprava, koji poseduju važeću Šengen vizu, vizu Velike Britanije i ostalih država članica Evropske unije ili vizu Sjedinjenih Američkih Država i nosioca stranih putnih isprava koji imaju regulisan boravak u državama Šengen zone, državama članicama Evropske unije ili Sjedinjenim Američkim Državama.

U skladu sa tom Odlukom, strani državljani, nosioci svih vrsta putnih isprava osim putnih listova i putnih isprava izdatih u skladu sa međunarodnim konvencijama (Travel Document, Fremling Pass/Fremden Pass), mogu da uđu, tranzitiraju i borave bez vize u Republici Srbiji, ako poseduju važeću Šengen vizu, vizu Velike Britanije i ostalih država članica Evropske unije ili vizu Sjedinjenih Američkih Država, najduže do 90 dana u periodu od šest meseci.

Takođe, strani državljani, nosioci svih vrsta putnih isprava osim putnih listova i putnih isprava izdatih u skladu sa međunarodnim konvencijama (Travel Document, Fremling Pass/Fremden Pass), mogu da uđu, tranzitiraju i borave bez vize u Republici Srbiji, ako imaju regulisan boravak u državama Šengen zone, državama članicama Evropske unije ili Sjedinjenim Američkim Državama, najduže do 90 dana u periodu od šest meseci. 

Lice mora posedovati vizu za ulazak u Republiku Srbiju i kada ima regulisan boravak u državama navedenim u ovoj Odluci, u formi posebnog dokumenta (kartice), ukoliko je nosilac putne isprave izdate u skladu sa međunarodnim konvencijama (Travel Document, Fremling Pass/Fremden Pass).

Odluka stupa na snagu 8. novembra 2014. godine.KONKURS

Ministarstvo spoljnih poslova, Uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu, raspisuje konkurs za sufinansiranje projekata koji svojim kvalitetom doprinose očuvanju i jačanju veza matične države i Srba u regionu. Konkurs je otvoren od 04. novembra do 19. novembra 2014. godine.

 

Detaljne informacije možete pronaći odlaskom na sledeću internet adresu:

 

http://www.dijaspora.gov.rs/konkurs-za-projekte-srba-iz-regiona-2/ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Врста поступка: набавка мале вредности

 

1) Подаци о наручиоцу:


Наручилац                 Амбасада Републике Србије

Адреса                        Сломшкова 1

Место                          1000 Љубљана
Интернет адреса     http://www.ljubljana.mfa.gov.rs

2) Предмет  набавке:
Радови замене итисона у згради амбасаде
     П1: у стану домара у амбасади
П2: у секретаријату амбасаде


3) Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о  набавци:

Grm K. d.o.o., Kajuhova 32 c, 1000 Ljubljana


4) Датум закључења уговора:

27.10.2014.5) Вредност уговора о  набавци (без ПДВ-а / са ПДВ-ом):

     3.592,66 evra  (bez  PDV)/ 4.383,04 evra (sa PDV)
     П1: 1.794,51 евра/ 2.189,30 евра
     П2: 1.798,15 евра/ 2.193,74 евра


6) Критеријум за доделу Уговора била је:

најнижа понуђена цена7) Број примљених понуда: П1:4 / П2: 5

8) Највиша понуђена цена износила је: П1:  1.915,14 евра  (без ПДВ-а)
        П2: 2.758,50 евра   (без ПДВ-а)

9)   Најнижа понуђена цена износила је:  П1: 1.794,51 евра   ( без ПДВ-а)
         П2: 1. 798,15 евра   ( без ПДВ-а)

10) Период важења Уговора: 30 дана
 Susret ambasadora Aleksandra Radovanovića sa generalnim direktorom RTV Slovenije, Markom Filijem

Ambasador Aleksandar Radovanović susreo se sa generalnim direktorom RTV Slovenije Markom Filijem, kojom prilikom je razgovarano o uvođenju televizijskog programa za pripadnike srpske nacionalne zajednice u Sloveniji.

Istaknut je značaj emitovanja emisija na srpskom jeziku na nacionalnoj slovenačkoj televiziji, s čim u vezi je generalni direktor RTV Slovenije informisao o inetenziviranju aktivnosti na tom polju.Ambasador Aleksandar Radovanović se susreo sa ministarkom unutrašnjih poslova Slovenije, Vesnom Györköš Žnidar

Ambasador Aleksandar Radovanović obavio je kurtoazni razgovor sa ministarkom unutrašnjih poslova Slovenije, Vesnom Györköš Žnidar, kojom prilikom joj je uručio čestitku na imenovanju upućenu od strane ministra unutrašnjih poslova Srbije, Nebojše Stefanovića.

 


Opširnije...
"Izložba Solunski front u objektivu ratnog slikara i fotografa Dragoljuba Pavlovića" otvorena u Piranu

U Piranu je, 22. oktobra 2014. godine, u organizaciji Pomorskog muzeja "Sergej Mašera", Obalne galerije Piran i Opštine Piran otvorena izložba "Solunski front u objektivu ratnog slikara i fotografa Dragoljuba Pavlovića".

Brojne posetioci su na otvaranju imali priliku da uživaju u nastupu balerine Slovenačkog narodnog pozorišta u Mariboru, Tijuane Križman Hudernik, kao i zvucima Mokranjčevih kompozicija.

Izložba će gostovati u Piranu do polovine novembra 2014. godine, nakon čega nastavlja svoje putovanje po ostalim gradovima Slovenije.

 Kurtoazni susret ambasadora Aleksandra Radovanovića sa Kemal Izidor Šakarom, predsednikom Odbora za poslove Evropske unije u Državnom zboru Republike Slovenije

Ambasador Aleksandar Radovanović sastao se, 20. oktobra 2014. godine, sa Kemal Izidor Šakarom, predsednikom Odbora za poslove Evropske unije u Državnom zboru Republike Slovenije.

Tokom kurtoaznog susreta konstatovani su veoma dobri bilateralni odnosi Srbije i Slovenije, o čemu svedoči i velika solidarnost iskazana između dva naroda u proteklom periodu. Zaključeno je da dobre opšte bilateralne odnose prati i veoma dobra neposredna komunikacija između nadležnih institucija dve zemlje u pogledu pojedinačnih pitanja u vezi sa procesom evrointegracija.Ambasador Aleksandar Radovanović prisustvovao je svečanoj akademiji povodom 160 godina od rođenja Mihajla Pupina

Ambasador Aleksandar Radovanović, 19. oktobra 2014. godine, prisustvovao je svečanoj akademiji povodom 160 godina od rođenja Mihajla Pupina, koju je na Bledu organizovalo Kulturno društvo Mihajlo Pupin iz Ljubljane.

Pozdravnim govorom program su otvorili predsednica društva Mihajlo Pupin, Divna Obrenović i gradonačelnik Bleda Janez Fajfer, dok je izlaganje o životu i radu Mihajla Pupina imao Milan Božić, predsednik fondacije Mladen Selak. Takođe, prisutnima se obratio i prof. dr Dušan Petrač.

U kulturnom delu programa učestvovali su KUD Bled, KUD Radovljica, KUD Brdo Kranj i muzički centar Do re mi Bled.

Gost na svečanoj akademiji bio je predsednik opštine Kovačica Miroslav Krišan.

 Susret ministra privrede Republike Srbije sa ministrom za privredni razvoj i tehnologiju Republike Slovenije

Ministar privrede Republike Srbije, Željko Sertić boravio je 13. oktobra 2014. godine u Ljubljani gde se susreo sa slovenačkim kolegom Jožefom Petrovičem, ministrom za privredni razvoj i tehnologiju Republike Slovenije. Susret je bio radnog karaktera.

 


Opširnije...
Ambasador Aleksandar Radovanović prisustvovao je "Pupinovom koncertu u slavu nauke i pronalazaštva"

Ambasador Aleksandar Radovanović, 12. oktobra 2014. godine, prisustvovao je "Pupinovom koncertu u slavu nauke i pronalazaštva", koji je održan povodom 160 godina od rođenja Mihajla Pupina, u organizaciji Ustanove Vukova zadužbina iz Ljubljane.

Prisutnima se, prigodnim govorom, obratio akademik prof. dr Tadej Bajd, predsednik Slovenačke akademije nauka i umetnosti, a u programu su učestvovali mešoviti horovi Ipavska iz Vipave i Sveti Roman Slatkopojac iz Petrovaradina.

Na kraju programa prof. dr Vladimir Osolnik predstavio je prevod autobiografije Mihajla Pupina "Od pašnjaka do naučnika" na slovenački jezik.Susret ambasadora Aleksandra Radovanovića sa zamenikom generalnog direktora Pošte Slovenije, mag. Igorom Mariničem

Ambasador Aleksandar Radovanović susreo se sa zamenikom generalnog direktora Pošte Slovenije, mag. Igorom Mariničem, 10. oktobra 2014. godine.

Tokom kurtoaznog razgovora, između ostalog, razmatrane su mogućnosti za razmenu iskustava i saradnju između Pošte Srbije i Pošte Slovenije.Gostovanje dramske sekcije Devete beogradske gimnazije u Ljubljani

Učenici Devete beogradske gimnazije gostovali su u Ljubljani, na poziv učenika ljubljanske Gimnazije Šentvid, u okviru uspostavljene saradnje na području pozorišne umetnosti.

Tom prilikom su, 9. oktobra 2014. godine, u pozorištu Glej u Ljubljani, izveli predstavu "Let iznad kukavičjeg gnezda", predstavivši publici svoj izuzetan glumački talenat.

 

 


Opširnije...
Kurtoazni susret ambasadora Aleksandra Radovanovića sa predsednikom Državnog zbora Republike Slovenije, dr Milanom Brglezom

Ambasador Republike Srbije u Republici Sloveniji, Aleksandar Radovanović učinio je, 24. septembra 2014. godine, kurtoaznu posetu predsedniku Državnog zbora Republike Slovenije, dr Milanu Brglezu.

 


Opširnije...
Otvaranje izložbe "Solunski front u objektivu ratnog slikara i fotografa Dragoljuba Pavlovića" u Slovenskim Konjicama

Izložba Narodnog muzeja iz Valjeva "Solunski front u objektivu ratnog slikara i fotografa Dragoljuba Pavlovića", koja tokom čitave godine putuje Slovenijom, otvorena je 19. septembra 2014. godine u Slovenskim Konjicama.

U organizaciji Srpsko-slovenačkog kulturno-humanitarnog društva "Sretenje", izložba je postavljena u Riemerjevoj galeriji u Slovenskim Konjicama.

Izložbu "Solunski front u objektivu ratnog slikara i fotografa Dragoljuba Pavlovića"  otvorio je ambasador Republike Srbije u Republici Sloveniji Aleksandar Radovanović. Prigodan kulturno umetnički program obogaćen je nastupom seksteta "Lindek" koji je izveo nekoliko pesama iz perioda Prvog svetskog rata.Koncert braće Teofilović u okviru "Dana stare muzike" u Novoj Gorici

Braća Teofilović, međunarodno priznati umetnici iz Srbije, održali su 18. septembra 2014. godine veličanstven koncert u okviru festivala "Dani stare muzike" u Novoj Gorici. Pred prepunom velikom dvoranom Kulturnog centra Nova Gorica, braća Teofilović su oživeli zvuke stare srpske i balkanske muzike, predstavivši publici muzičko nasleđe koje budi uspomene na daleku prošlost čitavog regiona.

Braća Teofilović su pozdravljeni i ispraćeni snažnim ovacijama, a čitav koncert je snimao Radio Kopar. Po završenom koncertu, nakon druženja sa publikom, umetnici su dali intervju za Radio Slovenije.
Koncertu Braće Teofilović u Novoj Gorici prisustvovali su i predstavnici Ambasade Republike Srbije u Republici Sloveniji.Nastavak saradnje Republike Srbije i Republike Slovenije na području reformi u borbi protiv organizovanog kriminala

U cilju nastavka dosadašnje uspešne saradnje, rukovodstvo slovenačke Uprave  kriminalističke policije boraviće u poseti Srbiji od 23-26. septembra 2014. godine. Tom prilikom će, uz pomoć eksperata za strateški menadžment, biti nastavljena razmena iskustava na području reformi u borbi protiv organizovanog kriminala. Slovenačke kolege će nadležnima u Upravi kriminalističke policije Republike Srbije preneti svoja iskustva u vezi sa reformama koje je u policiji neophodno sprovesti na putu ka Evropskoj uniji.

Projekat saradnje kriminalističkih policija dve zemlje deo je aktivnosti slovenačkog Centra za evropske perspektive i finansira se od strane Ministarstva inostranih poslova Republike Slovenije i sredstava namenjenih međunarodnoj razvojnoj saradnji.

Navedeni projekat, Centar za evropske perspektive sprovodi u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i Policijom Republike Slovenije, uz podršku Ambasade Republike Srbije u Ljubljani.Otvaranje izložbe "Solunski front u objektivu ratnog slikara i fotografa Dragoljuba Pavlovića" u Slovenskim Konjicama

Izložba "Solunski front u objektivu ratnog slikara i fortografa Dragoljuba Pavlovića" nastavlja putovanje kroz Sloveniju.

Nakon uspešnih predstavljanja u Celju, Kopru i Ljubljani, izložba se seli u Slovenske Konjice, gde će, u organizaciji Srpsko-slovenačkog kulturno-humanitarnog društva "Sretenje", biti svečano otvorena 19. septembra 2014. godine u 19 časova.

Izložbu "Solunski front u objektivu ratnog slikara i fortografa Dragoljuba Pavlovića" svečano će otvoriti ambasador Republike Srbije u Republici Sloveniji, Aleksandar Radovanović.

  Poseta delegacije Republičkog javnog tužilaštva Republike Srbije predsedniku Državnog zbora Republike Slovenije

Delegacija Republičkog javnog tužilaštva Republike Srbije, na čelu sa republičkim javnim tužiocem gospođom Zagorkom Dolovac, u okviru radne posete Sloveniji, u pratnji ambasadora  Aleksandra Radovanovića, sastala se sa predsednikom Državnog zbora Republike Slovenije dr Milanom Brglezom.

 


Opširnije...
Poseta delegacije Republičkog javnog tužilaštva Republike Srbije Republici Sloveniji

Delegacija Republičkog javnog tužilaštva Republike Srbije, na čelu sa republičkim javnim tužiocem, gospođom Zagorkom Dolovac boraviće u poseti Republici Sloveniji od 9-11. septembra 2014. godine, na poziv Vrhovnog državnog tužilaštva Republike Slovenije.

Tema sastanaka, kao nastavka prethodnih razgovora održanih u Beogradu, biće upoznavanje sa organizacijom i radom Državnog tužilaštva Republike Slovenije, kao i dalje unapređenje saradnje tužilaštava u borbi protiv kriminala.

Tokom boravka u Republici Sloveniji, delegacija Republičkog javnog tužilaštva Republike Srbije sastaće se i sa predsednikom Državnog zbora Republike Slovenije, dr Milanom Brglezom.Učešće prvog potpredsednika Vlade i ministra spoljnih poslova Republike Srbije, Ivice Dačića na Bledskom strateškom forumu - panel "Budućnost Zapadnog Balkana - kako unaprediti regionalnu saradnju"

Prvi potpredsednik Vlade i ministar spoljnih poslova Republike Srbije, Ivica Dačić govorio je na panelu "Budućnost Zapadnog Balkana - kako unaprediti regionalnu saradnju", kojim je, 2. septembra 2014. godine,  zatvoren deveti Bledski strateški forum.

Svi učesnici pomenute panel rasprave konstatovali su da se budućnost regiona ogleda u evropskim perspektivama koje predstavljaju dobar okvir za dalje unapređenje saradnje i jačanje poverenja među državama Zapadnog Balkana.


Opširnije...
Kulturno umetnička prezentacija srpske kulture u Ljubljani - "Veseli dani srpske dijaspore u Sloveniji"

U organizaciji Saveza srpske dijaspore Slovenije od 29-31. avgusta 2014. godine, po šesti put, održana je kulturno umetnička prezentacija srpske kulture u Ljubljani pod nazivom "Veseli dani srpske dijaspore u Sloveniji".

 


Opširnije...
Najava učešća zvaničnika iz Republike Srbije na Bledskom strateškom forumu, 1-2. septembra 2014. godine

U periodu od 1-2. septembra 2014. godine na Bledu, u Sloveniji, biće održan  deveti po redu Bledski strateški forum.

Delegaciju Republike Srbije će predvoditi prvi potpredsednik Vlade i ministar spoljnih poslova Republike Srbije, gospodin Ivica Dačić. Takođe, na predstojećem Bledskom strateškom forumu učešće će uzeti i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju, gospodin Marko Đurić.

Prvi potpredsednik Vlade i ministar spoljnih poslova, gospodin Ivica Dačić učestvovaće kao jedan od panelista na panelu posvećenom budućnosti Zapadnog Balkana i unapređenju regionalne saradnje.Sastanak ambasadora Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine sa ministrom obrazovanja, nauke i sporta Slovenije povodom realizacije projekta "Škole u prirodi"

Ambasador Aleksandar Radovanović, 23. jula 2014. godine, učestvovao je sa kolegama iz ambasada Bosne i Hercegovine i Hrvatske na sastanku kod ministra obrazovanja, nauke i sporta Slovenije, Jerneja Pikala radi dogovora u vezi sa realizacijom projekta "Škole u prirodi", namenjenog učenicima osnovnih škola iz poplavljenih područja u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj.


Opširnije...
Izložba "Solunski front u objektivu ratnog slikara i fotografa Dragoljuba Pavlovića" otvorena u Ljubljani

U organizaciji Ambasade Republike Srbije u Ljubljani, 15. jula 2014. godine, u Muzeju novije istorije Slovenije u Ljubljani, otvorena je izložba Narodnog muzeja iz Valjeva "Solunski front u objektivu ratnog slikara i fotografa Dragoljuba Pavlovića". Pomenuta izložba je, nakon predstavljanja u nekoliko gradova Slovenije, uvrštena u slovenački Nacionalni program za obeležavanje stogodišnjice Prvog svetskog rata. 

Izložbu je otvorila savetnica predsednika Republike Srbije, gospođa Jasmina Mitrović Marić, a pozdravni govor je održao ambasador Republike Srbije u Sloveniji, gospodin Aleksandar Radovanović. Stručni stav o izložbi, ispred Narodnog muzeja u Valjevu, prisutnima je predstavila gospođa Dragana Lazarević Ilić.


Opširnije...
Prijava za dodelu stipendija u okviru projekta "Srbija za Srbe iz regiona"

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije je, u okviru Projekta "Srbija za Srbe iz regiona", odobrilo stipendiranje 45 studenata iz zemalja regiona za školsku 2014/2015. godinu.

Ovim projektom obuhvaćena je i srpska nacionalna zajednica u Republici Sloveniji.

 


Opširnije...
Otvaranje izložbe "Solunski front u objektivu ratnog slikara i fotografa Dragoljuba Pavlovića", 15. jula 2014. godine u "Muzeju novejše zgodovine Slovenije" u Ljubljani

U organizaciji Ambasade Republike Srbije u Ljubljani, u "Muzeju novejše zgodovine Slovenije" u Ljubljani (Park Tivoli), 15. jula 2014. godine, u 19 časova, biće otvorena izložba "Solunski front u objektivu ratnog slikara i fotografa Dragoljuba Pavlovića".

Izložbu će otvoriti savetnica predsednika Republike Srbije, gospođa Jasmina Mitrović Marić.


Opširnije...
Rukovodstvo Uprave kriminalističke policije R. Srbije na radnoj poseti u Sloveniji

Od 26. do 29. juna 2014. u Sloveniju je na radnu posetu došlo rukovodstvo Uprave kriminalističke policije R. Srbije. Razmenjena su iskustva sa slovenačkim kolegama na svim ključnim područjima otkrivanja i progona organizovanog kriminala.

Glavna tema razgovora bila je sprovođenje promena i slovenačka iskustva reformnim procesima policije što čeka i Srbiju tokom približavanja EU. Predstavnici oba dve policije slažu se da je bila zajednička operativna saradnja uspešna. Ovom prilikom zavezali su se da će nadalje učvršćivati tesne veze i na ostalim nivoima delovanja. 

Započeti projekat će se nastaviti ove jeseni u Srbiji.   Obaveštenje - Letnja praksa za studente iz dijaspore

Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED) već četvrtu godinu za redom sprovodi sa svojim partnerima i članovima projekat "Upoznaj državu Srbiju". Ideja projekta je jačanje veza dijaspore i matice ali prvenstveno podsticaj mladim obrazovanim ljudima iz dijaspore da se vrate u Srbiju i svoj rodni kraj, kako bi se upoznali sa lokalnim potencijalima i načinom funkcionisanja javnog i privatnog sektora, te kako bi znanjem i iskustvom stečenim u inostranstvu doprineli ekonomskom razvoju opština i gradova u Srbiji.

Konkurs za praksu je otvoren od 20. juna do 15. jula 2014. godine. Studenti iz dijaspore kompletnu dokumentaciju trebalo bi da dostave NALED-u na e-mail adresu: office@naleed-serbia.org. Na internet sajtu NALED-a nalaze se informacije o uslovima konkursa i prijavni formular za studente iz dijaspore. Za više informacija o projektu "Upoznaj državu Srbiju" posetite NALED-ov sajt http://www.naledserbia.org/sr/page/124/Letnja-praksa-za-studente-iz-dijaspore.

 Obaveštenje - Poziv za besplatni tromesečni kurs srpskog jezika preko Skajpa

Kancelarija za saradnju sa dijasporom Grada Niša i Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu pozivaju pripadnike dijaspore starosti od 10 do 30 godina da se prijave na besplatni individualni tromesečni kurs srpskog jezika preko Skajpa (Skype).

Konkurs za zainteresovanu decu i omladinu iz dijaspore traje od 23. juna 2014. do 7. jula 2014. godine. Održavanje časova će početi sredinom septembra 2014. godine, a nakon završetka kursa polaznici će dobiti potvrdu o pohađanju kursa Filozofskog fakulteta u Nišu.

Časovi će se održati dva puta nedeljno u trajanju od 45 minuta, u terminima u kojima se dogovore nastavnik i učenik.

Svi zainteresovani bi trebalo da pošalju prijavu Kancelariji za saradnju sa dijasporom grada Niša na: dijaspora.ni@gmail.com sa naslovom Skajp (Skype) časovi. Na osnovu prijava, Kancelarija će odabrati parove nastavnik-učenik.

Neophodno je da potencijalni učenik ima solidan računar sa zvučnicima i kamerom i dobru internet vezu, da ima osnovno znanje srpskog i engleskog jezika i želju za učenjem.

Za više informacija možete se obratiti Kancelariji za saradnju sa dijasporom Službe za poslove gradonačelnika grada Niša na: info@dijasporanis.com.

 

 Zasedanje Mešovite komisije za ekonomsku saradnju između R. Srbije i R. Slovenije

Na Brdu kod Kranja, 19 i 20 juna 2014. uspešno je završeno peto zasedanje Mešovite komisije za ekonomsku saradnju između R. Srbije i R. Slovenije na kome je potvrđena uspešna ekonomska saradnja između dve zemlje, kao i mogućnosti i obostrani interes za njeno dalje unapređenje.

U radu Mešovite komisije učestvovao je i ambasador Aleksandar Radovanović, koji je pozdravio prisutne članove delegacija, poželeo im uspeha u radu i istakao zadovoljsto privrednom saradnjom dveju zemalja, koju je ocenio veoma dobrom, ali i da bi mogla biti još bolja.

Mešovita komisija je rad završila potpisivanjem Protokola sa petog zasedanja Mešovite komisije za ekonomsku saradnju između Republike Srbije i Republike Slovenije, koji bi trebalo da bude podloga za dalji rad.  

Tokom zasedanja državni sekretar Stevan Nikčević  se sastao sa državnim sekretarom u Ministarstvu za ekonomski razvoj i tehnologiju Vlade R. Slovenije Jankom Burgarjem.OBAVEŠTENJE - Dan državnosti Republike Slovenije

Obaveštamo da zbog dana državnosti Republike Slovenije Ambasada Republike Srbije i konzularno odeljenje neće raditi 25. juna 2014. godine.Poseta predsednice Vlade R. Slovenije Alenke Bratušek R. Srbiji

Predsednica Vlade R. Slovenije Alenka Bratušek se tokom zvanične posete R. Srbije 17.06.2014. sastala sa predsednikom Vlade R. Srbije Aleksandrom Vučićem i dan kasnije sa predsednikom R. Srbije Tomislavom Nikolićom. Sagovornici su se složili da su odnosi među državama odlični i prijateljski te da je privredna saradnja dobra, mada bi mogla biti još bolja . Tokom posete premijeri A. Vučić i A. Bratušek podpisali su Pismo o namerama Vlade R. Srbije i Vlade R. Slovenije o međusobnoj saradnji u oblasti zaštite od prirodnih i drugih katastrofa. Predsednik T. Nikolić i predsednik Vlade A. Vučić posebno su se zahvalili premijerki A. Bratušek zbog pomoći koju je R. Slovenija pružila R. Srbiji tokom poplava.Spisak neophodnih potreba za otklanjanje posledica poplava u R. Srbiji

Objavljujemo listu neophodnih potreba za otklanjanje posledica poplava u R. Srbiji, prema spesifikaciji koju je Krizni štab Ministarstva spoljnih poslova dobio od Centra za vanredne situacije MUP-a R. Srbije, Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine i Crvenog krsta R. Srbije.


Opširnije...
Godišnji koncert Kulturnog društva "Brdo" iz Kranja

Kulturno društvo Brdo iz Kranja, koje deluje u okviru Saveza srbskih društava Slovenije, održalo je 14.06.2014. godine u prostorijama KD Predoslje 11. godišnji koncert "Đurđevdanske igre". Koncert je, inače, trebalo da se održi 23.05. o.g. ali je zbog tragičnih događaja izazvanih poplavama u R. Srbiji bio odložen.

Kulturno društvo "Brdo", čiji ansambl broji oko 130 članova i koje neguje srpsku kulturu, tradiciju i običaje, izvelo je bogat kulturno umetnički program, predstavivši se sa igračkim i pevačkim grupama, od najmlađih "cicibana" do najstarijih "veterana".

Ovoj kulturnoj manifestaciji prisustvovala je predsednica Vlade R. Slovenije Alenka Bratušek. 


Opširnije...
Izložba "Solunski front u objektivu Dragoljuba Pavlovića"

U Istorijskom arhivu Celje 11.06.2014. otvorena je izložba Narodnog muzeja iz Valjeva pod nazivom "Solunski front u objektivu ratnog slikara i fotografa Dragoljuba Pavlovića". Izložba je dopunjena sa originalnim dokumentima koji povezuju Solunski front sa Celjem i prikazuju proslavu godišnjice proboja Solunskog fronta u Celju 1928. godine. Kulturno umetnički program je obogaćen horskim nastupom "Okteta 9" koji je izveo pesme srpskih kompozitora. Izložbu je otvorio Ambasador Republike Srbije u Sloveniji Ambasador Radovanović.


Opširnije...
Održan je humanitarni koncert "Stupimo zajedno" za pomoć Srbiji, BiH i Hrvatskoj

U Slovenačkom narodnom pozorištu u Mariboru 11.06.2014. održan je humanitarni koncert Stupimo zajedno. Na pomenutom događaju su nastupili brojni umetnici iz Slovenije, Srbije, BiH i Hrvatske, a skupljeno je oko 100,000 evra za pomoć ljudima pogođenim poplavama. Specifična svrha koncerta je skupiti pomoć za obnovu kulturnih i edukativnih ustanova i omogućiti mladima uslove za školovanje i kulturno umetničke aktivnosti. Na događaju je prisustvovao Ambasador Republike Srbije u Sloveniji Aleksandar Radovanović. 


Opširnije...
Prijem u čast slovenačkih ekipa za spasavanje koje su nudile pomoć na područjima pogođenim poplavama

Uprava Republike Slovenije za zaštitu i spasavanje 10.06.2014. organizovala je prijem u čast slovenačkih jedinica za spasavanje, koji je održan u Centru za obuku civilne zaštite i spasavanje u Igu. Pomenute jedinice su za vreme poplava učestvovale u humanitarnim i spasilačkim akcijama u Srbiji, BiH i Hrvatskoj.

Na prijemu su prisustvovali predsednica Vlade R. Slovenije Alenka Bratušek, ministar za odbranu Roman Jakič i ambasador Republike Srbije u Ljubljani, Aleksandar Radovanović. Ambasador Radovanović tom prilikom je uručio zahvalnicu generalnom direktoru Uprave R. Slovenije za zaštitu i spasavanje Darku Butu, i zahvalio se svim pripadnicima spasilačkih jedinica i narodu Slovenije na ukazanoj pomoći.  Namenski račun Ambasade RS u Ljubljani za pomoć Srbiji (poplave)

U cilju izbegavanja visokih bankarskih provizija i radi prikupljanja finansijske pomoći u lokalnoj valuti, 19.05.2014. je otvoren namenski račun Ambasade RS u Ljubljani na koji se prikupljaju donacije za saniranje posledica elementarnih nepogoda - poplava u Republici Srbiji.

Obaveštavamo da je na ovaj račun do kraja maja 2014. godine uplaćeno 15.284,60 evra. Ova sredstva su već transferisana na devizni račun Narodne banke Srbije za pomoć u saniranju posledice poplava u R. Srbiji.

Kao što je već ranije objavljeno, instrukcija za uplatu na ovaj račun je:

Primalac: AMBASADA REPUBLIKE SRBIJE

Banka: ABANKA VIPA d.d.

Broj računa: SI56 0510 0801 3848 682

SWIFT / BIC: ABANSI2X

Takođe, svi zainteresovani građani mogu i lično da izvrše uplatu u gotovini u Ambasadi RS u Ljubljani.

Dodatne informacije možete dobiti na broj telefona Ambasade 01 43 80 110.

Ambasada se unapred zahvaljuje svima, koji, u ovim teškim trenucima, žele da pomognu Srbiji.Dečiji internet šahovski meč između reprezentacija R. Srbije i R. Slovenije

Dečiji internet šahovski meč, održao se 07. juna o.g, u 11,30 časova u prostorijama COMTRADE u Beogradu i Ljubljani. Pomenuti meč odigrao se kompjuterski, obzirom da je Evropska šahovska unija obezbedila pristup serveru, svi zainteresovani mogli su da prate partije uživo.

Svečanom otvaranju turnira, putem video konferencije, prisustvovali su u Ljubljani ambasador R. Srbije u Ljubljani A. Radovanović, predstavnici Šahovskog saveza Slovenije i kompanije COMTRADE, dok su u Beogradu prisustvovali pored ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u Vladi R. Srbije Srđana Verbića, ambasador R. Slovenije u Beogradu Franc But i predstavnici Šahovskog saveza Srbije.MEŠOVITA KOMISIJA ZA EKONOMSKU SARADNJU

Na Brdu kod Kranja, 19. i 20. juna 2014. godine, održaće se Peto zasedanje Mešovite komisije za ekonomsku saradnju R. Srbije i R. Slovenije.Treći neformalni sastanak ministara unutrašnjih poslova "Brdo Proces" na Brdu kod Kranja

Dana 02.  i  03. juna o.g, održan je neformalni susret ministra unutrašnjih poslova zemalja bivše Jugoslavije na Brdu kod Kranja. Na neformalnom sastanku učestvovali su ministri i drugi zvaničnici ministarstva unutršnjih poslova Austrije, Albanije, BiH, Crne Gore, Makedonije i Srbije.

Delegaciju Ministarstva Republike Srbije predvodio je državni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije Aleksandar Nikolić.

 Izložba "Solunski front u objektivu ratnog slikara i fotografa Dragoljuba Pavlovića" otvorena u Kopru

Izložba valjevskog muzeja  "Solunski front u objektivu ratnog slikara i fotografa Dragoljuba Pavlovića", koju čine fotografije prvog srpskog ratnog fotoreportera i slikara Dragoljuba Pavlovića, otvorena je u Kopru, 20. maja 2014. godine.

Izložbu je otvorio ambasador Republike Srbije u Republici Sloveniji Aleksandar Radovanović, a srpsko kulturno umetničko društvo iz Kopra "Kolo" izvelo je prigodan program povodom svečanog otvaranja.STOPIMO SKUPAJ (NASTUPIMO ZAJEDNO) HUMANITARNI KONCERT U MARIBORU

U sredu, 11. juna o.g, u 20,00 časova, na velikoj sceni SNG u Mariboru, biće organizovana humanitarna muzičko-pesnička predstava za žrtve polava u BiH, Srbiji i Hrvatskoj. Akciju Stopimo skupaj (Nastupimo zajedno) direktno će prenositi RTV Slovenija, radio stanice i internet mediji.

Na koncertu nastupaće Svetlana Makarovič, Boris A. Novak, Feri Lainšček, Esad Babačič, Ahmed Burić, Dado Topić, Oto Pestner, Sabina Cvilak, Zoran Simjanović, Tanja Bošković, Tanja Ribič, Branko Đurić, Vlado Kreslin, Lidija Kodrič, Zoran Predin, Tokac, Jure Ivanušič, Bilbi, Ana Bezjak, Vesna Zornik,Mirjana Šijinović, Sebastjan Duh, Pliš, Aphra Tesla,  mladi pevači GBŠ AMŠ, A-Kamela, Igor Bezget, Tadej Kampal,Grega Kozar, Matej Horvat, Branimir Vulić, Nikola Nikolić, Zoran Furtula, Dževad Bečić, Dejan Berden, Miloš Radovanović, Saša Jovičić, Anamarija Radovanovič, Abraham Quinones i drugi.HUMANITARNI KONCERT U LJUBLJANI ZA ŽRTVE POPLAVA NA BALKANU

U Ljubljani 03. juna o.g, u organizaciji Gradske opštine Ljubljana, održan je humanitarni koncert "Preplavimo trg za pomoć žrtvama nedavnih katastrofalnih poplava u Srbiji, BiH i Hrvatskoj". Istovremeno je Crveni krst Slovenije prikupljo pomoć u  vodi, hrani i odeći koju su građani donosili.

 


Opširnije...
Obaveštenje o opremi i sredstvima potrebnim za sanaciju štete nastale od nedavnih popolava u R. Srbiji

Ambasada Republike Srbije u Ljubljani obaveštava sve zainteresovane donatore humanitarne pomoći da su za sanaciju štete izazvane poplavama u R. Srbiji potrebna sledeća oprema i sredstva:

-terenska vozila

-sušilice

-agregati

-potapajuće mujne pumpe

-pupme velikog kapaciteta (preko100 l/s)

-motorne leđne prskalice za dezinfekciju

-vodonepropustiva obuća (ribarske čizme)

-40 pumpi kapaciteta 50-116,6 m3/min (3.000-7.000m3h) s visinom dizanja/napora N=80m.

 

Ambasada takođe obaveštava da je prestala potreba za spasilačkim timovima i timovima sa pumpama velikog kapaciteta.Elmentarne nepogode u R. Srbiji

U okviru Ministarstva spoljnih poslova formiran je krizni štab sa zadatkom da koordinira aktivnosti vezane za prikupljanje pomoći i donacija iz inostranstva.

Članovi kriznog štaba mogu se kontaktirati na broj telefona +381 66-8066-224 ili putem E-mail adrese: kriznistab@mfa.rsHUMANITARNI KONCERT ZORANA PREDINA U LJUBLJANI

U utorak 27. maja o.g, u 19,00 časova u Kulturno-pastoralnom domu kod Srpske pravoslavne crkve "Sv. Ćirilo i Metodije" u Ljubljani, održan je humanitarni koncert  Zorana Predina, koji je posvećen nastradalima u poplavama. Sakupljene donacije uplaćene su na namenski račun Ambasade.Pomenuti koncert je organizovala Ambasada R. Srbije u Ljubljani.


Opširnije...
Obaveštenje Uprave za veterinu u vezi sa prikupljanjem humanitarne pmoći

 U vezi doniranja namirnica za ishranu ljudi životinjskog porekla, hrane za životinje i lekove za životinje za koje je potreban pregled na državnoj granici od strane veterinarske inspekcije, ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine – Uprava za veterinu R. Srbije, obaveštava:

- spisak graničnih prelaza na kojima se vrši veterinarska kontrola -    http://www.vet.minpolj.gov.rs/srb/mapa-prelaza ;
- ukoliko je moguće, potrebno je obezbediti veterinarski sertifikat ili potvrdu da je pošiljka bez ograničenja upotrebljiva za ishranu ljudi od nadležnih organa zemlje iz koje se isporučuje pošiljka, radi ubrzanja isporuke krajnjem korisniku;
- ukazati da pakovanje proizvoda ne bude otvoreno ili oštećeno;
- sugerisati da se obrati pažnja na rok upotrebe;
- Uprava za veterinu moli da se prvenstveno prikuplja hrana u konzervama, jer ima duži rok trajanja i ne zahteva temparaturni režim čuvanja.


Opširnije...
Elementarne nepogode u RS - uvoz hrane

Ministarstvo poljoprivrede  R. Srbije obavestilo je da u cilju bržeg obavljanja fitosanitarne inspekcije na graničnim prelazima, prilikom slanja humanitarne pomoći u hrani, neophodno odvojeno pakovati hranu biljnog, a odvojeno životinjskog porekla i da treba precizirati kolika je težina hrane biljnog, a kolika hrana životinjskog porekla. Takođe obaveštavaju da fitosanitarna služba ne postoji na graničnom prelazu Kelebija i da vozače treba upućivati na granični prelaz Horgoš.Elemntarne nepogode u Srbiji- humanitarni SMS broj

Povodom izraženog interesa građana da li se slanjem SMS poruka na broj 1003 može donirati pomoć ugroženom stanovništvu u poplavljenim područjima R. Srbije, ukazujemo da se ovaj vid donacije može realizovati isključivo sa telefonskih brojeva koji pripadaju operaterima mobilne telefonije u Srbiji.

Obaveštavamo sve zainteresovane građane da mogu svoju donaciju uplatiti i preko SMS poruka. Slanjem SMS poruke POPLAVE na 1919, donira se 1 evro, a slanjem SMS poruke POPLAVE5, se donira 5 evra. Primalac donacije je Crveni krst R. Slovenije. Slanjem SMS poruke KARITAS5 na 1919, donira se 5 evra. Primalac ovih donacija je  Karitas R. Slovenije. Ovaj vid donacije odnosi se na Srbiju i BiH.INFORMACIJE O POPLAVAMA

Na naslovnoj strani sajta Ministarstava spoljnih poslova Republike Srbije:

http://www.mfa.rs/sr/index.php/vazno/poplave?long=cyr mogu se naći informacije o poplavama koje su nedavno zadesile našu zemlju. Sajt sadrži informacije koje se dnevno ažuriraju u kontaktu sa ostalim državnim službama i organima Republike Srbije.

Sredstva javnog informisanja radi bližih informacija o ovoj prirodnoj katastrofi mogu se obratiti Birou za saradnju sa medijima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije (biro@mup.gov.rs).PREVOZ HUMANITARNE POMOĆI

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture R. Srbije obavestilo je da je, zbog uvedenog vanrdenog stanja, prevoz humanitarne pomići za poplavljena područja izuzet iz režima multilateralnih i bilateralnih dozvola, i ta vozila će se u R. Srbiju propuštati bez međunarodnih dozvola i po ubrzanim postupku.OBAVEŠTENJE - Računi za donacije u EUR i USD

Povodom katastrofalnih poplava koje su zadesile Republiku Srbiju i prisilile nekoliko hiljada ljudi da napuste svoje domove R.Srbija uputila je apel za pomoć.

Novčana sredstva za pomoć i otklanjanje posledica poplava mogu se uplatiti na sledeće žiro račune:

- dinarski žiro račun - Otklanjanje posledica vanrednih okolnosti poplave, broj 840-3546721-89;

- devizni žiro račun 01-504619-100193230-000000-0000  - Ministarstvo finansija - Uprava za trezor, Beograd - namenski devizni račun za uplatu sredstava za otklanjanje posledica od poplava, IBAN kod: RS35908504619019323080, sa instrukcijama za uplatu u EUR i USD u daljem tekstu.

U okviru Ministarstva spoljnih poslova formiran je i Krizni štab, koga možete kontaktirati na broj telefona 066/806-60-20 ili putem e-mail adrese: kriznistab@mfa.rs

Uplate u evrima: (EUR):                                         značenje:

field 56a: DEUTDEFF                                          - korespondentska banka

field 57: /DE20500700100935930800            - broj računa korespondentske banke

NBSRRSBG                                                          - SWIFT

field 59: /RS35908504619019323080            - IBAN

MINISTARSTVO FINANSIJA - UPRAVA ZA TREZOR

 

Uplata u dolarima (USD):                                  značenje:

field 56a: BKTRUS33                                       - korespondentska banka

field 57: /04415465                                           - broj računa korespondentske banke

NBSRRSBG                                                       - SWIFT

field 59: /RS35908504619019323080         - IBAN

MINISTARSTVO FINANSIJA - UPRAVA ZA TREZOR

 HRVATSKA CARINA- Procedura otpreme humanitarne pomoći iz EU ka R. Srbiji

Na sajtu Uprave carine - Ministarstva finansija Republike Hrvatske objavljena je procedura otpreme humanitarne pomoći iz EU ka Republici Srbiji. Detaljnu proceduru otpreme humanitarne pomoći možete videti na sajtu Carine RH:

http://www.carina.hr/Novosti/Novosti.aspx?args=gHJf7ti%2fLCYaU%2beyJLxOwA%3d%3dNABAVKA HUMANITARNE POMOĆI NA TRŽIŠTU SRBIJE

Donatori koji žele da humanitarnu pomoć nabave na tržištu Republike Srbije, mogu da se obrate sledećim kontakt osobama u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije, koji će ih uputiti na proizvođače i distributere koji u tom trenutku raspolažu sa potrebnim artiklima:

Željko Rakić  (zeljko.rakic@mtt.gov.rs)

Vesna Novaković (vesna.novakovic@mtt.gov.rs)

Kontakt telefoni: + 381 11 3619-691, 3621-690, 3620-385, 3610-273.

 OBAVEŠTENJE

Obaveštavamo sve zainteresovane građane da mogu svoju donaciju uplatiti i preko SMS poruka. Slanjem SMS poruke POPLAVE na 1919, donira se 1 evro, a slanjem SMS poruke POPLAVE5, se donira 5 evra. Primalac donacije je Crveni krst R. Slovenije. Slanjem SMS poruke KARITAS5 na 1919, donira se 5 evra. Primalac ovih donacija je  Karitas R. Slovenije.KNJIGA ŽALOSTI U AMBASADI

Povodom smrti stradanja velikog broja građana u poplavama na teritoriji Republike Srbije, Vlada Republike Srbije je donela odluku o proglašenju trodnevne žalosti 21, 22 i 23. maja 2014. godine.

Tim, povodom, u Ambasadi Republike Srbije u Ljubljani će tokom ova tri dana biti otvorena Knjiga žalosti, svakog dana u periodu od 10,00 do 12,00 i 14,00 do 16,00 časova. VAŽNO OBAVEŠTENJE- Slobodan prolaz za prevoz humanitarne pomoći kroz Hrvatsku

Uprava hrvatskih autocesta d.o.o. donela je odluku o oslobađanju plaćanja putarina za vozila koja prevoze humanitarnu pomoć. Hrvatska autocesta d.o.o i Autocesta Rijeka Zagreb d.d. oslobodiće od plaćanja putarine sve organizacije i građane koji će prevoziti humanitarnu pomoć na ugrožena područja. Zbog evidencije besplatnih prolaza potrebno je dostaviti naziv organizacije ili ime i prezime, registarsku oznaku i tip vozila, kao i datum prelaska granice na e-mail adresu: info@hac-onc.hrDonacije u materijalnim dobrima

Crveni krst Republike Srbije je ponovo dostavio dopunu liste sa trenutno potrebnim stvarima:

-dušeci

- jorgani, ćebad

- posteljina

- kreveti na rasklapanje

- sredstva za higijenu (sapun, četkice i paste za zube, higijenski ulošci i dr)

- pelene za bebe i odrasle

- gumene čizme

- asepsol za dezinfekciju prihvatnih centara

- flaširana voda

- konzervirana hranaOslobađanje plaćanja putarina za vozila koja prenose humanitarnu pomoć u R. Srbiju

Obaveštavamo sve zainteresovane prevoznike da je  JP "Putevi Srbije" donelo odluku da su vozila kojima se prevozi humanitarna pomoć u R. Srbiju oslobuđena plaćanja putarina na auto-putevima u R. Srbiji, ukoliko prezentuju odgovarajući dokument da prevoze humanitarnu pomoć. Takođe ukoliko vozači prezentuju potvrdu izdatu u DKP R. Srbije da je u pitanju pošiljka humanitarnog karaktera. HITNO OBAVEŠTENJE o potrebnim lekovima i medicinskim sredstvima

Ministarsvo zdravlja R. Srbije dostavilo je informaciju o lekovima i medicinskim sredstvima, koji su ovog momenta najpotrebniji za nastradala područja u R. Srbiji.

Lekove i medicinska sredstva mogu donirati proizvođači, veledrogerije i individualni prodavci lekova (apoteke).

Spisak u prilogu:

 


Opširnije...
FINANSIJSKA HUMANITARNA POMOĆ ZA ŽRTVE POPLAVA U SRBIJI- BROJ NAMENSKOG RAČUNA

U cilju izbegavanja visokih bankarskih provizija i radi prikupljanja finansijske pomoći u lokalnoj valuti, otvoren je namenski račun Ambasade u Ljubljani, na koji će se primati donacije za saniranje posledica elemantarnih nepogoda u Republici Srbiji. 

Instukcije za uplate su sledeće:

Primalac: VELEPOSLANIŠTVO REPUBLIKE SRBIJE

Banka: ABANKA VIPA d.d.
Broj računa: SI56 0510 0801 3848 682

SWIFT: ABANSI2X

Obaveštavamo sve zainteresovane građane da mogu lično da izvrše  uplatu  u gotovini u Ambasadi RS u Ljubljani.

Dodatne informacije možete dobiti na broj telefona Ambasade 01 43 80 110. 

Ambasada se unapred svima zahvaljuje koji u ovim teškim trenucima žele da pomognu Srbiji. OTVOREN PAY PAL RAČUN ZA ŽRTVE POPLAVA

Vlada Republike Srbije saopštila je da je оd 18. maja moguća uplata humanitarne pomoći žrtvama polava u Srbiji putem PayPal servisa iz 193 zemlje regiona.

Račun pripada Ambasadi R. Srbije u Briselu, odakle se novac direktno prebacuje na račun Vlade Republike Srbije namenjen pomoći ugroženima od poplava.

Humanitarnu pomoć, preko PayPal servisa, moguće je uplatiti na adresi:

floodrelief.gov.rsPRIKUPLJANJE HUMANITARNE POMOĆI

Obaveštavamo sve zainteresovane građane da humanitarnu pomoć za ugroženo stanovništvo R. Srbije  mogu doneti u Pastoralni dom kod Srpske pravoslavne crkve "sv. Ćirilo i Metodije" u Ljubljani, u vremenu od 9,00 do 19,00 sati.

 

Prema informaciji Crvenog krsta R. Srbije u ovom trenutku u okviru humanitarne pomoći najpotrebnije je sledeće:

. posteljina

. kreveti na rasklapanje

. pelene za decu i odrasle

. čarape

. veš

. dečja odeća

. baterijske lampe

. baterije za baterijske lampe

. sredstva za higijenu (sapun, toaletni papir, papirni ubrisi, higijenski ulošci, četkice za zube, zubne paste...)

. Asepsol  oznake 5 P

. gumene čizme

 Pomoć za zbrinjavanje ugroženog stanovništva Republike Srbije

Obaveštavamo sve zainteresovane koji žele da pomognu u zbrinjavanju ugroženog stanovništva R. Srbije i saniranju posledica poplava, mogu to učiniti uplatom novčanih sredstava za pomoć na žiro-račune, koje je otvorila Vlada R. Srbije, i to:

- dinarski žiro-račun - otklanjanje posledica vanrednih okolnosti poplave, broj 840-3546721-89;

- devizni žiro-račun 01-504619-100193230-000000-0000 - Ministarstvo finansija - Uprava za trezor, Beograd - namenski devizni račun za uplatu sredstava za otklanjanje posledica od poplava, IBAN kod:

RS35908504619019323080, sa sledećim instrukcijama za uplatu u EUR i USD:

 

PAYMENT INSTRUCTIONS - EUR

SWIFT MESSAGE FIN 103

FIELD 32A: VALUE DATE - CURRENCY - AMOUNT

FIELD 50K: ORDERING CUSTOMER

FIELD 56A: DEUTDEFF

/INTERMEDIARY/

FIELD 57A: /DE20500700100935930800

/ACC. WITH BANK/ NBSRRSBG

FIELD 59: /RS35908504619019323080

(BENEFICIARY) MINISTARSTVO FINANSIJA UPRAVA ZA TREZOR

FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT

 

PAYMENT INSTRUCTIONS - USD

SWIFT MESSAGE FIN 103

FIELD 32A: VALUE DATE - CURRENCY - AMOUNT

FIELD 50K: ORDERING CUSTOMER

FIELD 56A: BKTRUS33

/INTERMEDIARY/

FIELD 57A: /04415465

/ACC. WITH BANK/ NBSRRSBG

FIELD 59: /RS35908504619019323080

(BENEFICIARY) MINISTARSTVO FINANSIJA UPRAVA ZA TREZOR

FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT

U okviru Ministarstva spoljnih poslova formiran je krizni štab sa zadatkom da koordinira aktivnosti vezane za prikupljanje pomoći i donacija iz inostranstva.

Članovi kriznog štaba mogu se kontaktirati na broj telefona +381 66-8066-224 ili putem E-mail adrese: kriznistab@mfa.rs

 Upućivanje jedinice za zaštitu i spasavanje iz R. Slovenije poplavljenim područjima Srbije

Vlada R. Slovenije na današnjoj sednici donela odluku o upućivanju jedinice za zaštitu i spasavanje u Srbiju radi pružanja neophodne pomoći poplavljenim područjima.

Pripadnike jedinice ispratio je ambasador Aleksandar Radovanović i zamenik generalnog direktora Uprave za zaštitu i spasavanje R. Slovenije Branko Drvodel, kao i mnogobrojne televizijske ekipe.

Ambasadar A. Radovanović je pozdravio sve pripadnike jedinice i zahvalio se narodu R. Slovenije na ukazanoj pomoći.


Opširnije...
Priredba povodom 7. godišnjice Srpskog kulturnog društva "Novo Mesto"

Srpsko kulturno društvo "Novo Mesto" povodom 7. godišnjice svog postojanja i rada 10. maja 2014. godine, organizovalo je priredbu u Kulturnom centru "Jnaz Trdine", koje broji oko 300 članova i neguje srpsku kulturu, tradiciju i običaje kroz više sekcija (folklornu, pevačku, dramsku, muzičku i sportsku).


Opširnije...
FUDBALSKI MEČ ZA VODU (AQUA MATCH)

Obaveštavamo da će se u subotu, 31. maja 2014. godine, u 12:00 časova, održati humanitarna utakmica u malom fudbalu između ekipa koje će činiti strane diplomate u Republici Sloveniji, s jedne strane, i američki marinci, s druge strane. Svoj doprinos meču daće i zaposleni u Ambasadi Republike Srbije u Ljubljani.


Opširnije...
Obeležavanje Dana pobede nad fašizmom u Drugom svetskom ratu

Predstavnik Ambasade Srbije u Ljubljani, konzul Slaviša Tomić, 09.05.2014. položio je venac na vojnom memorijalu NOB u Žužemberku. Događaju je prisustvovala i Ljubica Šenica, predsednica Saveza boraca NOB Žužemberk.


Opširnije...
VAŽNO OBAVEŠTENJE

Obaveštavamo da  Ambasada RS u Ljubljani neće raditi  1.  i  2. maja  2014. godine.Састанак генералног секретара МСП РС Марка Благојевића са представницима српске националне заједнице

У суботу, 12. априла о.г,  у просторијама Амбасаде у Љубљни, одржан састанак генералног секретара МСП Републике Србије Марка Благојевића са представницима српске националне заједнице  и представником СПЦ у Словенији. 

На састанку  су  разматрани   проблеми српске националне заједнице у Словенији везани за признање стауса  националне мањине, као и проблем "избрисаних" грађана. Састанку су  присуствовали амбасадор Александар Радовановић, шеф кабинета МСП Владимир Марић, помоћник генералног секретара МСП Милица Босанац, као и конзули Стана Кончаревић и Славиша Томић.


Opširnije...
Састанак генералних секретара МСП Р Србије и МИП Р Словеније

У петак, 11. априла o.г,  у Љубљани одржан je састанак генералног секретара Министарства спољних послова Републике Србије Марка Благојевића и генералног секретара Министарства за иностране послове Републике Словеније Томажа Кунстеља на тему спровођења Анекса Б Споразума о питањима сукцесије, који се односи на питања расподеле дипломатске и конзуларне имовине бивше СФРЈ у иностранству.

 


Opširnije...
44. Festival slovenačke drame u Kranju, 27.3-6.4. o.g.

U Prešernovom pozorištu u Kranju, održao se Festival slovenačke drame. U sklopu programa realizovane su brojne kulturne manifestacije (pozorišne predstave, promocija knjige, prezentacija nagrađenih drama i dr).

Na pomenutom festivalu, izvedena je predstava Narodnog pozorišta "Toša Jovanović" iz Zrenjanina, pod nazivom "Sutra će biti bolje" slovenačkog autora Evalda Flisara.

 


Opširnije...
Poseta opštini Celje

U petak, 21. marta o.g, predstavnici Ambasade posetili opštinu Celje. Tom prilikom posetili gimnaziju "Celje-Centar", koja od 2011. godine, sarađuje sa gimnazijom iz Kruševca na relaciji projekta iz oblasti ekologije "Loči me - to je za te !" (izdvoji me -to je za tebe!). Projekat je nastavak ranije saradnje Gimnazije "Celje-Centar" i kruševačke Gimnazije, koji je finansirala EU iz svojih namenski fondova i podrazumeva partnersko učešće srpske i slovenačke strane.


Opširnije...
Obeležavanje desetogodišnjice pogroma Srba na KiM

Povodom obeležavanja 10-godišnjice pogroma Srba na Kosovu i Metohiji, u  hramu "Sv. Ćirilo i Metodije" u Ljubljani održan je 19. marta 2014. godine u 18:00 časova, parastos žrtvama pogroma.

 


Opširnije...
Polaganje venca na grob kompozitora Davorina Jenka

U sredu, 26. februara 2014. godine, u 10,00 časova, povodom obeležavanja 100-godišnjice od smrti Davorina Jenka u ime Republike  Srbije venac na njegov grob položio je ambasador Aleksandar Radovanović, na groblju "Žale"u Ljubljani.

Ovim činom odao je počast velikom kompozitorui time se pridružio aktivnostima u R. Srbiji i R. Sloveniji u godini obeležavanja100-godišnjice njegove smrti.


Opširnije...
Poseta zamenika direktora Kancelarije za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu A. Vlajkovića R. Sloveniji

Zamenik direktora Kancelarije za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu Aleksandar Vlajković boravio je od 13. do 16. februara 2014. godine u R. Sloveniji.Tokom boravka u Republici Sloveniji imao je razgovore u Kancelariji Vlade R. Slovenije, Javnom skladu za kulturne delatnosti, sa gradonačelnikom Ljubljane i Bleda, kao i sastanak sa predstavnicima srpske zajednice u Ambasadi u Ljubljani.

Takođe, tokom boravka A. Vlajković je posetio Srpsku pravoslavnu crkvu "Sv. Ćirilo i Metodije" u Ljubljani, Osnovnu školu "Livade", Akademsko kultrno umetničko društvo "Kolo" i Srpsku pravoslavnu crkvu u Kopru, Gradski muzej u Ljubljani, Biblioteku  kulturnog društva "Mihailo Pupin" i Kulturno umetničko društvo "Mladost " u Ljubljani.


Opširnije...
Koncert Stefana Milenkovića u Ljubljani

U subotu 15. februara o.g, u centru urbane kulture "Kino Šiška" u Ljubljani, održan koncert pod nazivom "Tango Kompas". Na koncertu su učestvovali Stefan Milenković, svetski priznat srpski violinista, Marko Hatlak, svestrani slovenački koncertni harmonikaš, pianista Marko Črnčec i kontrabasista Luka Herman Gaiser.

Sveukupnom doživljaju  tanga doprineli su gošća Ana Bizjak kao vokal i plesni par Blaž Bertonecelj i Andreja Podlogar. Koncertu je prisustvovao kao gost i ambasador Aleksandar Radovanović.

 


Opširnije...
Koncert Kulturnog umetničkog društva "Mladost" u Ljubljani

Dana 15. februara o.g, Kulturno umetničko društvo "Mladost" iz Ljubljane održalo je u Centru kulture "Španskih boraca" u Ljubljani "Veliki samostalni godišnji koncert". Na održanom koncertu KUD "Mladost", koje broji oko dvestotine izvođača, predsrtavilo se sa plesnim i pevačkim skupinama svih uzrasta, od najmlađih "cicibana" do  najstarijih "veterana".

 


Opširnije...
VAŽNO OBAVEŠTENJE

Obaveštavamo da  Ambasada neće raditi u ponedeljak 17. februara 2014. godine.

 Servis "Virtuelni matičar za dijasporu"

Kancelarija za saradnju sa dijasporom u Nišu, Regionalna razvojna agencija "JUG" i Uprava za građanska stanja i opšte poslove Grada Niša pokrenuli su servis "Virtuelni matičar za dijasporu" - jednostavan, brz, efikasan i uslužan način naručivanja i plaćanja dokumenata iz inostranstva, koji je pokrenut iz Niša, po prvi put u Srbiji doprinosi jačanju veza između dijaspore i matice, odnosno srpskog rasejanja i lokalnih samouprava.

Iz bilo koje tačke na svetu, putem interneta je moguće naručiti izvod iz matične knjige rođenih, izvod iz matične knjige venčanih, izvod iz matične knjige umrlih i knjige državljana. Izvodi se dostavljaju poštom na navedenu adresu u roku od 15 dana od datuma plaćanja Visa, Master ili Maestro karticom.

Sve informacije u vezi sa servisom "Virtuelni matičar  može se dobiti putem formulara objavljenog na sajtu Kancelarije za saradnju www.dijasporanis.com   (rok za odgovor je 48 sati), ili pozivanjem Gradskog pozivnog centra + 381 18 505 505 (radno vreme je od 7:30 do 20:00 sati, subotom od 7:30 do 14:00, UTC+01:00), kao i baner servis "Virtuelni matičar za dijasporu" link je; htp://www.eservis.ni.rs/dijasporaweb/iface.aspx

 

 Izložba " Solunski front u objektivu ratnog slikara i fotografa Dragoljuba Pavlovića" u Ljubljani

U Ambasadi Republike Srbije u Ljubljani 14. februara o.g, otvorena je izložba Narodnog muzeja Valjevo "Solunski front u objektivu ratnog slikara i fotografa Dragoljuba Pavlovića". Izložbu čini ukupno 22 panoa na kojima su predstavljeni radovi pomenutog fotografa koji kroz svoj objektiv lično svedočio o našoj istoriji. Na izložbi su predstavljene fotografije i dokumenti, na kojima su pretežno zastupljene teme o istorijskim ličnostima poput srpskog kralja Petra i princa Aleksandra, grčkog kralja Konstantina, generala srpske vojske, kao i pejzaži i bojna polja na Solunskom frontu.

Izložbu je otvorio zamenik direktora Kancelarije za dijasporu i Srbe u regionu R. Srbije Aleksandar Vlajković, pozdravni govor je održao ambasador Aleksandar Radovanović.


Opširnije...
Prijem povodom Dana Državnosti R. Srbije

Ambasada R. Srbije u Ljubljani, 13, februara o.g, organizovala je prijem povodom Sretenja- Dana Državnosti R. Srbije.

Obraćajući se gostima, ambasador Aleksandar Radovanović se osvrnuo na dobre i svestrane bilateralne odnose Slovenije i Srbije, te se založio za njihovo dalje unapređivanje. Istakao je i početak pregovora sa EU, te ukazao na položaj srpske zajednice u R. Sloveniji, kao i da će R. Srbija, kao matična država, nastaviti da poklanja posebnu pažnju njihovom položaju i ostvararivanju kolektivnih prava - na način i u obimu koji imaju pripadnici slovenačke nacionalne manjine u Srbiji.

Prijemu je prisustvovalo više od 300 zvanica iz institucija zemlje prijema, kulturnog i javnog života i diplomatskog kora, kao i predstavnici Srpske pravoslavne crkve i srpskih udruženja u Sloveniji.


Opširnije...
Izložba "Vekovi Beograda IX -XX" u Mariboru

Pokrajinski arhiv Maribora u saradnji sa Arhivom Beograda, otvorio je 11. februara 2014. godine izložbu pod nazivom "Vekovi Beograda IX-XX" u prostorijama Muzeja narodnog oslobođenja. Ista postavka pomenute izložbe je bila izložena  u Kopru i  Ljubljani.

Izložbu je otvorio gradonačelnik Maribora dr. Andrej Fištravec. Prisutnima se obratio direktor Istoriskog arhiva Beograda Dragan Gačić, direktor Pokrajinskog arhiva Maribor Ivan Fras, direktor muzeja narodnog oslobođenja Aleksandra Berberih Slana.

Ispred Ambasade otvaranju prisustvovali konzul Stana Končarević i Slaviša Tomić. Ceo ovaj događaj obogaćen je spletom narodnih igara iz različitih krajeva Srbije, u izvođenju najmlađih članova Srpskog kulturnog društva Maribor.


Opširnije...
VAŽNO OBAVEŠTENJE POVODOM PARLAMENTARNIH IZBORA U R. SRBIJI

 

Glasanje u inostranstvu

Obaveštavamo sve državljane Republike Srbije  sa boravkom u Republici Sloveniji, koji žele da na predstojećim parlamentarnim izborima glasaju u Ambasadi Republike Srbije u Ljubljani, da mogu podneti zahtev da se upišu na poseban izvod iz biračkog spiska za glasače koji borave u inostranstvu. Zahtevi će se primati do  22. februara 2014. godine. Ambasada će zahteve dostaviti nadležnoj opštinskoj, odnosno gradskoj upravi po mestu prebivališta birača u zemlji.

VAŽNO: Zahtev da  se upišu u birački spisak u inostranstvu podnose svi, bez obzira da li su na prethodnim izborima bili upisani i glasali (zato što se ovaj podatak, na osnovu Zakona o jedinstvenom biračkom spisku, brisao iz biračkog spiska 30 dana po završetku prethodnih izbora).

Zahtev možete podneti lično, poštom ili elektronskim putem: faksom ili emailom. Važno je da zahtev bude potpisan (kada šaljete e-mailom potrebno je da skenirati potpisanu stranicu zahteva i prvu stranu pasoša).
Preuzmite obrazac zahteva za glasanje u inostranstvu: LINK

U inostranstvu mogu glasati birači koji su u Republici Srbiji već upisani u jedinstveni birački spisak! Proverite na internetu da li ste i gde upisani: LINK

Ukoliko niste upisani u jedinstveni birački spisak, osim zahteva da glasate u inostranstvu, morate podneti i zahtev da se upišete u jedinstveni birački spisak.
Preuzmite obrazac zahteva za upis u jedinstveni birački spisak: LINK

Uz zahteve morate priložiti važeći lični dokument izdat od nadležnog organa R. Srbije (pasoš, lična karta), kako bi se proverila tačnost podataka.

Faks: + 386 1 43 42 688 Email: embassy.ljubljana@mfa.rs

Adresa Ambasade R. Srbije u Ljubljani, Slomškova 1, 1000 Ljubljana

Sva dodatna obaveštenja možete dobiti na telefon  + 386  1 43 80 110
 


 
Obaveštenje za upis u birački spisak podatka o tome da će birač glasati u inostranstvu

Obaveštavaju se birači koji imaju boravište u inostranstvu da preko diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Srbije mogu, najkasnije pet dana pre dana zaključenja jedinstvenog biračkog spiska (22. februara 2014. godine), podneti zahtev da se u jedinstveni birački spisak upiše podatak da će na predstojećim izborima za narodne poslanike glasati u inostranstvu.

Zahtev za upis u jedinstveni birački spisak podatka o tome da će birač glasati u inostranstvu obavezno mora da sadrži sledeće podatke: ime, prezime i ime jednog roditelja birača; jedinstveni matični broj birača; opštinu, odnosno grad i adresu prebivališta birača u zemlji, kao i podatke o opštini, odnosno gradu i adresi boravišta u inostranstvu prema kojoj će birač glasati na predstojećim izborima.

Diplomatsko-konzularno predstavništvo Republike Srbije kome je podnet zahtev za upis u jedinstveni birački spisak podatka o tome da će birač glasati u inostranstvu dostavlja zahtev nadležnoj opštinskoj, odnosno gradskoj upravi po mestu prebivališta birača u zemlji.

Po donošenju rešenja da će birač na predstojećim izborima glasati prema mestu boravišta u inostranstvu i upisu tog podatka u jedinstveni birački spisak, birač se ne upisuje u izvod iz jedinstvenog biračkog spiska po mestu prebivališta u zemlji, odnosno upisuje se u izvod iz jedinstvenog biračkog spiska prema mestu boravišta u inostranstvu.

Ukazuje se da se podatak o tome da će birač glasati u inostranstvu može upisati u jedinstveni birački spisak samo za lice koje je već upisano u jedinstveni birački spisak. U slučaju da lice koje ima biračko pravo nije upisano u jedinstveni birački spisak za odlučivanje po zahtevu za upis podatka o tome da će birač glasati u inostranstvu, neophodno je prethodno sprovesti postupak upisa u jedinstveni birački spisak. Zahtev za upis u jedinstveni birački spisak, istovremeno sa zahtevom za upis podatka da će birač glasati u inostranstvu, podnosi se diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije koje oba zahteva dostavlja nadležnoj opštinskoj, odnosno gradskoj upravi prema poslednjem prebivalištu podnosioca zahteva pre odlaska u inostranstvo, odnosno poslednjem prebivalištu jednog od njegovih roditelja.

Takođe, obaveštavaju se birači koji imaju boravište u inostranstvu da mogu preko diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Srbije podneti opštinskoj, odnosno gradskoj upravi po mestu njihovog prebivališta u zemlji zahtev za davanje obaveštenja o podacima koji su o njima upisani u jedinstveni birački spisak.

Uvid u jedinstveni birački spisak može se izvršiti i elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarstva pravde i državne uprave – www.mpravde.gov.rs, unošenjem podatka o jedinstvenom matičnom broju građana.

 

 Servis za brze odgovore - pitanja dijaspore

Obaveštavamo da je Kancelarija za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu osnovala Servis za brze odgovore sa namerom da pruži pomoć u procesu dobijanja odgovora na pitanja dijaspore i Srba u regionu koja su u nadležnosti državnih organa (lična dokumenta, državljanstvo, statusna pitanja, pitanja svojine, dopunske škole i druga prosvetna pitanja).

Pitanja se mogu postaviti elektronskim putem (sajt Kancelarije: www.dijaspora.gov.rs), putem telefona  + 381 11 3202 937 i ličnim dostavljanjem  u prijemno odeljenje Servisa, na adresi  Vasina 20, 1000 Beograd, radnim danom od 09,00 do 16,00 časova.Stručna praksa u Ministarstvu spoljnih poslova i DKP-ima Republike Srbije

U skladu sa nastojanjima da se unapredi stručno usavršavanje strudenata i postdiplomaca Republike Srbije, usvojen  je novi Pravilnik, kojim se uređuju uslovi i okvir za obavljanje stručne prakse u zemlji i inostranstvu pod okriljem Ministarstva spoljnih poslova. Stručna praksa je deo Posebnog programa stručnog usavršavanja i osposobljavanja i sprovodi se  prema potrebama i mogućnostima Ministarstva spoljnih poslova, shodno predlozima organizacionih jedinica i diplomatsko-konzularnih predstavništva R. Srbije, i podrazumeva neposredno upoznavanje sa poslovima  iz delokruga Ministarstva i državne uprave.


Opširnije...
Sajam turizma Alpe Adria u Ljubljani

U sredu 29. januara 2014. godine, u Gospodarskom rastavišću u Ljubljani, otvoren je sajam turizma Alpe Adria, koji će trajati do 01. februara o.g.  Na sajmu učestvuju pored Turističke organizacije Srbije i turističke organicacije Beograda, Zlatibora, Kragujevca, Čačka, Vojvodine, Novog Sada, Žablja, Apatina, Vršca, Šida i Iriga, kao i dobitnik nagrade "Turistički cvet" domaćinstvo "Golijski konaci" iz Ivanjice.

 

 

 


Opširnije...
Proslava Savindana u Ljubljani

Povodom obeležavanja dana Svetog Save u Srpskoj pravoslavnoj crkvi "Sveti Kirilo i Metodije" u Ljubljani, 26. januara o.g, održano je bogosluženje. Svetu liturgiju služio je Njegovo Visokopreosveštenstvo Mitropolit zagrebačko-ljubljaniski i cele Italije gospodin Jovan (Pavlović) uz sasluživanje sveštenstva crkve.


Opširnije...
Učešće Turističke organizacije Beograda na Kongresnoj berzi CONVENTA u Ljubljani

Povodom učešća Turističke organizacije Beograda na Kongresnoj berzi CONVENTA 2014 i predstojećeg sajma turizma Alpe Adria, u sredu 22. januara o.g, u prostorijama ambasade R. Srbije u Ljubljani, održana je konferencija za medije.

Konferenciji su prisustvovali više od 20 predstavnika medija iz oblasti turizma iz Slovenije. Prisutnima se obratio ambasador Aleksandar Radovanović koji je naveo da su odnosi između dve zemlje veoma dobri što se odražava i na oblast turizma.

 


Opširnije...
Proslava Božića u Sloveniji

U svim hramovima Srpske pravoslavne crkve u Sloveniji (Mitropologija zahrebačko-ljubljanska) obeleženo je Badnje veče i Božić.

Božićni praznici obeleženi su i u Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj opštini  u Ljubljani. Liturgiju u Hramu Sv. "Ćirila i Metodija" u Ljubljani služio je starešina crkve jerej Aleksandar Obradović. Službi je prisustvovao značajan broj vernika, uključujući i optpravnika poslova Ambasade RS u Ljubljani R. Stefanovića, konzula S. Končarević, kao i druge članove kolektiva.


Opširnije...
Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata u oblasti međunarodne saradnje za 2014 godinu

Obaveštavamo vas da je Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije raspisalo konkurs za projekte prevođenja reprezentativnih dela srpske knjizevnosti na strane jezike  i kulturne delatnosti Srba u inostranstvu. Konkurs je namenjen stranim izdavačima odnosno ustanovama, umetničkim i drugim udruženjima i organizacijama-pravnim licima zainteresovanim za srpsku književnost i kulturu i biće otvoren do 21. marta 2014. godine. Sve dodatne informacije možete dobiti na sajtu Ministarstva kulture i informisanja www.kultura.gov.rs


Opširnije...
VAŽNO OBAVEŠTENJE

Dana 1, 2. i 7  januara  2014. godine, Konzularno odeljenje u Ambasadi R. Srbije u Ljubljani neće raditi sa strankama.Promotivni let " Air Serbia" na liniji Beograd-Ljubljana

U ponedeljak, 10. decembra 2013. godine, na Međunarodnom aerodromu "Jože Pučnik" u Ljubljani, održana je  manifestacija povodom promiotivnog leta "Air Serbia" na liniji Beograd-Ljubljana, kojoj je prisustvovao ambasador Aleksandar Radovanović. Ovim prvim letom (avionom "Erbas A319 Novak Đoković") nacionalni avioprevoznik R. Srbije uveo je direktnu liniju za Ljubljanu.


Opširnije...
Sastanak predstavnika srpske zajednice u Ambasadi R. Srbije u Ljubljani

U prostorijama Ambasade R. Srbije u Ljubljani 06. decembra 2013. godine, održan sastanak ambasadora A. Radovanovića sa predstavnicima srpske zajednice. Tema razgovora na sastanku je bila položaj srpske nacionalne zajdenice u R. Sloveniji.


Opširnije...
Poseta predsenika Odbora NS za dijasporu i Srbe u regionu Aleksandra Čotrića R. Sloveniji

Predsednik Odbora Narodne Skupštine za dijasporu i Srbe u regionu Aleksandar Čotrić, boravio od 05. do 06. decembra u R. Sloveniji. Tokom boravka u Republici Sloveniji imao je razgovore u kabionetu  predsednika Vlade R. Slovenije, Ministarstvu kulture i Javnom skladu za kulturne delatnosti  R. Slovenije.


Opširnije...
Folklorna menifestacija "Muzikom i igrom do Balkana" u Kopru

Akademsko kulturno-umetničko društvo "KOLO" iz Kopra 24. novembra o.g, održalo je u koparskom pozorištu, četvrti međunarodni festival pod nazivom "Muzikom i igrom do Blakana". 


Opširnije...
Poseta opštini Velenje

U utorak, 19. novembra o.g, ambasador Aleksandar Radovanović je posetio opštinu Velenje. Tokom posete ambasador  je primljen od strane gradonačelnika Velenja Bojana Kontiča, posetio je Osnovnu školu "Gustav Šilih", Srpsko kuilturno društvo "Dr Mladen Stojanović" i  kompaniju "Gorenje". 


Opširnije...
Međunarodni dobrotvorni Bazar 2013

U subotu, 30. novembra o.g, u Gospodarskom rastavišću u Hali A  održan 20. Međunarodni humanitarni diplomatski bazar u organizaciji Međunarodne asocijacije žena Slovenije "SILA". Ambasada R. Srbije u Ljubljani pripremila je nacionalni štand Republike Srbije, na kojem su izloženi proizvodi proizvedeni u našoj zemlji.


Opširnije...
Međunarodna dečja manifestacija KUD "Mladost"

U petak, 15. novembra o.g, u Ljubljani u Duhovnom centru, održana je "Sedma međunarodna dečja folklorijada" u izvođenju Kulturnog umetničkog društva "Mladost" iz Ljubljane. U sklopu pomenutog programa nastupali su najmalađi članovi društva "Mladost" i zajedno sa vršnjacima iz drugih društava predstavili kroz narodne igre i pesme najpoznatije krajeve Srbije.


Opširnije...
Promocija knjige Bojana Bosiljčića "Đavolji kolosek" (Vražje tirnice)

U sredu, 20. novembra o.g, u 19, časova u prostorijama Javnog sklada R. Slovenije u Ljubljani,  promovisana je knjiga "Đavolji kolosek" (Vražje tirnice) autora Bojana Bosiljčića. Roman je izašao u izdanju pomenutog Javnog sklada, a prevela na slovenački jezik prevodilac Milena Đokić.


Opširnije...
Obeležavanje Dana primirja u Prvom svetskom ratu

U ponedeljak, 11. novembra o.g, u 11, 00 časova, povodom obeležavanja Dana primirja u Prvom svetskom ratu, konzul u Ambasadi R. Srbije u Ljubljani Stana Končarević, položila je lovorov venac kod Spomen-kosturnice ratnika stradalih u Prvom svetskom ratu, na groblju "Žale" u Ljubljani, u znak pijeteta prema stradalim sunarodnicima.


Opširnije...
Predstava Pevaj, brate 2 deo u Cankarjevom domu

U četvrtak, 05. decembra  o.g sa početkom u 20, časova u Cankarjevom domu u Ljubljani, održaće se pozorišna urnebesna muzička komedija pod nazivom "Pevaj brate 2 deo", autora dela Stevana Koprivice. U pomenutoj predstavi učestvuju Andrija Milošević, Milan Kalinić i Milan Vasić. Cena ulaznice je 17 evra za parter, a za balkon 14 evra. Za rezervacije karata može te se javiti na blagajni Cankarjevog doma ili na sajt www.cd-cc.si

 Studijska poseta predstavnika MUP R. Srbije – Saobraćajne policije Sloveniji (21.- 25. oktobar 2013.godine)

U okviru bilateralne razvojne pomoći, koju Republika Slovenija pruža Republici Srbiji, od 21. do 25. oktobra realizovala se studijska poseta predstavnika MUP R. Srbije – Saobraćajne policije. 


Opširnije...
Okrugli sto pod nazivom "Ko su narodne manjine u Republici Sloveniji?

Savez Saveza kulturnih društava konstitutivnih naroda bivše SFRJ - EXYUMAK, obeležio je 24.10.2013. godine u Cankarjevom domu desetogodišnjicu osnivanja Manjinske koordinacije kulturnih društava Albanaca, Bošnjaka, Crnogoraca, Hrvata, Makedonaca i Srba u Republici Sloveniji.


Opširnije...
Saradnja između srpskih i slovenačkih ski centara

U sredu, 23.oktobra o.g u Ljubljani, Javno preduzeće "Skijalište Srbije" sa  Komorom planinskih centara Slovenije (GZS) i udruženjem Slovenačkih žičničara (GIZ) potpisalo je ugovor o početku saradnje slovenačkih i srpskih ski centara čiji je cilj promocija srpskih skijališta na slovenačkom tržištu. Pomenutom potpisivanju prisustvovao je ambasador R. Srbije u Sloveniji Aleksandar Radovanović.


Opširnije...
Poseta ministra poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede RS Dragana Glamočića R. Sloveniji

U Sloveniji od 07. do 09. novembra o.g, u radnoj poseti boravio je  ministar poljoprivrede, šumarsta i vodoprivrede R. Srbije Dragan Glamočić. Tokom radne posete ministar je zajedno sa ministarom poljoprvivrede i životne sredine R. Slovenije Dejanom Židanom prisustvovao sastanku Saveta za bezbednost hrane Slovenije, učestvovao u zasedanju Saveta Slovenije prema GMO, učestvovao u zasedanju Saveta za poljoprivredu i sela Slovenije, gde je članovima Saveta predočio srpske poljoprivredne kapacitete. Takođe, imao susret sa predstavnicima Komore poljoprivrednih i prehrambenih kompanija pri privrednoj komori R. Slovenije.


Opširnije...
Izložba "Slikara naivaca iz Kovačice" u Trebnju

U četvrtak, 24. oktobra o.g, u Galeriji umetnosti u Trebnju, otvorena je izložba "Slikara naivaca iz Kovačice". Izložbu čine 60 slika sa predstavljenih više od 20 slikara. Pored gostovanja u Mariboru i Ljubljani pomenuta izložba je svoje gostovanje preselila u Galeriju likovnih umetnika u Trebnjem.

 


Opširnije...
VAŽNO OBAVEŠTENJE

Dana 31.10 i 01.11. o.g. Konzularno odeljenje u Ambaasadi R. Srbije u Ljubljani neće raditi sa strankama.Dani srpske kulture u Kranju, 16-19 oktobra o.g

U kulturnom domu u Kranju, održani su  tradicionalni 9. "Dani srpske kulture" u izvođenju Srpskog kulturnog društva "Brdo" iz Kranja.  U sklopu programa realizovane su brojne kulturne manifestacije (književne tribine, koncerti, pozorišne predstave, folklorne priredbe i dr.).


Opširnije...
Komemorativna svečanost za pale borce u Drugom svetskom ratu u Žuženbergu

U subotu, 19. oktobra o.g, u Žuženbergu, održana je  komemoracija u znak sećanja na više od 2000 žrtava poginulih tokom Drugog svetskog rata u Suhoj Krajini, među kojima su bili i borci iz Srbije, BiH, Crne Gore,Hrvatske,Austrije,Italije,Litvanije, Mađarske i Rusije.

Na pomenutoj komemoraciji prisutnima se obratio predsednik Narodne sklupštine R. Slovenije, Janko Beber i gradonačelnik Žuženberga Franc Škufca.

Takođe, vence su položili delegacije Narodne skupštine R. Slovenije, general štaba Vojske R. SlovenijeGlavnog odbora Saveza boraca za očuvanje tekovina NOB Slovenije, boračke organizacije iz cele Slovenije, predsetavnici ambasade Rusije i Crne Gore i dr, kao i ispred Ambasade R. Srbije u Ljubljani venac je položila konzul Stana Končarević,


Opširnije...
VAŽNO OBAVEŠTENJE

Obaveštavamo da je Ambasada Republike Srbije u Ljubljani promenila e-mail adresu.

Nova e-mail adresa Ambasade je: embassy.ljubljana@mfa.rs

Nova e-mail adresa za Konzularno odeljenje Ambasade je: konzularno.ljubljana@mfa.rsGostovanje Gudačkog kvarteta Beogradske filharmonije

10. novembra 2013. godine, u Dvorani Slavka Ostrca Slovenske filharmonije u Ljubljani, gostovaće članovi Gudačkog kvarteta Beogradske filharmonije i solista Ognjen Popović, u okviru trećeg ciklusa pod nazivom "Klasika-Neskončno ljubljena". 


Opširnije...
Otvaranje izložbe Muzeja grada Beograda u Ptuju

U petak, 04. oktobra o.g, u Pokrajinskom muzeju u Ptuju otvorena je izložba iz zbirke grada Beograda "Život u glini", autora Bisenije Petrović i Miloša Spasića. Pomenuta izložba, koju je Muzej grada Beograda realizovao na poziv Gorenjskog muzeja iz Kranja, predstavlja reprezentativnu zbirku neolistike figuralne plastike i praktično prva umetnička dela sa teritorije Beograda. Nakon uspešnog i produženog gostovanja u Kranju, pomenuta izložba je preselila svoje gostovanje u Pokrajinski muzej u Ptuj.


Opširnije...
Održan koncert "Razigrana srca" u Novoj Gorici

U Kulturnom domu u Novoj Gorici, Srpsko kulturno društvo "Sloga" je 28. o.m, održalo svoj 10. tradicionalni koncert pod nazivom "Razigrana srca".

Na pomenutom koncertu nastupalisu gosti  iz Folklornih društava "Vipava", Kulturno umetničko društvo "Pontes Mostovi" iz Trsta, Kulturno društvo "Brdo" iz Kranja, Makedonsko društvo "Ohridski biseri" iz Nove Gorice, Srpsko kulturno prosvetno društvo "Sveti Sava" iz Kranja, Srpsko kulturno umetničko društvo "Vidovdan" iz Ljubljane, Srpsko kulturno društvo "Sloga" iz Nove Gorice i Ansambl igara i pesama "Đido" iz Bečeja.

 


Opširnije...
Sveobuhvatni sastanak ministara odbrane regiona

U Brdu kod Kranja od 01. do 03. oktobra o.g, održao se sveobuhvatni sastanak ministara odbrane regiona CRM. U okviru CRM održani su  sledeći sastanci:


Opširnije...
Treća Dunavska eRegion Konferencija (DeRC 2013)

 

23. septembra 2013. godine, u Ljubljani ambasador Aleksandar Radovanović zajedno sa ambasadorima Austrije, Slovačke i Mađarske, promovisao je Dunavsku strategiju na trećoj Dunavskoj konferenciji koja se održala u Privrednoj komori Slovenije.


Opširnije...
Slovenačka podrška srpskim opštinama kod investicionih projekata

 

U Vrnjačkoj Banji od 23. do 27 septembra o.g, na inicijativu Ambasade Republike Srbije u Ljubljani, održaće se obuka za predstavnike srpskih opština u oblasti upravljanja investicionim projektima koji su finansirani sredstvima EU, kao i svečano otvaranje projekta.


Opširnije...
Formiranje Saveta Vlade R. Slovenije za pitanja etničkih zajednica pripadnika naroda bivših SFRJ

 

Vlada Republike Slovenije na 20. redovnoj  sednici  20. avgusta o.g, donela Odluku o formiranju, sastavu, organizaciji i zadacima Saveta Vlade Republike Slovenije za pitanja etničkih zajednica pripadnika naroda bivše SFRJ u Sloveniji.

 


Opširnije...
Poseta državnog sekretara MUP R. Srbije Vanje Vukića Sloveniji

Državni sekretar MUP R. Srbije Vanja Vukić   je boravio  10. septembra o.g, u Ljubljani, kojom prilikom se susreo sa  ministrom unutrašnjih poslova R. Slovenije Gregorom Virantom. Razgovarano je o policijskoj saradnji između R. Srbije i R. Slovenije, problemima nelegalnih migracija, kao i evropskim integracijama Srbije.


Opširnije...
Bledski strateški forum - učešće savetnika predsednika Marka Đurića

Od 1. do 3. septembra o.g, na Bledu odvijao se VIII Bledski strateški forum sa naslovom "A Changing Europe in a Changing World". U okviru pomenutog skupa u panelu D ("EU i Zapadni Balkan: Ko je sledeći posle Hrvatske?") izlagao je Marko Đurić, savetnik predsednika Republike Srbije.Panelisti su diskutovali o aktualnoj situaciji na Zapadnom Balkanu, imajući u vidu evropsku perspektivu tog regiona.Doček košarkaške reprezentacije Republike Srbije - Eurobasket 2013

Dana 2. septembra o.g, ambasador Republike Srbije u Ljubljani Aleksandar Radovanović dočekao je košarkašku reprezentaciju Republike Srbije na Aerodromu Jožeta Pučnika Ljubljana, koja će učestvovati na Evropskom prvenstvu u košarci - EUROBASKET 2013 (4. do 22. septembar 2013.).

Ambasador je reprezentaciji tom prilikom poželeo puno uspeha na predstojećem takmičenju.


Opširnije...
Izložba „Slikara naivaca iz Kovačice"“ u Ljubljani, 10.08.2013.

U subotu 10. avgusta o.g, u Atriju ZRC u Ljubljani, svečano je otvorena slikarska izložba "Slikara naivaca iz Kovačice" pod kroviteljstvom Slovačke Ambasade u Ljubljani i organizacije Kulturnog društva "Mihajlo Pupin" iz Ljubljane.


Opširnije...
Koncert " NO BORDERS ORCHESTRA" na 61. Ljubljana festivalu

U sredu, 21.08.2013.godine održaće se koncert ''NO BORDERS ORCHESTRA''  na  61. LJUBLJANA FESTIVALU, sa početkom u 20.00 u Slovenačkoj Filharmoniji. Na programu će biti izvedene numere Sergeja Prokofjeva, Joaqina Rodriga, Richarda Wagnera kao i Zoltana Kadalya.
 


Opširnije...
Bledski strateški forum

Od 1. do 3. septembra o.g, na Bledu, održaće se VIII tradicionalni Bledski strateški forum. Pored velikog broja stranih zvaničnika učešće je potvrdio i ministar spoljnih poslova Republike Srbije Ivan Mrkić, koji će izlagati u okviru panela D   "EU i Zapadni Balkan-posle Hrvatske, ko je sledeći?"Predsednik R. Srbije Tomislav Nikolić u poseti Sloveniji

U četvratak,  25. jula o.g, u Brdu kod Kranja održan neformalni sastanak lidera regiona i Evropske unije, u okviru "Brdo procesa". Pored domaćina predsednika R. Slovenije Boruta Pahora i predsednika Hrvatske Ive Josipovića, učestvovali su  predsednik Republike Srbije Tomislav Nikolić, predsednik R. Makedonije Đorđe Ivanov, predsednik R. Albanije Bujar Nišani, predsedavajući Predsedništva BiH Željko Komšić, predsednik Filip Vujanović Crne Gopre i predsednik "Kosova" Atifete Jahjaga,  kao i predsednik Francuske F. Oland.


Opširnije...
Otvaranje izložbe Muzeja grada Beograda u Kranju

U četvrtak, 18. jula o.g, u gradskoj kući u Kranju otvorena je izložba iz zbirke Muzeja grada Beograda "Život u glini", autora Bisenije Petrović i Miloša Spasića. Pomenuta izložba, koju je Muzej grada Beograda realizovao na poziv Gorenjskog muzeja iz Kranja, predstavlja reprezentativnu zbirku neolitske figuralne plastike i praktično prva umetnička dela sa teritorije grada Beograda.


Opširnije...
Ambasada Srbije podržala akciju predsednika Pahora "Skupaj za skupno" ("Zajedno za opšte")

U subotu, 6. jula 2013. godine, u Ljubnom na Savinji, na inicijativu predsednika Republike Slovenije Boruta Pahora, u okviru projekta "Zajedno za opšte" ("Skupaj za skupno"), održana je radna akcija tokom koje su dobrovoljci iz diplomatskog kora obnovili igralište dečijeg vrtića u Ljubnom na Savinji.

 


Opširnije...
Izložba Istorijskog arhiva Beograda "Vekovi Beograda IX-XX" u Kopru

U prostorijama Pokrajinskog muzeja u Kopru 26. o.m, otvorena je izložba Istorijskog arhiva Beograda pod nazivom "Vekovi Beograda IX-XX". Izložbu čini ukupno 46 panoa raspoređenih u 15 tematskih celina, koji predstavljaju istoriju Beograda.


Opširnije...
Konkurs za stipendije projekta "Srbija za Srbe iz regiona"

U okviru projekta "Srbija za Srbe iz Regiona" Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS je raspisalo konkurs za školsku 2013/2014 godinu, za dodelu stipendije za sve zasinteresovane pripadnike srpske nacionalne zajednice iz država u regionu starsosti od 18 do 35 godine.

 


Opširnije...
Izložba međunarodne radionice za decu

U holu Pedijatriske klinike u Ljubljani 21. o.m,  otvorena je izložba Međunarodne radionice za decu pod nazivom " Osmeh- nacrtajmo osmeh deci ". Izložbu čine radovi učenika Osnovne škole "Globasnica" iz Murske Sobote, Osnovne škole "Kozara" iz Nove Gorice, radovi dece iz Pedijatriske bolnice iz Ljubljane i radovi dece iz Bolnice iz Murske Sobote.


Opširnije...
Verica Kalanović , ministar za reginalni razvoj i lokalnu samoupravu u poseti Sloveniji

Verica Kalanović, ministar regionalnog razvoja i lokalne samouprave Republike Srbije je boravila 31. maja o.g, u Ljubljani i tom prilikoim se susrela sa ministrom ekonomskog razvoja i tehnoligije Republike Slovenije Stankom Stepišnikom. Ministri su razgovarali o unapređenju bilateralne saradnje dve zemlje, kao i razmeni iskustava u oblasti regionalnog razvoja i korišćenja fondova EU. 


Opširnije...
Koncert najvećih zvezda Guče u Ljubljani

29. juna o.g, u 21,00 h u Ljubljani na Kongresnom trgu, održaće se koncert Najvećih zvezda Guče. Za sve dodatne informacije možete naći na sajtu www.ljubljanafestival.si      Obeležavanje 1700 Milanskog edikta

Vlada Republike Srbije i Organizacioni odbor kojim presedavaju predsednik RS Tomislav Nikolić i gospodin Njegova   svetost patrijah Irinej, odlučili su da ovaj znčajan jubilej obeleže sa nizom prigodnih manifestacija.


Opširnije...
Slavka Drašković, direktorka Kancelarije za dijasporu u poseti Sloveniji

Direktorka Kancelarije za dijsporu i Srbe u regionu boravila je 27. i 28. maja u Ljubljani, gde se sastala sa predstavnicima slovenačkih vlasti i srpskih kulturnih organizacija i društava.

 


Opširnije...
Drugi neformalni sastanak ministra unutrašnjih poslova " Brdo procesa"

U Brdu kod Kranja, 21. i 22. maja o.g, održan je drugi neformalni sastanak ministra unutrašnjih poslova "Brdo procesa"  Delgaciju Republike Srbije je predvodio¸državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova RS Vanja Vukić.


Opširnije...
9. sastanak Komiteta ministra Konvencije o policijskoj saradnji JIE PCC SEE

U Brdu kod Kranja, 21, maja o.g, u okviru albanskog predsedavanja, održan je 9. sastanak Komiteta ministra Konvencije o policijskoj saradnji u Jugoistočnoj Evropi (PCC SEE). Sastanku su prisustvovale sve strane ugovornice Konvencije  (Albanija, Austrija, BiH, Bugarska, Moldavija, Makedonija, Mađarska, Rumunija, Crna Gora, Slovenija i Srbija. Delegaciju Republike Srbije predvodio je državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova Vanja Vukić.


Opširnije...
Gostovanje Beogradske filharmonije u Ljubljani

U Ljubljani 26. maja o.g, u 19 i 30 časova u dvorani  Marjane Kozine u Slovenačkoj Filharmoniji, održan je koncert međunarodnog ciklusa "Pika-Točka-Tačka".


Opširnije...
Poseta opštini Jesenice

U Celju 10. maja o.g, ambasador Aleksandar Radovanović, prvi savetnik Rade Stefanović  i ekonomski savetnik Aleksandar Nikolić, posetili su opštinu Jesenice. Cilj posete je bio razgovor  na temu organizacije Evropskog prvenstva za seniore u košarci koje se održava u oktobru o.g, u Sloveniji, imajući u vidu da će reperezentacija R. Srbije igrati utakmice prve faze prvenstva u Jesenicama.


Opširnije...
11. Konferencija predsednika parlamenta JJI

12-13.maja o.g, u Brdu kod Kranja, u okviru Slovenačkog predsedavanja, održala se Jadransko-jonska inicijativa (JJI). Na konferenciji je učestvovala delegacija Narodne skupštine Republike Srbije, koju je predvodio Miodrag Popović, savetnik predsednika Narodne skupštine Republike Srbije u svojstvu specijalnog izaslanika predsednika Narodne skupštine Republike Srbije Nebojše Stefanovića.Bilateralne konsultacije u vezi sa presedavanjem OEBS

14. maja o.g, u Ljubljani održale se bilateralne konsultacije Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Ministarstva inostranih poslova Republike Slovenije na temu predstojećeg predsedavanja Republike Srbije i OEBS. Delegaciju Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije predvodila je pomoćnik ministra spoljnih poslova ambasador Roksanda Ninčić.Promocija knjige Vladimira Pištala "Tesla, portret među maskama"

U Ljubljani 21. maja o.g. u 19. časova u Izdavačkoj kući "Modrijan", odžala se promocija knjige "Tesla, portret među maskama" autora Vladimira Pištala. Roman je izašao u izdanju pomenute izdavačke kuće, a prevela na slovenački jezik Đurđa Strsoglavec.

                         


Opširnije...
Izložba srpskog pozorišnog stvaralaštva za decu u Ljubljani

U Narodnom muzeju u Ljubljani 24.aprila o.g, otvorena je izložba srpskog pozorišnog stvaralaštva za decu pod nazivom "Svetovi i junaci". Izložbu čini oko100 eksponata; lutke kostimi, skice, fotografije i rekviziti, koji su izloženi i svedoče o lutkarskim, dramskim pozorišnim ostvarenjima inspirisanim književnošću za decu i folklornim nasleđem celog sveta, a dela su umetnika iz Srbije i regiona.


Opširnije...
Sastanak ministara Foruma slovenskih kultura

U Brdu  kod Kranja , 10. aprila o.g, održan je Forum slovenskih kultura. Na sastanku su učestvovale skoro sve članice Foruma; BiH, Crna Gora, Makedonija, Bugarska, Slovenija, Ruska Federacija, Hrvatska, Srbija i Ukrajina, osim Belorusije. Sastanku su prisustvovali u svojstvu posmatrača predstavnici Poljske, Češka Republika i Slovačka.


Opširnije...
Izložba Istorijskog arhiva Beograda pod nazivom „Vekovi Beograda IX-XX“

U prostorijama Gradske kuće u Ljubljani 09.aprila o.g, otvorena je izložba Istorijskog arhiva Beograda pod nazivom „Vekovi Beograda IX-XX“. Izložbu čini ukupno 46 panoa raspoređenih u 15 tematskih celina, koji predstavljaju istoriju Beograda.


Opširnije...
Savet ministara kulture Jugoistočne Evrope (CoMoCoSEE)

U Brdu kod Kranja, 8. i 9. aprila 2013. godine, u okviru slovenačkog predsedavanja, održan je redovan godišnji sastanak Saveta ministara kulture Jugoistočne Evrope (CoMoCoSEE).


Opširnije...
Održana projekcija filma "Zločin bez kazne"

Ambasada RS u Ljubljani, 27. marta o.g, organizovala je projekciju filma »Zločin bez kazne« povodom obeležavanja devete godišnjice martovskog pogroma srpskog i nealbanskog stanovništva na Kosovu i Metohiji marta 2004. godine.


Opširnije...
Konsultacije u oblasti evropskih integracija

U Ljubljani, 21. marta 2013. godine, održane su bilateralne konsultacije u oblasti evropskih integracija između Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Ministarstva za inostrane poslove Republike Slovenije.


Opširnije...
Konferencija srpske medicinske dijaspore održaće se 16-18 maja 2013. u Beogradu, u Belom Dvoru

Ovu konferenciju organizuje Fondacija princeze Katarine i Lajflajn humanitarne organizacije u saradnji sa Ministartvom zdravlja RS, Medicinskim fakultetu u Beogradu, Srpskim lekarskim društvom, Svetskom zdravstvenom organizacijom i Medicinskim odborom Lajflajn humanitarne organizacije iz Čikaga. Cilj ove Konferencijje je umrežavanje medicinskog osoblja koji žive i rade u Srbiji i dijaspori. Sve dodatne informacije date su na sajtu http://www.serbiandiasporamedical.rs .Vesti
Poseta predsednice Narodne skupštine Republike Srbije Maje Gojković Republici Sloveniji, 02. i 03.07.2019.
Odluke o sufinansiranju projekata
Poseta polaznika Diplomatske akademije Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije, Ljubljana, 13-14.06.2019.
Svečanost u spomen palim borcima NOB na Cviblju u Žužemberku - polaganje venca
Realizacija projekta „Mlade ambasadorke“ u organizaciji Ministarstva inostranih poslova Republike Slovenije
Kоnkursi zа sufinаnsirаnjе prојеkаtа kојi svојim kvаlitеtоm dоprinоsе оčuvаnju i јаčаnju vеzа mаtičnе držаvе i diјаspоrе i mаtičnе držаvе i Srbа u rеgiоnu
Deseta konferencija srpske medicinske dijaspore, Beograd, 20-22. jun 2019. godine
Svečana akademija povodom 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve, Maribor, 26.01.2019.
Obaveštenje o ukidanju viza za ulazak u R. Srbiju za državljane Federacije Sv. Kits i Nevis i Republike Palau, nosioce svih vrsta pasoša
Kоnkurs zа finаnsirаnjе ili sufinаnsirаnjе prоjеkаtа u оblаsti kulturnih dеlаtnоsti Srbа u inоstrаnstvu u 2019. gоdini
Kоnkurs zа sufinаnsirаnjе prојеkаtа u оblаsti prеvоđеnjа rеprеzеntаtivnih dеlа srpskе knjižеvnоsti u inоstrаnstvu u 2019. gоdini
Sedmi novogodišnji koncet KPŠHD Vuk Karadžić iz Radovljice, Jesenice, 12.01.2019.
Projekcija filma "Srbija u velikom ratu", Ljubljana, 03.12.2018.
Održan 25. Diplomatski bazar u Ljubljani
Susret ambasadore Srbije u Slovenije Zorane Vlatković sa ministrom kulture Slovenije Dejanom Prešičekom
Obeležavanje primirja u Prvom svetskom ratu
OBAVEŠTENJE - neradni dan
OBAVEŠTENJE - ukidanje viza za državljane Antigva i Barbuda, Grenada, Komonvelt Dominika i Trinidad i Tobago
Ambasadorka Srbije u Sloveniji Zorana Vlatković posetila Osnovnu školu "Narodni heroj Maks Pečar" u Črnučama kod Ljubljane
Susret ambasadorke Srbije u Sloveniji Zorane Vlatković sa predsednikom Državnog zbora Slovenije Dejanom Židanom
Obaveštenje o odluci Vlade Islamske republike Iran kojim se stavlja van snage Odluka o bezviznom režimu za državljane Republike Srbije, nosioce običnih pasoša
POZIV ZA DODELU STIPENDIJA U OKVIRU PROJEKTA "SRBIJA ZA SRBE IZ REGIONA" - PRODUŽENJE ROKA
Obaveštenje o prestanku važenja Odluke o ukidanju viza za ulazak u Republiku Srbiju za državljanje Islamske republike Iran
POZIV ZA PRIJAVLJIVANJE za dodelu stipendija za školsku 2018/2019. godinu u okviru projekta "SRBIJA ZA SRBE IZ REGIONA"
Srpski poslovni klub otvoren u Sloveniji
OBAVEŠTENJE - neradni dan
OBAVEŠTENJE - ukidanje viza za državljane R. Azerbejdžan, nosioce običnih pasoša
OBAVEŠTENJE - ukidanje viza za državljane R. Burundi, nosioce običnih pasoša
Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede R. Srbije Branislav Nedimović učestvovao na međunarodnoj konferenciji povodom prvog obeležavanja Svetskog dana pčela na Brdu kod Kranja
Izložba "Nematerijalno kulturno nasleđe Srbije" otvorena u Ljubljani
OBAVEŠTENJE - Stupanje na snagu Zakon o dopunama Zakona o državljanstvu R. Srbije
OBAVEŠTENJE - neradni dani
Ministar za evropske integracije R. Srbije Jadranka Joksimović učestvovala na samitu Procesa saradnje u Jugoistočnoj Evropi
Učešće potpredsednika Vlade R. Srbije i ministra trgovine, turizma i telekomunikacija Rasima Ljajića na regionalnom ministarskom sastanku u vezi sa funkcionisanjem Agrokora
Predsednica Narodne skupštine R. Srbije Maja Gojković učestvovala na plenarnom zasedanju Parlamentarne skupštine Procesa saradnje u Jugoistočnoj Evropi (Ljubljana, 13. i 14. april 2018. godine)
OBAVEŠTENJE - podnošenje zahteva za izdavanje novih biometrijskih putnih isprava
OBAVEŠTENJE - neradni dani
OBAVEŠTENJE - neradni dan
Konkursi za sufinansiranje projekta koji svojim kvalitetom doprinose očuvanju i jačanju veza matične države i dijaspore, kao i matične države i Srba u regionu
OBAVEŠTENE - Vlada R. Srbije donela Odluku o ukidanju viza za državljane Gruzije, nosioce običnih pasoša
OBAVEŠTENJE - Vlada R. Kolumbije ukinula vize za državljane R. Srbije
OBAVEŠTENJE - Vlada Sent Vinsenta i Grenadina ukinula vize za državljane R. Srbije
Ministar kulture i informisanja R. Srbije Vladan Vukosavljević susreo se sa ministrom kulture R. Slovenije Antonom Peršakom
OBAVEŠTENJE-neradni dani
OBAVEŠTENJE o ukidanju viza za državljane Komonvelta Bahami, Barbadosa, Jamajke, Svetog Vinsenta i Grenadini, Republike Paragvaj i Republike Kolumbija, nosioce svih pasoša
Obeležavanje Sretenja - Dana državnosti Republike Srbije u Republici Sloveniji 2018. godine
OBAVEŠTENJE-neradni dan
Učešće turističkih organizacija iz R. Srbije na Međunarodnom sajmu turizma Natour Alpe-Adria 2018 u Ljubljani
Sporazum između Vlade R.Srbije i Vlade R. Gvatemale o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša - stupanje na snagu
Zajednička sednica vlada Republike Srbije i Republike Slovenije održana na Brdu kod Kranja
Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata u oblasti prevođenja reprezentativnih dela srpske književnosti u inostranstvu u 2018. godini
Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata u oblasti kulturnih delatnosti Srba u inostranstvu u 2018. godini
Odluka o ukidanju viza za državljane R. Surinam, nosioce svih pasoša
OBAVEŠTENJE - neradni dani za vreme božićnih i novogodišnjih praznika
OBAVEŠTENJE - ukidanje viza za državljane R. Gvineje Bisao
Ambasador Zorana Vlatković prisustvovala radnom ručku ambasadora zemalja članica EU i zemalja kandidata za članstvo u EU
Jugoslovensko dramsko pozorište sa predstavom "Tako je (ako vam se tako čini)" gostovalo u Ljubljani
Ambasador Zorana Vlatković učestvovala na okruglom stolu "Zapadni Balkan i EU: svetlo na kraju tunela?"
Održan 24. Diplomatski bazar u Ljubljani
Odluka o ukidanju viza za ulazak u IR Iran za državljane R. Srbije, nosioce običnih pasoša
Susret ambasadora Zorane Vlatković sa evropskim poslanikom Francom Bogovičem
Počasnom konzulu Republike Srbije u Republici Sloveniji (u Vipavi) Tomažu Kavčiču uručena obeležja konzulata
Učešće vajara iz R. Srbije na festivalu rezbarenja skulptura u ledu u Ljubljani
Obeležavanje Dana primirja u Prvom svetskom ratu
Učešće članova stalne delegacije Narodne skupštine Republike Srbije pri Parlamentarnoj skupštini NATO na 96. Rouz Rot seminaru u Ljubljani
OBAVEŠTENJE - neradni dani
Susret ambasadora Zorane Vlatković sa evropskim poslanikom Igorom Šoltesom
Susret ambasadora Zorane Vlatković sa evropskim poslanikom Tanjom Fajon
Svečanost u spomen palim borcima NOB na Cviblju u Žužemberku - polaganje venca
Susret ambasadora Zorane Vlatković sa predsednikom Državnog zbora R. Slovenije Milanom Brglezom
Susret ambasadora Zorane Vlatković sa predsednikom Državnog saveta R. Slovenije Mitjom Bervarom
Predsednik Pokrajinske vlade AP Vojvodine Igor Mirović u poseti Sloveniji
Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova R. Srbije dr Nebojša Stefanović predsedavao sastankom Komiteta ministara Konvencije o policijskoj saradnji u Jugoistočnoj Evropi
Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indonezije o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša – stupanje na snagu
Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Tajland o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša – stupanje na snagu
Učešće predsednika Vlade Republike Srbije Ane Brnabić na Bledskom strateškom forumu
Učešće prvog potpredsednika Vlade i ministra spoljnih poslova Republike Srbije Ivice Dačića na Bledskom strateškom forumu
Učešće ministra državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije Branka Ružića na Bledskom strateškom forumu
Odluka o ukidanju viza za ulazak u Republiku Srbiju za državljane R. Indije, nosioce običnih pasoša
Odluka o ukidanju viza za ulazak u Republiku Srbiju za državljane IR Iran, nosioce običnih pasoša
Praksa za novinare iz regiona
Ambasador Zorana Vlatković predala akreditivna pisma predsedniku Republike Slovenije Borutu Pahoru
Delegacija Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede R. Srbije učestvovala na 12. poljoprivredno-trgovinskom forumu u okviru Mehanizma Kina-CIEZ u Sloveniji
Predsednik Grupe prijateljstva sa Slovenijom u Narodnoj skupštini R. Srbije Milija Miletić u poseti Državnom zboru R. Slovenije
POZIV ZA PRIJAVLJIVANJE za dodelu stipendija za školsku 2017/2018. godinu u okviru projekta "SRBIJA ZA SRBE IZ REGIONA"
OBAVEŠTENJE - neradni dan
Tribina "Oluja 1995-2017" održana u Ljubljani
Nastup gudačkog kvarteta Beogradske filharmonije na Ljubljanskom festivalu
Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Kirgiske Republike o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša - stupanje na snagu
Predaja kopija akreditivnih pisama u Ministarstvu inostranih poslova R. Slovenije
Oproštajni susret ambasadora A. Radovanovića sa predsednikom Državnog saveta R. Slovenije M. Bervarom
Oproštajni susret ambasadora A. Radovanovića sa predsednikom Državnog zbora R. Slovenije M. Brglezom
Oproštajni susret ambasadora A. Radovanovića sa gradonačelnikom Ljubljane Z. Jankovićem
„Izbrisani“ – OBAVEŠTENJE
Oproštajni susret ambasadora A. Radovanovića sa ministrom inostranih poslova R. Slovenije K. Erjavecom
8. Konferencija srpske medicinske dijaspore, Beograd, 21-23. jun 2017. godine
Sastanak lidera zemalja učesnica Brdo-Brioni procesa
Odluka o ukidanju viza za ulazak u Republiku Srbiju za državljane Republike Peru, nosioce običnih pasoša
Obeležavanje Dana pobede nad fašizmom u Drugom svetskom ratu
OBAVEŠTENJE - neradni dani
Poseta ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja R. Srbije Aleksandra Vulina Sloveniji
Gostovanje Reflektor teatra iz Beograda u Ljubljani
Studijska poseta Tanje Miščević, šefa Pregovaračkog tima Srbije za pristupanje EU i članova Pregovaračkog tima Sloveniji
Gostovanje Reflektor teatra iz Beograda u Ljubljani - NAJAVA
Zakon o regulisanju javnog duga R. Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji R. Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ - STUPANJE NA SNAGU
OBAVEŠTENJE - neradni dani
Gostovanje Narodnog pozorišta Kikinda sa predstavom "Ždrelo" u Sloveniji
OBAVEŠTENJE o načinu glasanja na izborima za predsednika Republike Srbije 2. aprila 2017. godine
Međunarodni javni konkurs za izradu najboljeg idejnog rešenja za spomen-obeležje Zoranu Đinđiću na Studenstskom trgu u Beogradu
Javni poziv za nacionalna priznanja 2017
Konkurs za sufinansiranje projekata 2017
IZBORI ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE SRBIJE 2017 - OBAVEŠTENJE ZA UPIS U BIRAČKI SPISAK PODATKA O TOME DA ĆE BIRAČ GLASATI U INOSTRANSTVU
Prvi sastanak Slovenačko-srpskog poslovnog kluba BASS
Zvanična poseta prvog potpredsednika Vlade i ministra spoljnih poslova R. Srbije Ivice Dačića R. Sloveniji
OBAVEŠTENJE - neradni dani
OBAVEŠTENJE
7. zasedanje Mešovitog komiteta za ekonomsku saradnju između Srbije i Slovenije
Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata u oblasti prevođenja reprezentativnih dela srpske književnosti u 2017. godini
Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje kulturnih delatnosti Srba u inostranstvu u 2017. godini
Ministar državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije Ana Brnabić boravila u radnoj poseti Republici Sloveniji
Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine o međusobnom ukidanju viza za nosioce običnih pasoša
OBAVEŠTENJE - neradni dani
OBAVEŠTENJE - neradni dan
Ministarski sastanak EU-Zapadni Balkan u oblasti pravosuđa i unutrašnjih poslova, Brdo kod Kranja, 15. i 16. decembar 2016. godine
Gostovanje pozorišta Atelje 212 iz Beograda u SITI Teatru u Ljubljani
Gostovanje Jugoslovenskog dramskog pozorišta iz Beograda u ljubljanskoj Drami
Održan 23. Diplomatski bazar u Ljubljani
Decembar, mesec Srbije u CEF - Center of Excellence in Finance
Učešće Turističke organizacije Srbije i Turističke organizacije Zlatibora na sajmu „Priroda i zdravlje“ u Ljubljani
Sedma medijska konferencija dijaspore i Srba u regionu
Promocija Zlatibora u Ljubljani
Praksa za novinare i predstavnike srpskih organizacija i udruženja iz regiona
Obeležavanje Dana primirja u Prvom svetskom ratu
OBAVEŠTENJE-neradni dan
OGLAS ZA PRUŽANjE USLUGA U CILjU OTUDjENjA NEPOKRETNOSTI – OTUDjENjA DIPLOMATSKE NEPOKRETNE IMOVINE U NjUJORKU (SJEDINjENE AMERIČKE DRŽAVE), TOKIJU (JAPAN), BONU (NEMAČKA) I BERNU (ŠVAJCARSKA)
Spisak advokata u R. Sloveniji
Susret ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja R. Srbije Mladena Šarčevića i ministra obrazovanja, nauke i sporta R. Slovenije Maje Makovec Brenčič
Učešće Centra za grafiku i vizuelna istraživanja - Akademija iz Beograda u izložbi Međunarodnog grafičkog likovnog centra u Ljubljani
Zajednička sednica vlada R. Srbije i R. Slovenije održana u Beogradu
18. sastanak Mešovitog komiteta za raspodelu diplomatske i konzularne imovine bivše SFRJ (Brdo kod Kranja, 20. i 21. oktobar 2016. godine)
Izložba Muzeja istorije Jugoslavije iz Beograda u Muzeju novejše zgodovine u Ljubljani
Sporazum između Ministarstva spoljnih poslova i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja R. Srbije o organizovanju obrazovno-vaspitnog rada na srpskom jeziku u inostranstvu
Održana osnivačka skupština Nacionalnog saveta Srba Slovenije
Karavan Go Belgrade posetio Ljubljanu
Poziv za učešće na Sajmu knjiga
Učešće prvog potpredsednika Vlade i ministra spoljnih poslova R. Srbije Ivice Dačića na Bledskom strateškom forumu
Učešće delegacije AP Vojvodine na Međunarodnom poljoprivrednom sajmu - AGRA u Gornjoj Radgoni
OBAVEŠTENJE - neradni dan
Obeležavanje Dana sećanja na stradanje i progon Srba - poziv
Otkriven spomenik Vuku Stefanoviću Karadžiću u Ljubljani
Nacionalni tim Prve pomoći Crvenog krsta Srbije osvojio prvo mesto na evropskom takmičenju FACE 2016 u Ljubljani
Obaveštenje o izmenama propisa koji se odnose na pribavljanje podataka
Poseta grupe studenata i mladih menadžera iz R. Srbije institucijama EU u Briselu i lokalnim samoupravama i kompanijama u R. Sloveniji u organizaciji Kancelarije slovenačkog poslanika u Evropskom parlamentu Franca Bogoviča
Visoka tehnička škola u Ljubljani na srpskom jeziku
Sastanak PPV i ministra trgovine, turizma i telekomunikacija RS Rasima Ljajića sa ministrom za ekonomski razvoj i tehnologiju Slovenije Zdravkom Počivalšekom, Ljubljana 09.06.2016.godine
Prvi sastanak na visokom nivou o koordinacionom mehanizmu za saradnju u oblasti šumarstva u okviru Mehanizma saradnje Kina-CIEZ, Brdo kod Kranja, 24. maja 2016. godine
Donacija knjiga na srpskom jeziku Školskom centru Kranj
Izložba "Kopitar i Vuk" svečano otvorena u Ljubljani
KONKURS za sufinansiranje projekata
STUPANJE NA SNAGU Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Liban o ukidanju viza za nosioce diplomatskih, specijalnih i službenih pasoša
Obeležavanje Dana pobede nad fašizmom u Drugom svetskom ratu
OBAVEŠTENJE-neradni dani
OBAVEŠTENJE-neradni dan
Izložba „Nikola Tesla – čovek budućnosti“
OBAVEŠTENJE - neradni dan
Zvanična poseta načelnika Generalštaba Vojske Srbije generala Ljubiše Dikovića R. Sloveniji
Bilateralne političke konsultacije između Ministarstva spoljnih poslova R. Srbije i Ministarstva inostranih poslova R. Slovenije
OBAVEŠTENJE – PARLAMENTARNI IZBORI U REPUBLICI SRBIJI
Učešće gradonačelnika Beograda Siniše Malog na manifestaciji „Ljubljana-zelena prestonica Evrope 2016“
K O N K U R S Ministarstva kulture i informisanja za sufinansiranje projekata iz oblasti javnog informisanja pripadnika srpskog naroda u zemljama regiona u 2016. godini
Besplatna obuka za 10 novinara iz dijaspore i regiona
Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata u oblasti kulturnih delatnosti Srba u inostranstvu u 2016. godini
Bilateralne konsultacije iz oblasti bezbednosne politike sa Slovenijom
OBAVEŠTENJE-Knjiga žalosti
Izložba umetnika Joškina Šiljana u Galeriji likovnih stvaralaca Trebnje
OBAVEŠTENJE - neradni dani
OBAVEŠTENJE-neradni dan
Kurs srpskog jezika preko skajpa (Skype)
NERADNI DANI - OBAVEŠTENJE
Poseta ministra odbrane Republike Srbije Bratislava Gašića Republici Sloveniji
Održan 22. Diplomatski bazar u Ljubljani
Konkurs za sufinansiranje projekata koji svojim kvalitetom doprinose očuvanju i jačanju veza matične države i Srba u regionu
Zvanična poseta predsednika Narodne skupštine Republike Srbije Maje Gojković Republici Sloveniji
Obeležavanje Dana primirja u Prvom svetskom ratu
OBAVEŠTENJE-neradni dan
Učešće Tirističke organizacije Srbije na sajmu "Priroda & Zdravlje"
THE TRUTH - NO KOSOVO UNESCO
Ambasador Aleksandar Radovanović položio je venac na spomenik borcima Drugog svetskog rata u Žužemberku
Prezentacija Beograda u Ljubljani
Prezentacija Beograda u Ljubljani, 23. oktobra 2015. godine
Why "Kosovo" is ineligible for memebership in UNESCO?
Predstava "Razbijeni krčag" na Borštnikovim srečanjima u Mariboru
Poseban namenski račun za prikupljanje donacija za migrante - OBAVEŠTENJE
Zvanična poseta predsednika Republike Srbije Tomislava Nikolića Republici Sloveniji
Akcija prikupljanja humanitarne pomoći za prihvat izbeglica u R. Srbiji
Poseta ambasadora Aleksandra Radovanovića Centru za evropsku perspektivu
Učešće dijaspore i Srba u reginu na predstojećem Sajmu knjiga u Beogradu
Konferencija novinara i medija dijaspore i Srba u regionu
Učešće predsednika Vlade Republike Srbije Aleksandra Vučića na Bledskom strateškom forumu
Učešće predsednika Vlade Republike Srbije Aleksandra Vučića na Bledskom strateškom forumu
Ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine dr Snežana Bogosavljević-Bošković prisustvovala Ministarskoj konferenciji u Ptuju i svečanom otvaranju 53. međunarodnog poljoprivrednog sajma AGRA u Gornjoj Radgoni
Sporazum između Vlade R. Srbije i Vlade R. Moldavije o ukidanju viza za državljane dveju zemalja - STUPANJE NA SNAGU
Pripreme muške seniorske košarkaške reprezentacije Srbije u Sloveniji i susret sa MIP R.Slovenije K.Erjavecom
OBAVEŠTENJE - Beogradski investicioni dani, 21-22.septembar 2015. godine
Odluka o ukidanju viza za ulazak u Republiku Srbiju za državljane Katara, Kuvajta, Omana i Bahreina - stupanje na snagu
OBAVEŠTENJE
U Privrednoj komori Slovenije predstavljene investicione mogućnosti u šest gradova i opština u Republici Srbiji
OBAVEŠTENJE Javnog preduzeća "Putevi Srbije" o promeni obrasca za propusnice u okviru humanitarnih delatnosti
OBAVEŠTENJE - Prenos novca sa inostranstvom posredstvom Pošte Srbije
Konkurs Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije za izbor honorarnih nastavnika za ostvarivanje obrazovno-vaspitnog rada na srpskom jeziku u inostranstvu
Obaveštenje o gašenju namenskog računa Ambasade Republike Srbije u Ljubljani
"Samit 100" u Portorožu
Okrugli sto "Srbija na putu ka EU", 21. maj 2015. godine, Ljubljana
Poseta Jadranke Joksimović, ministra bez portfelja zaduženog za evropske integracije u Vladi Republike Srbije Ljubljani
Okrugli sto "Srbija na putu ka EU", 21. maj 2015. godine, Hotel "Slon", Ljubljana
Obeležavanje Dana pobede nad fašizmom u Drugom svetskom ratu
Susret ambasadora Aleksandra Radovanovića sa Petrom Gašperšičem, ministrom za infrastrukturu u Vladi Republike Slovenije
Sastanak ministara inostranih poslova "Brdo procesa" održan na Brdu kod Kranja
Učešće prvog potpredsednika Vlade i ministra spoljnih poslova Republike Srbije, Ivice Dačića na sastanku ministara inostranih poslova "Brdo procesa"
Bialteralne političke konsultacije u oblasti multilaterale između Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Ministarstva spoljnih poslova Republike Slovenije
Gostovanje predstave "Gospođa Olga" Narodnog pozorišta iz Sombora u SNG Nova Gorica
Izložba slika Stojana Milanova u Novoj Gorici
OBAVEŠTENJE
Letnja škola srpskog jezika i kulture u Valjevu u organizaciji Radionice za srpski jezik i kulturu
ANKETA O UČENJU SRPSKOG JEZIKA
Produbljivanje saradnje Radio-televizije Srbije i Radio-televizije Slovenije
Koncert omladinskog simfonijskog Superorkestra u Ljubljani
Susret ambasadora Aleksandra Radovanovića sa predsednikom Državnog sveta
Premijera filma "Bićemo prvaci sveta" u Sloveniji
Poseta predsednika Odbora za dijasporu i Srbe u regionu Narodne skupštine Republike Srbije dr Janka Veselinovića Sloveniji
PROJEKAT POLITIKIN DODATAK „SRBI U SVETU“ – POZIV ZA UČEŠĆE U PROJEKTU
Poseta predsednika Odbora za dijasporu i Srbe u regionu Narodne skupštine Republike Srbije dr Janka Veselinovića Sloveniji
Izložba „Na izvorima mineralnih voda“ Muzeja nauke i tehnike iz Beograda predstavljena u Sloveniji
Predstava "Zmajeubice" Jugoslovenskog dramskog pozorišta iz Beograda gostuje u SNG Drama Ljubljana
Zvanična poseta predsednika Vlade Republike Srbije Aleksandra Vučića Republici Sloveniji i druga zajednička sednica vlada dve zemlje
Zvanična poseta predsednika Vlade Republike Srbije Aleksandra Vučića Republici Sloveniji i druga zajednička sednica vlada Republike Srbije i Republike Slovenije
Obeležavanje Sretenja - Dana državnosti Republike Srbije u Republici Sloveniji 2015. godine
Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata u oblasti prevođenja reprezentativnih dela srpske književnosti u inostranstvu u 2015. godini
Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata u oblasti kulturnih delatnosti Srba u inostranstvu u 2015. godini
Poseta R. Sloveniji prof. dr Vladimira Đukića, državnog sekretara u Ministarstvu zdravlja R. Srbije
Proslava praznika Sveti Sava u Ljubljani i Murskoj Soboti
Održano predavanje "Srbi u Beloj Krajini: jezik, tradicija, kulturno nasleđe"
Fudbalska utakmica između predstavnika diplomatskog kora i Ministarstva inostranih poslova Slovenije
Održan 21. Diplomatski bazar u Ljubljani
Obeležavanje stogodišnjice smrti kompozitora Davorina Jenka
Susret generalnih sekretara Ministarstava spoljnih poslova Republike Srbije i Republike Slovenije
Prva grupa učenika iz Srbije doputovala je u Sloveniju, u okviru programa "Škole u prirodi"
Na sajmu "Priroda&Zdravlje" u Ljubljani predstavljena turistička ponuda Republike Srbije
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Promocija turističke ponude Srbije u Sloveniji
12. sastanak Komiteta ministara Konvencije o policijskoj saradnji u Jugoistočnoj Evropi
Susret visokih predstavnika Republike Srbije i Republike Slovenije za pitanja sukcesije bivše SFRJ, u Ljubljani
Obeležavanje Dana primirja u Prvom svetskom ratu
Konkurs za stipendije Republike Slovenije za školsku 2015/16. godinu
Mitropolit zagrebačko-ljubljanski Porfirije služio svetu arhijerejsku liturgiju u Ljubljani
Odluka o ulasku bez viza u Republiku Srbiju nosioca stranih putnih isprava, koji poseduju važeću Šengen vizu, vizu Velike Britanije i ostalih država članica Evropske unije ili vizu Sjedinjenih Američkih Država i nosioca stranih putnih isprava koji imaju regulisan boravak u državama Šengen zone, državama članicama Evropske unije ili Sjedinjenim Američkim Državama
KONKURS
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Susret ambasadora Aleksandra Radovanovića sa generalnim direktorom RTV Slovenije, Markom Filijem
Ambasador Aleksandar Radovanović se susreo sa ministarkom unutrašnjih poslova Slovenije, Vesnom Györköš Žnidar
"Izložba Solunski front u objektivu ratnog slikara i fotografa Dragoljuba Pavlovića" otvorena u Piranu
Kurtoazni susret ambasadora Aleksandra Radovanovića sa Kemal Izidor Šakarom, predsednikom Odbora za poslove Evropske unije u Državnom zboru Republike Slovenije
Ambasador Aleksandar Radovanović prisustvovao je svečanoj akademiji povodom 160 godina od rođenja Mihajla Pupina
Susret ministra privrede Republike Srbije sa ministrom za privredni razvoj i tehnologiju Republike Slovenije
Ambasador Aleksandar Radovanović prisustvovao je "Pupinovom koncertu u slavu nauke i pronalazaštva"
Susret ambasadora Aleksandra Radovanovića sa zamenikom generalnog direktora Pošte Slovenije, mag. Igorom Mariničem
Gostovanje dramske sekcije Devete beogradske gimnazije u Ljubljani
Kurtoazni susret ambasadora Aleksandra Radovanovića sa predsednikom Državnog zbora Republike Slovenije, dr Milanom Brglezom
Otvaranje izložbe "Solunski front u objektivu ratnog slikara i fotografa Dragoljuba Pavlovića" u Slovenskim Konjicama
Koncert braće Teofilović u okviru "Dana stare muzike" u Novoj Gorici
Nastavak saradnje Republike Srbije i Republike Slovenije na području reformi u borbi protiv organizovanog kriminala
Otvaranje izložbe "Solunski front u objektivu ratnog slikara i fotografa Dragoljuba Pavlovića" u Slovenskim Konjicama
Poseta delegacije Republičkog javnog tužilaštva Republike Srbije predsedniku Državnog zbora Republike Slovenije
Poseta delegacije Republičkog javnog tužilaštva Republike Srbije Republici Sloveniji
Učešće prvog potpredsednika Vlade i ministra spoljnih poslova Republike Srbije, Ivice Dačića na Bledskom strateškom forumu - panel "Budućnost Zapadnog Balkana - kako unaprediti regionalnu saradnju"
Kulturno umetnička prezentacija srpske kulture u Ljubljani - "Veseli dani srpske dijaspore u Sloveniji"
Najava učešća zvaničnika iz Republike Srbije na Bledskom strateškom forumu, 1-2. septembra 2014. godine
Sastanak ambasadora Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine sa ministrom obrazovanja, nauke i sporta Slovenije povodom realizacije projekta "Škole u prirodi"
Izložba "Solunski front u objektivu ratnog slikara i fotografa Dragoljuba Pavlovića" otvorena u Ljubljani
Prijava za dodelu stipendija u okviru projekta "Srbija za Srbe iz regiona"
Otvaranje izložbe "Solunski front u objektivu ratnog slikara i fotografa Dragoljuba Pavlovića", 15. jula 2014. godine u "Muzeju novejše zgodovine Slovenije" u Ljubljani
Rukovodstvo Uprave kriminalističke policije R. Srbije na radnoj poseti u Sloveniji
Obaveštenje - Letnja praksa za studente iz dijaspore
Obaveštenje - Poziv za besplatni tromesečni kurs srpskog jezika preko Skajpa
Zasedanje Mešovite komisije za ekonomsku saradnju između R. Srbije i R. Slovenije
OBAVEŠTENJE - Dan državnosti Republike Slovenije
Poseta predsednice Vlade R. Slovenije Alenke Bratušek R. Srbiji
Spisak neophodnih potreba za otklanjanje posledica poplava u R. Srbiji
Godišnji koncert Kulturnog društva "Brdo" iz Kranja
Izložba "Solunski front u objektivu Dragoljuba Pavlovića"
Održan je humanitarni koncert "Stupimo zajedno" za pomoć Srbiji, BiH i Hrvatskoj
Prijem u čast slovenačkih ekipa za spasavanje koje su nudile pomoć na područjima pogođenim poplavama
Namenski račun Ambasade RS u Ljubljani za pomoć Srbiji (poplave)
Dečiji internet šahovski meč između reprezentacija R. Srbije i R. Slovenije
MEŠOVITA KOMISIJA ZA EKONOMSKU SARADNJU
Treći neformalni sastanak ministara unutrašnjih poslova "Brdo Proces" na Brdu kod Kranja
Izložba "Solunski front u objektivu ratnog slikara i fotografa Dragoljuba Pavlovića" otvorena u Kopru
STOPIMO SKUPAJ (NASTUPIMO ZAJEDNO) HUMANITARNI KONCERT U MARIBORU
HUMANITARNI KONCERT U LJUBLJANI ZA ŽRTVE POPLAVA NA BALKANU
Obaveštenje o opremi i sredstvima potrebnim za sanaciju štete nastale od nedavnih popolava u R. Srbiji
Elmentarne nepogode u R. Srbiji
HUMANITARNI KONCERT ZORANA PREDINA U LJUBLJANI
Obaveštenje Uprave za veterinu u vezi sa prikupljanjem humanitarne pmoći
Elementarne nepogode u RS - uvoz hrane
Elemntarne nepogode u Srbiji- humanitarni SMS broj
INFORMACIJE O POPLAVAMA
PREVOZ HUMANITARNE POMOĆI
OBAVEŠTENJE - Računi za donacije u EUR i USD
HRVATSKA CARINA- Procedura otpreme humanitarne pomoći iz EU ka R. Srbiji
NABAVKA HUMANITARNE POMOĆI NA TRŽIŠTU SRBIJE
OBAVEŠTENJE
KNJIGA ŽALOSTI U AMBASADI
VAŽNO OBAVEŠTENJE- Slobodan prolaz za prevoz humanitarne pomoći kroz Hrvatsku
Donacije u materijalnim dobrima
Oslobađanje plaćanja putarina za vozila koja prenose humanitarnu pomoć u R. Srbiju
HITNO OBAVEŠTENJE o potrebnim lekovima i medicinskim sredstvima
FINANSIJSKA HUMANITARNA POMOĆ ZA ŽRTVE POPLAVA U SRBIJI- BROJ NAMENSKOG RAČUNA
OTVOREN PAY PAL RAČUN ZA ŽRTVE POPLAVA
PRIKUPLJANJE HUMANITARNE POMOĆI
Pomoć za zbrinjavanje ugroženog stanovništva Republike Srbije
Upućivanje jedinice za zaštitu i spasavanje iz R. Slovenije poplavljenim područjima Srbije
Priredba povodom 7. godišnjice Srpskog kulturnog društva "Novo Mesto"
FUDBALSKI MEČ ZA VODU (AQUA MATCH)
Obeležavanje Dana pobede nad fašizmom u Drugom svetskom ratu
VAŽNO OBAVEŠTENJE
Састанак генералног секретара МСП РС Марка Благојевића са представницима српске националне заједнице
Састанак генералних секретара МСП Р Србије и МИП Р Словеније
44. Festival slovenačke drame u Kranju, 27.3-6.4. o.g.
Poseta opštini Celje
Obeležavanje desetogodišnjice pogroma Srba na KiM
Polaganje venca na grob kompozitora Davorina Jenka
Poseta zamenika direktora Kancelarije za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu A. Vlajkovića R. Sloveniji
Koncert Stefana Milenkovića u Ljubljani
Koncert Kulturnog umetničkog društva "Mladost" u Ljubljani
VAŽNO OBAVEŠTENJE
Servis "Virtuelni matičar za dijasporu"
Izložba " Solunski front u objektivu ratnog slikara i fotografa Dragoljuba Pavlovića" u Ljubljani
Prijem povodom Dana Državnosti R. Srbije
Izložba "Vekovi Beograda IX -XX" u Mariboru
VAŽNO OBAVEŠTENJE POVODOM PARLAMENTARNIH IZBORA U R. SRBIJI
Servis za brze odgovore - pitanja dijaspore
Stručna praksa u Ministarstvu spoljnih poslova i DKP-ima Republike Srbije
Sajam turizma Alpe Adria u Ljubljani
Proslava Savindana u Ljubljani
Učešće Turističke organizacije Beograda na Kongresnoj berzi CONVENTA u Ljubljani
Proslava Božića u Sloveniji
Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata u oblasti međunarodne saradnje za 2014 godinu
VAŽNO OBAVEŠTENJE
Promotivni let " Air Serbia" na liniji Beograd-Ljubljana
Sastanak predstavnika srpske zajednice u Ambasadi R. Srbije u Ljubljani
Poseta predsenika Odbora NS za dijasporu i Srbe u regionu Aleksandra Čotrića R. Sloveniji
Folklorna menifestacija "Muzikom i igrom do Balkana" u Kopru
Poseta opštini Velenje
Međunarodni dobrotvorni Bazar 2013
Međunarodna dečja manifestacija KUD "Mladost"
Promocija knjige Bojana Bosiljčića "Đavolji kolosek" (Vražje tirnice)
Obeležavanje Dana primirja u Prvom svetskom ratu
Predstava Pevaj, brate 2 deo u Cankarjevom domu
Studijska poseta predstavnika MUP R. Srbije – Saobraćajne policije Sloveniji (21.- 25. oktobar 2013.godine)
Okrugli sto pod nazivom "Ko su narodne manjine u Republici Sloveniji?
Saradnja između srpskih i slovenačkih ski centara
Poseta ministra poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede RS Dragana Glamočića R. Sloveniji
Izložba "Slikara naivaca iz Kovačice" u Trebnju
VAŽNO OBAVEŠTENJE
Dani srpske kulture u Kranju, 16-19 oktobra o.g
Komemorativna svečanost za pale borce u Drugom svetskom ratu u Žuženbergu
VAŽNO OBAVEŠTENJE
Gostovanje Gudačkog kvarteta Beogradske filharmonije
Otvaranje izložbe Muzeja grada Beograda u Ptuju
Održan koncert "Razigrana srca" u Novoj Gorici
Sveobuhvatni sastanak ministara odbrane regiona
Treća Dunavska eRegion Konferencija (DeRC 2013)
Slovenačka podrška srpskim opštinama kod investicionih projekata
Formiranje Saveta Vlade R. Slovenije za pitanja etničkih zajednica pripadnika naroda bivših SFRJ
Poseta državnog sekretara MUP R. Srbije Vanje Vukića Sloveniji
Bledski strateški forum - učešće savetnika predsednika Marka Đurića
Doček košarkaške reprezentacije Republike Srbije - Eurobasket 2013
Izložba „Slikara naivaca iz Kovačice"“ u Ljubljani, 10.08.2013.
Koncert " NO BORDERS ORCHESTRA" na 61. Ljubljana festivalu
Bledski strateški forum
Predsednik R. Srbije Tomislav Nikolić u poseti Sloveniji
Otvaranje izložbe Muzeja grada Beograda u Kranju
Ambasada Srbije podržala akciju predsednika Pahora "Skupaj za skupno" ("Zajedno za opšte")
Izložba Istorijskog arhiva Beograda "Vekovi Beograda IX-XX" u Kopru
Konkurs za stipendije projekta "Srbija za Srbe iz regiona"
Izložba međunarodne radionice za decu
Verica Kalanović , ministar za reginalni razvoj i lokalnu samoupravu u poseti Sloveniji
Koncert najvećih zvezda Guče u Ljubljani
Obeležavanje 1700 Milanskog edikta
Slavka Drašković, direktorka Kancelarije za dijasporu u poseti Sloveniji
Drugi neformalni sastanak ministra unutrašnjih poslova " Brdo procesa"
9. sastanak Komiteta ministra Konvencije o policijskoj saradnji JIE PCC SEE
Gostovanje Beogradske filharmonije u Ljubljani
Poseta opštini Jesenice
11. Konferencija predsednika parlamenta JJI
Bilateralne konsultacije u vezi sa presedavanjem OEBS
Promocija knjige Vladimira Pištala "Tesla, portret među maskama"
Izložba srpskog pozorišnog stvaralaštva za decu u Ljubljani
Sastanak ministara Foruma slovenskih kultura
Izložba Istorijskog arhiva Beograda pod nazivom „Vekovi Beograda IX-XX“
Savet ministara kulture Jugoistočne Evrope (CoMoCoSEE)
Održana projekcija filma "Zločin bez kazne"
Konsultacije u oblasti evropskih integracija
Konferencija srpske medicinske dijaspore održaće se 16-18 maja 2013. u Beogradu, u Belom Dvoru
Arhiva vesti