| |     slovenščina | english  
Naslovna
Dopunska nastava

Dopunska nastava srpskog jezika obavlja se od školske 2021/2022. drugu školsku godinu. Od kada je veliki broj učenika, njih preko 1400, iskazao interesovanje za učenje na dopunskoj nastavi, ovo je oblast unapređenja kvaliteta života naše dijaspore koja se stalno unapređuje. Za potrebe učenja srpskog jezika iz Srbije, u organizaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja detaširano je osam nastavnika kojima su pridružena i četiri honorarna učitelja. Nastava se održava u svim većim gradovima Slovenije, ali i mnogim manjim kakva su Pivka, Ajdovščina ili Porotorož. U uslovima gde može da se popuni puno odeljenje od dvanaest učenika, nastava se održava u najbližoj školi, a tamo gde je manji broj učenika, održava se u bibliotekama srpskih društava i u objektima Srpske pravoslavne crkve.


Verzija za štampu
Dijaspora
O dijaspori i Srbima u regionu
Klubovi
Mediji
Dopunska nastava
SPC
Projekti za dijasporu
Vojni memorijali