| |     slovenščina | english  
Naslovna
URAĐENE biometrijske putne isprave

Na osnovu člana 4. i 8. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS“, br.97/2008 i 104/2009), obaveštavamo državljane Republike Srbije da će od 20. juna 2012, podatke o putnim ispravama (pasošima) spremnim za preuzimanje u Ambasadi Republike Srbije u Ljubljani moći da vide na internet stranici ambasade, ali samo pod brojem pod kojim je podnet zahtev za izdavanje putne isprave.

Molimo građane da obavezno sačuvaju POTVRDU O PODNETOM ZAHTEVU ZA IZDAVANJE PUTNE ISPRAVE koju dobiju u Konzularnom odeljenju Ambasade prilikom podnošenja zahteva, jer se na njoj nalazi broj pod kojim će na internet stranici Ambasade pronaći podatak da li je njihova putna isprava spremna za preuzimanje.
Ambasada objavljuje aktuelan spisak pasoša koji su završeni i mogu da se preuzmu. Ukoliko se Vaš broj zahteva nalazi na spisku nije potrebno da proveravate telefonom, pasoš se i fizički nalazi kod nas. Za preuzimanje pasoša svi moraju lično da dođu, da ponesu stari pasoš i potvrdu koju su dobili. Za decu mlađu od 18 godina dovoljno je prisustvo jednog roditelja pri preuzimanju pasoša ali prisustvo deteta je obavezno ako su uzimani biometrijski otisci pristiju. Preuzimanje je od ponedeljka do petka od 09 do 13 časova.

 BROJ ZAHTEVA:

- 106

- 140 

- 150

- 151

- 240

- 282

- 300

- 312

- 420

- 475

- 479

- 676

- 788

- 821

- 889

- 906

- 922      

- 934

- 954

- 955

- 956

- 958

- 959

- 961

- 963

- 965

- 969

- 970

- 971


Verzija za štampu
Konzularne usluge
Instrukcije u vezi sa uplatom takse za izdavanje viza
Cenovnik konzularnih usluga
Spisak advokata u R. Sloveniji
Odluka o ulasku bez viza u Republiku Srbiju nosioca stranih putnih isprava, koji poseduju važeću Šengen vizu, vizu Velike Britanije i ostalih država članica Evropske unije ili vizu Sjedinjenih Američkih Država i nosioca stranih putnih isprava koji imaju regulisan boravak u državama Šengen zone, državama članicama Evropske unije ili Sjedinjenim Američkim Državama
Konzularna nadležnost
Putne isprave
URAĐENE biometrijske putne isprave
Ulazak u Srbiju - vize
Carina
Državljanstvo
Statusna pitanja
Overa dokumenata
Vojna obaveza
Druge konzularne usluge
Putovanja građana Srbije u inostranstvo
Formulari